Przyjęciu Powinno Cytaty

Przyjęciu Powinno Cytaty: Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze. -William Somerset Maugham


na-przyjęciu-powinno-ę-ść-mądrze-ale-niezbyt-żo-i-mówić-żo-ale-niezbyt-mądrze
Przyjęciu Powinno Cytaty: Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane. -Malwina Meysenburg


ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
Przyjęciu Powinno Cytaty: Le­piej żałować, że na przyjęciu nie po­wie­dzieliśmy żad­ne­go dow­ci­pu, niż żałować, że powiedzieliśmy. -Louise de Vilmorin


le­piej-żałować-że na przyjęciu-nie po­wie­dzieliśmy-żad­ne­go-dow­­pu-ż-żałować-że powiedzieliśmy
Przyjęciu Powinno Cytaty: Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem. -Hipokrates


twoje-pożywienie-powinno-być-lekarstwem-a-twoje-lekarstwo-powinno-być-pożywieniem
Przyjęciu Powinno Cytaty: Wy­jaśnienia wy­wołują na ogół więcej kłopotów niż pożyt­ku. Na przykład: po­dob­no kiedyś na przyjęciu ktoś za­pytał słyn­ne­go fi­lozo­fa Ly Tin Weed­le'a „Po co przyszedłeś?”, i od­po­wiedź zajęła mu trzy lata. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Przyjęciu Powinno Cytaty: Lepiej żałować, że na przyjęciu nie powiedzieliśmy żadnego dowcipu, niż żałować, że powiedzieliśmy. -Louise de Vilmorin


lepiej-żałować-że-na-przyjęciu-nie-powiedzieliśmy-żadnego-dowcipu-ż-żałować-że-powiedzieliśmy
Przyjęciu Powinno Cytaty: Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można. -Ernest Hemingway


Przyjęciu Powinno Cytaty: Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę. -Vittorio De Sica


Przyjęciu Powinno Cytaty: To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno. -Montesquieu


Przyjęciu Powinno Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości. -Fryderyk Schiller


Przyjęciu Powinno Cytaty: Powinno się wznieść pomnik Ciszy. -Thomas Carlyle


Przyjęciu Powinno Cytaty: Wodoslowie nie powinno przekraczać stanu alarmowego. -Zbigniew Waydyk


wodoslowie-nie-powinno-przekraczać-stanu-alarmowego
Przyjęciu Powinno Cytaty: Między przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno. -Eurypides


między-przyjaciółmi-wszystko-wspólne-być-powinno
Przyjęciu Powinno Cytaty: Zawieranie małżeństwa powinno być trudniejsze od uzyskania rozwodu. -Gina Lollobrigida


zawieranie-łżeństwa-powinno-być-trudniejsze-od-uzyskania-rozwodu
Przyjęciu Powinno Cytaty: Nic nie powinno stanowić przeszkody w dojściu do Boga. -Elżbieta bł


nic-nie-powinno-stanowić-przeszkody-w-dojściu-do-boga
Przyjęciu Powinno Cytaty: Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon


celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Przyjęciu Powinno Cytaty: Scenę polityczną powinno się remontować między premierami. -Urszula Zybura


scenę-polityczną-powinno-ę-remontować-między-premierami
Przyjęciu Powinno Cytaty: Wszystko co pochodzi od władzy już powinno być zwalczone. -Zofia Nałkowska


wszystko-co-pochodzi-od-władzy-już-powinno-być-zwalczone