Przyczyny Cytaty

Przyczyny Cytaty: Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej. -Baruch Spinoza


otóż-miłość-nie-jest-niczym-innym-jak-radośą-połączoną-z-ideą-przyczyny-zewnętrznej-a-nienawiść-niczym-innym-jak-smutkiem-połączonym-z
Przyczyny Cytaty: Pozbądź się przyczyny, a zniknie skutek. -Miguel de Cervantes


Przyczyny Cytaty: Szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy. -Wergiliusz


szczęśliwy-kto-zdołał-poznać-przyczyny-wszechrzeczy
Przyczyny Cytaty: Na ogół w małżeństwie te same przyczyny wywołują skutki bardzo różnorodne. -Alfons Daudet


na-ogół-w-łżeństwie-te-same-przyczyny-wywołują-skutki-bardzo-różnorodne
Przyczyny Cytaty: Szczęsny zaiste ten, kto zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać. -Wergiliusz


szczęsny-zaiste-ten-kto-zdołał-przyczyny-wszechrzeczy-poznać
Przyczyny Cytaty: Trzy przyczyny doprowadzają mężczyznę do ruiny: kobiety, hazard i zaufanie do fachowców. -Georges Pompidou


trzy-przyczyny-doprowadzają-mężczyznę-do-ruiny-kobiety-hazard-i-zaufanie-do-fachowców
Przyczyny Cytaty: Nie powinniśmy zapominać przyczyny nieszczęścia, którego byliśmy już tak blisko. -Trygve Gulbranssen


nie-powinniśmy-zapominać-przyczyny-nieszczęścia-którego-byliśmy-już-tak-blisko
Przyczyny Cytaty: Miłość - to niekończąca się tajemnica, bo nie ma żadnej rozsądnej przyczyny, która mogłaby ją wytłumaczyć. -Rabindranath Tagore


miłość-to-niekończąca-ę-tajemnica-bo-nie-żadnej-rozsądnej-przyczyny-która-mogłaby-ją-wytłumaczyć
Przyczyny Cytaty: Nigdy nie staraj się dociec przyczyny miłości, ponieważ ta utkana jest ze znaków zapytania. -Nemer Barud


nigdy-nie-staraj-ę-dociec-przyczyny-miłoś-ponieważ-utkana-jest-ze-znaków-zapytania
Przyczyny Cytaty: Natura ma swoje własne i nieodparte przyczyny dla wszystkiego, co czyni. Człowiek może czynić bez nich. -Stefan Pacek


natura-swoje-własne-i-nieodparte-przyczyny-dla-wszystkiego-co-czyni-człowiek-może-czynić-bez-nich
Przyczyny Cytaty: Każde wielkie przeobrażenie społeczne ma swych teoretyków, którzy wymyślają przyczyny stałe dla wyjaśnienia skutków przejściowych. -Andre Maurois


każde-wielkie-przeobrażenie-społeczne-swych-teoretyków-którzy-wymyślają-przyczyny-stałe-dla-wyjaśnienia-skutków-przejściowych
Przyczyny Cytaty: Rodzaj ludzki zdaje się być na ogół bardziej wrażliwy na cierpienie niż na przyjemności, gdy przyczyny ich są równe. -Jeremy Bentham


rodzaj-ludzki-zdaje-ę-być-na-ogół-bardziej-wrażliwy-na-cierpienie-ż-na-przyjemnoś-gdy-przyczyny-ich-są-równe
Przyczyny Cytaty: Wszystkie nasze nieszczęścia biorą się z jednej tyko przyczyny, mianowicie stąd, że człowiek nie umie przebywać w samotności. -Pascal Blaise


wszystkie-nasze-nieszczęścia-biorą-ę-z-jednej-tyko-przyczyny-mianowicie-stąd-że-człowiek-nie-umie-przebywać-w-samotnoś
Przyczyny Cytaty: Szczęśliwy zaiste ten, który zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas (łac.) -Wergiliusz


szczęśliwy-zaiste-ten-który-zdołał-przyczyny-wszechrzeczy-poznać-felix-potuit-rerum-cognoscere-causas-łac
Przyczyny Cytaty: Wszystko zwycięża. Trud uparty i bieda nagląca brakiem dotkliwym. Szczęsny zaiste ten, kto zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać. -Wergiliusz


wszystko-zwycięża-trud-uparty-i-bieda-nagląca-brakiem-dotkliwym-szczęsny-zaiste-ten-kto-zdołał-przyczyny-wszechrzeczy-poznać
Przyczyny Cytaty: Jes­teś dla mnie zagadką Za­gadką, która nie ma rozwiązania Ty­siącem ka­wałków układanki Skut­kiem bez przyczyny. -nieja


jes­teś-dla-mnie-zagadką-za­gadką-która-nie  rozwiązania-ty­ącem-ka­wałków-układanki-skut­kiem-bez-przyczyny
Przyczyny Cytaty: Miłość po­dob­na jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do te­go przyczyny. -Romain Rolland


miłość-po­dob­na-jest do wiary-człowiek kocha-bo kocha-bez-głębszej-do te­go-przyczyny
Przyczyny Cytaty: Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej tego przyczyny. -Anonim


miłość-podobna-jest-do-wiary-człowiek-kocha-bo-kocha-bez-głębszej-tego-przyczyny