Przychodzi Wraz Cytaty

Przychodzi Wraz Cytaty: Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse. -H. Jackson Brown


gdy-problemy-odchodzą-wraz-z-nimi-giną-szanse
Przychodzi Wraz Cytaty: Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością. -Jean Paul Sartre


przeszłość-organizuje-ę-wciąż-na-nowo-wraz-z-teraźniejszośą
Przychodzi Wraz Cytaty: Rany się zabliźniają, ale blizny rosną wraz z nami. -Stanisław Jerzy Lec


Przychodzi Wraz Cytaty: Wraz z pospolitą rzeczą i własna korzyść każdego przepada i ginie. -Francois Rabelais


wraz-z-pospolitą-rzeczą-i-własna-korzyść-każdego-przepada-i-ginie
Przychodzi Wraz Cytaty: półka nad łóżkiem wraz z ko­lek­cją aniołów wzrost bezpieczeństwa...   -Natuuś


półka-nad-łóżkiem-wraz-z ko­lek­cją-aniołów-wzrost-bezpieczeństwa- 
Przychodzi Wraz Cytaty: Ten, kto trzymał się kurczowo życia, może zginąć wraz z nim. -Stanisław Jerzy Lec


ten-kto-trzymał-ę-kurczowo-życia-może-zginąć-wraz-z-nim
Przychodzi Wraz Cytaty: W ciasnym kręgu zwęża się umysł, wraz z wielkimi celami rośnie i człowiek. -Fryderyk Schiller


w-ciasnym-kręgu-zwęża-ę-umysł-wraz-z-wielkimi-celami-rośnie-i-człowiek
Przychodzi Wraz Cytaty: Niektórzy wolą żyć wraz ze swoimi wspom­nieniami, niżeli z żywym człowiekiem. -Bruno


niektórzy-wolą-żyć-wraz-ze swoimi-wspom­nieniami-żeli-z żywym-człowiekiem
Przychodzi Wraz Cytaty: Miałam piękny sen... Nies­te­ty szyb­ko się skończył, a wraz z nim mo­je szczęście. -opuszczona


miałam-piękny-sen-nies­te­ty szyb­ko ę-skończył-a wraz-z nim-mo­-szczęście
Przychodzi Wraz Cytaty: `Szko­da, że wraz z waszy­mi pro­cen­ta­mi wy­paro­wał ten faj­ny kli­mat !  -bluecaffe


`szko­da-że wraz-z waszy­mi-pro­cen­­mi-wy­paro­wał-ten-faj­ny-kli­mat- 
Przychodzi Wraz Cytaty: Życie to wiara w Boga i w to, że potrafimy poznać jego stworzenie wraz z prawami, które nim rządzą. -Łukasz Michalik


Życie-to-wiara-w-boga-i-w-to-że-potrafimy-poznać-jego-stworzenie-wraz-z-prawami-które-nim-rządzą
Przychodzi Wraz Cytaty: Prob­lem z ra­dością po­lega na tym, że wraz z nią pow­ra­cają wszel­kie troski. -Olivia Goldsmith


prob­lem-z ra­dośą-po­lega-na tym-że wraz-z ą-pow­ra­cają-wszel­kie-troski
Przychodzi Wraz Cytaty: Kiedy literatura nie posiada ogólnego charakteru, przestaje być organizmem i niszczeje wraz ze swą epoką. -Honore de Balzac


kiedy-literatura-nie-posiada-ogólnego-charakteru-przestaje-być-organizmem-i-niszczeje-wraz-ze-swą-epoką
Przychodzi Wraz Cytaty: Wraz z jej trumną pocho­wali część je­go duszy. Roz­pacz Ja­sona sięgała głębiej niż łzy. -Erich Segal


wraz-z jej-trumną-pocho­wali-część-­go-duszy-roz­pacz ja­sona-ęgała-głębiej-ż-łzy
Przychodzi Wraz Cytaty: Miłość- to sa­mo przychodzi i sa­mo się dzieje. -opuszczona


miłość-to ­mo-przychodzi-i ­mo ę-dzieje
Przychodzi Wraz Cytaty: Każda miłość przychodzi w porę. -Zofia Bystrzycka


Przychodzi Wraz Cytaty: Wios­na przychodzi z deszczem łez. -Clarissa Pinkola Estés


Przychodzi Wraz Cytaty: Apetyt przychodzi w miarę jedzenia. -Francois Rabelais