Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty

Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Przy największym państwa nierządzie najliczniejsze były prawa. -Tacyt


przy-największym-państwa-nierządzie-najliczniejsze-były-prawa
Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Mężczyźni przy winie rozmawiają o rządzie lub nierządzie. -Ryszard Podlewski


mężczyź-przy-winie-rozmawiają-o-rządzie-lub-nierządzie
Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Tyrania księcia wcale nie przybliża ruiny państwa bardziej niż obojętność na wspólne dobro w rzeczypospolitej. Wyższość wolnego państwa w tym się zakłada, że lepiej gospodaruje ono dochodami; a jeśli gorzej?'1 Wyższość wolnego państwa na tym polega, że nie ma w nim faworytów; ale jeśli jest inaczej, jeśli zamiast przyjaciół i krewnych księcia wzbogacić trzeba przyjaciół i krewnych tych wszystkich, co uczestniczą w rządzeniu - wtedy przepadło wszystko. -Montesquieu


Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę. -Montesquieu


Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Jak republiki troszczą się o swoje bezpieczeństwo łącząc się, tak znów państwa despotyczne czynią to samo odcinając się i trzymając się, aby tak rzec, w odosobnieniu. Poświęcają część kraju, pustoszą granice i obracają je w perzynę; jądro państwa staje się niedostępne. -Montesquieu


Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Po os­trym ha­mowa­niu mo­tor­niczy tram­wa­ju zwra­ca się do pa­sażerów : - przep­raszam państwa, ale są kłopo­ty z wozem Na to ja­kiś chłopak rzu­ca : - Pan us­po­koi te konie. Wczo­raj­sza tram­wa­jowa przy­goda ;)  -Bronko


Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Podatki są sprężyną państwa. -Cyceron


podatki-są-sprężyną-państwa
Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Po­dat­ki są sprężyną państwa. -Cyceron


po­dat­ki-są sprężyną-państwa
Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Cenzura to reklama na koszt państwa. -Federico Fellini


Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Polityka zagraniczna to turystyka na koszt państwa. -Pierre Acon


polityka-zagraniczna-to-turystyka-na-koszt-państwa
Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Łat­wiej zjed­noczyć państwa niż narody  -Urszula Zybura


Łat­wiej-zjed­noczyć-państwa-ż-narody 
Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Opracowanie budżetu państwa to sztuka równomiernego rozłożenia rozczarowań. -Maurice Stan


opracowanie-budżetu-państwa-to-sztuka-równomiernego-rozłożenia-rozczarowań
Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Książę jest pier­wszym sługą swe­go państwa. -Fryderyk II


książę-jest pier­wszym-sługą-swe­go-państwa
Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Bóg życzył sobie państwa dla wypełnienia swoich zamysłów. -Mikołaj Bierdiajew


bóg-życzył-sobie-państwa-dla-wypełnienia-swoich-zamysłów
Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Charakter państwa poznaje się po tym, jacy ludzie siedzą w więzieniach. -Ilona Bodden


charakter-państwa-poznaje-ę-po-tym-jacy-ludzie-siedzą-w-więzieniach
Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: ...W urządzeniu państwa mniejsza lub większa srogość nie rozstrzyga o posłuszeństwie. -Montesquieu


w-urządzeniu-państwa-mniejsza-lub-większa-srogość-nie-rozstrzyga-o-posłuszeństwie
Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Największym bogiem jest miłość. -Eurypides


największym-bogiem-jest-miłość
Przy Największym Państwa Nierządzie Cytaty: Amerykanie nie powinni zawsze tak się denerwować, kiedy inne państwa mają poglądy odmienne od amerykańskich. -Indira Gandhi


amerykanie-nie-powinni-zawsze-tak-ę-denerwować-kiedy-inne-państwa-mają-poglądy-odmienne-od-amerykańskich