Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty

Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Świat uparł się przy pojęciach NA PRAWO i NA LEWO, zapominając przy tym, że istnieje także w GÓRZE i NA DOLE. -Franz Werfel


Świat-uparł-ę-przy-pojęciach-na-prawo-i-na-lewo-zapominając-przy-tym-że-istnieje-także-w-gÓrze-i-na-dole
Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Jedność przywrócić i prawdziwość: Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość - sprawiedliwość. -Julian Tuwim


jedność-przywróć-i-prawdziwość-niech-prawo-zawsze-prawo-znaczy-a-sprawiedliwość-sprawiedliwość
Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Droga zbawienia prowadzi tylko przez męczeństwo, to smutne prawo tego świata, ale jednak prawo. Męczeństwo poniżenia jest najgorszym z męczeństw... -Zygmunt Krasiński


droga-zbawienia-prowadzi-tylko-przez-męczeństwo-to-smutne-prawo-tego-świata-ale-jednak-prawo-męczeństwo-poniżenia-jest-najgorszym-z
Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Złe prawo gorsze jest od najsroższego tyrana, bo tyran lepszym się stać albo umrzeć może; złe prawo zawdy szkodę czyni. -Piotr Skarga


złe-prawo-gorsze-jest-od-najsroższego-tyrana-bo-tyran-lepszym-ę-stać-albo-umrzeć-może-złe-prawo-zawdy-szkodę-czyni
Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Wy­nalaz­ki są rzeczą przy­pad­ku i nie mogą być pod­ciągnięte pod żad­ne prawo. -John Stuart Mill


wy­nalaz­ki-są rzeczą-przy­pad­ku-i nie mogą-być-pod­ągnięte-pod-żad­ne-prawo
Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Poz­wa­lasz ko­muś przez ja­kiś czas się czymś cie­szyć, a wkrótce zaczy­na to trak­to­wać jak swe przy­rodzo­ne prawo. -Glenn Cook


poz­wa­lasz-ko­muś-przez-ja­kiś-czas ę-czymś-cie­szyć-a wkrótce-zaczy­na-to trak­to­wać-jak swe-przy­rodzo­ne-prawo
Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy. -Karol Schmitt


jedynie-władza-uświęca-prawo-jedynie-władza-daje-prawu-pozycję-uprzywilejowaną-jedynie-ona-ucieleśnia-nagie-prawo-jest-straszliwsze-od
Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Nie należy przesadzać z demokracją. Nie chciałbym podróżować statkiem, którego kurs byłby określany głosowaniem załogi, przy czym kucharz i chłopiec okrętowy mieliby takie samo prawo głosu jak kapitan i sternik. -William Faulkner


Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Człowiek, jak każda is­to­ta na Ziemi, ma pra­wo do wal­ki o przetrwanie. Ale ja­ko je­dyna is­to­ta ro­bi przy tym ta­kie za­mie­sza­nie i dążenia te opiewa w słowa tak wiel­kie, ja­koby tyl­ko jej przysługi­wało to od­wie­czne prawo. -Krio


Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Kto ma siłę, ma i prawo. -Johann Wolfgang Goethe


Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Kto ma wieś, ma i prawo. -Ignacy Krasicki


Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Kto ma siłę, ma i prawo. -Johann Wolfgang Goethe


Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Każdy ma prawo marzyć inaczej. -Paulo Coelho


Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: I prawo może łamać w... kościach. -Urszula Zybura


Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Mięso armatnie ma też prawo głosu. -Francois Chateaubriand


Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Miłość wymaga wszystkiego - i ma do tego prawo. -Ludwik Van Beethoven


Przy Pojęciach Na Prawo I Cytaty: Jedyną sprawiedliwością jest prawo odwetu. -Aleksander Dumas


jedyną-sprawiedliwośą-jest-prawo-odwetu