Przy­jaciel To oso­ba Cytaty

Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Przy­jaciel- to ta­ka oso­ba, która stoi z wy­ciągniętą ręką kiedy my upadamy. -opuszczona


przy­jaciel-to ­ka-oso­ba-która-stoi-z wy­ągniętą-ręką-kiedy-my upadamy
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Od­na­załam swo­jego anioła... To ona, oso­ba która jest przy mnie. Przy­jaciel, który mnie kocha. An­nM :*  -AnDree


od­na­załam-swo­jego-anioła-to-ona-oso­ba-która-jest przy-mnie-przy­jaciel-który-mnie-kocha-an­nm- 
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Przy­jaciel to oso­ba, która wie, jak zacho­wujesz się gdy jes­teś sam i Cie ta­kim akceptuje. -Nicole


przy­jaciel-to oso­ba-która-wie-jak zacho­wujesz ę-gdy-jes­teś-sam-i cie-­kim-akceptuje
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Twój przy­jaciel, czy przy­jaciel twe­go stanowiska?  -Czesław Banach


twój-przy­jaciel-czy-przy­jaciel-twe­go-stanowiska 
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Osob­li­wa rzecz, że przy­jaciel może być fałszy­wy, a niep­rzy­jaciel nigdy. -Alojzy Żółkowski


osob­li­wa-rzecz-że przy­jaciel-może-być-fałszy­wy-a niep­rzy­jaciel-nigdy
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Bum! Mój mały świat się rozpadł. Bum! Mój przy­jaciel bar­dzo cierpi Bum! Mój ko­loro­wy świat jak­by zbladł. Bum! Mój przy­jaciel myśli o śmierci. -I'm nothing


bum-mój-ły-świat ę-rozpadł-bum-mój-przy­jaciel-bar­dzo-cierpi-bum-mój-ko­loro­wy-świat-jak­by-zbladł-bum-mój-przy­jaciel-myśli
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: myśli są w drodze ja zos­tanę przy Tobie przy­jaciel skarbem  -Cykam


myśli-są w drodze-ja-zos­tanę-przy-tobie-przy­jaciel-skarbem 
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Nie skar­by są przy­jaciółmi, ale przy­jaciel skarbem. -Epiktet z Hierapolis


nie-skar­by-są przy­jaciółmi-ale-przy­jaciel-skarbem
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Przy­jaciel to dru­gi ja; przy­jaźń to sto­sunek liczb 220 i 284. -Pitagoras


przy­jaciel-to dru­gi-ja-przy­jaźń-to sto­sunek-liczb-220-i 284
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Jedną ręką przy­tulał dla hecy, drugą po przy­jaciel­sku, wbi­jał nóż w plecy. -onejka


jedną-ręką-przy­tulał-dla-hecy-drugą-po przy­jaciel­sku-wbi­jał-nóż-w plecy
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Przy­jaciel, które­go tra­cisz, nig­dy nie był twoim przy­jacielem. Był uzur­pa­torem przyjaźni. -Kuba Wojewódzki


przy­jaciel-które­go-tra­cisz-nig­dy-nie był-twoim-przy­jacielem-był uzur­pa­torem-przyjaź
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Przy­jaciel to jak­by mój sobowtór. -Cyceron


przy­jaciel-to jak­by-mój-sobowtór
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Przy­jaciel wszys­tkich to niczyj przyjaciel. -Arthur Schopenhauer


przy­jaciel-wszys­tkich-to niczyj-przyjaciel
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Przy­jaciel to jed­na dusza w dwóch ciałach. -Diogenes Laertios z Cylicji


Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Kim jest przy­jaciel? To dru­gie ja. -Zenon z Elei


kim-jest przy­jaciel-to dru­gie-ja
Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Przy­jaciel widzi le­piej niż lustro. -Piotr Szreniawski


Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Książka to przy­jaciel, który nig­dy nie zdradzi. -Jacques Vellee des Barreaux


Przy­jaciel To oso­ba Cytaty: Przy­jaciel - człowiek, który szkodzi ci całkiem bezinteresownie. -Wiesław Brudziński


przy­jaciel- człowiek-który-szkodzi- całkiem-bezinteresownie