Przyjść I Odejść Cytaty

Przyjść I Odejść Cytaty: Miłość musi przyjść i odejść sama jak gorączka albo burza. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


miłość-musi-przyjść-i-odejść-sama-jak-gorączka-albo-burza
Przyjść I Odejść Cytaty: Wszystko żyje tylko wtedy, jeśli coś innego zginie. Nie ma życia, nie ma śmierci. Nie ma wyjątków, wszystko musi kiedyś przyjść i kiedyś odejść. Ludzie. Lata. Idee. Wszystko. Koło się toczy i stare staje się pożywieniem tego, co nowe. -Anonim


Przyjść I Odejść Cytaty: Nie należy spojrzeniem zatarasowywać drogi, którą ma przyjść radość. -Maria Kuncewicz


nie-należy-spojrzeniem-zatarasowywać-drogi-którą-przyjść-radość
Przyjść I Odejść Cytaty: Chciałam Ci po­wie­dzieć, że to ko­niec te­go zim­ne­go spoj­rze­nia, ale nie pot­ra­fiłam obrócić się i odejść. Tak po pros­tu odejść, nie pat­rząc na Two­je smut­ne oczy. To nic, że nie widziałam Cię przez cały rok, a może więcej. Co­raz częściej spoglądam na Ciebie, gdy za­mykam oczy. Na­wet wte­dy nie pot­ra­fię po­wie­dzieć Ci, że to ko­niec. Ciągnę to bez­sensu. Dro­gi Aniele. -Breath


Przyjść I Odejść Cytaty: Bogactwo może przyjść do Ciebie, lecz po mądrość musisz iść sam -Edward Young


bogactwo-może-przyjść-do-ciebie-lecz-po-mądrość-musisz-iść-sam
Przyjść I Odejść Cytaty: Jeśli góra nie chce przyjść do Mahometa, Mahomet pójdzie do niej. -Franciszek Bacon


jeśli-góra-nie-chce-przyjść-do-mahometa-mahomet-pójdzie-do-niej
Przyjść I Odejść Cytaty: Nawet w małżeństwie zawartym z rozsądku mogą przyjść na świat głupie dzieci. -Oldrich Fiser


nawet-w-łżeństwie-zawartym-z-rozsądku-mogą-przyjść-na-świat-głupie-dzieci
Przyjść I Odejść Cytaty: Prawdziwa miłość jest chorobą, a czas lekarzem, który nie może przyjść, bo ma zajęte wszystkie terminy. -Anonim


prawdziwa-miłość-jest-chorobą-a-czas-lekarzem-który-nie-może-przyjść-bo-zajęte-wszystkie-terminy
Przyjść I Odejść Cytaty: Le­piej odejść niż wybaczyć?  -tkaczu32


le­piej-odejść-ż-wybaczyć 
Przyjść I Odejść Cytaty: Proszę nie pozwól mi odejść  -MalinowaMarta


proszę-nie pozwól-mi odejść 
Przyjść I Odejść Cytaty: Niektóre myśli poz­wa­lają odejść. -one drop for all


niektóre-myśli-poz­wa­lają-odejść
Przyjść I Odejść Cytaty: Abor­cja znaj­du­je swych zwo­len­ników tyl­ko pośród tych ludzi, którym da­ne było przyjść na świat. -Ronald Reagan


abor­cja-znaj­­-swych-zwo­len­ników-tyl­ko-pośród-tych-ludzi-którym da­ne-było-przyjść-na świat
Przyjść I Odejść Cytaty: Można odejść na zaw­sze, by sta­le być blisko. -Jan Twardowski


można-odejść-na zaw­sze-by sta­-być-blisko
Przyjść I Odejść Cytaty: Żeby odejść od siebie też trzeba się spotkać. -Jan Twardowski


Żeby-odejść-od-siebie-też-trzeba-ę-spotkać
Przyjść I Odejść Cytaty: Żeby odejść od siebie też trze­ba się spotkać. -Jan Twardowski


Żeby-odejść-od siebie-też-trze­ba ę-spotkać
Przyjść I Odejść Cytaty: Nie w porę może przyjść czkaw­ka, ok­res, śmierć lub sąsiad­ka. Ale nie miłość. -Janusz Leon Wiśniewski


nie-w porę-może-przyjść-czkaw­ka-ok­res-śmierć-lub-sąsiad­ka-ale nie miłość
Przyjść I Odejść Cytaty: Odejść od sche­matów pos­pol­stwa w spójności su­mienia ... -Cykam


odejść-od sche­matów-pos­pol­stwa-w spójnoś-su­mienia
Przyjść I Odejść Cytaty: Można odejść od swoich miłości, lecz niepodobna zapomnieć, że się kochało. -Jerzy Andrzejewski


można-odejść-od-swoich-miłoś-lecz-niepodobna-zapomnieć-że-ę-kochało