Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty

Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Za książką kry­je się autor. Je­go pi­sanie jest więc zaw­sze lis­tem do czy­tel­ni­ka. Pisze­my zaz­wyczaj lis­ty do przy­jaciół. Książka jest lis­tem auto­ra do przyjaciela. -Jarosław Iwaszkiewicz


Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Przyjaźń jak nieśmiertelnik - to blady kwiatek, ale nie więdnący nigdy. -Henryk Sienkiewicz


przyjaźń-jak-nieśmiertelnik-to-blady-kwiatek-ale-nie-więdnący-nigdy
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Przyjaźń pomiędzy kobietami jest niczym więcej jak paktem o nieagresji. -Henri Millon Montherlant


przyjaźń-pomiędzy-kobietami-jest-niczym-więcej-jak-paktem-o-nieagresji
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Nic tak nie zatruwa powietrza jak rozkładająca się przyjażń. -Anonim


nic-tak-nie-zatruwa-powietrza-jak-rozkładająca-ę-przyjażń
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Przyjaźń, jak nieśmiertelnik: to blady kwiatek, ale nie więdnący nigdy. -Henryk Sienkiewicz


przyjaźń-jak-nieśmiertelnik-to-blady-kwiatek-ale-nie-więdnący-nigdy
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Przyjaźń jak pieniądze, łatwiej ją zdobyć niż utrzymać przy sobie. -Samuel Butler


przyjaźń-jak-pieniądze-łatwiej-ją-zdobyć-ż-utrzymać-przy-sobie
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Niena­widzę bib­liotek. Książka z bib­liote­ki, jest jak fa­cet, który miał mnóstwo ko­biet. Przychodzi do ciebie i czu­jesz, że pachnie kimś in­nym. Ni­by go kochasz, chcesz z nim być, chcesz to wszys­tko pojąć, ale wiesz, że był do­tyka­ny przez in­ne. Naj­ge­nial­niej­sza książka od­pa­da, kiedy jest pop­la­miona, po­pisa­na. Ktoś ją miał, ktoś ją czy­tał i ktoś swoim tłus­tym wzro­kiem próbo­wał sku­mać, o co w niej chodzi. -Agnieszka Chylińska


Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Każda książka, jak głos podany przez radio, dociera tylko do tych, którzy mają tę samą długość fali. -Anonim


każda-książka-jak-głos-podany-przez-radio-dociera-tylko-do-tych-którzy-mają-tę-samą-długość-fali
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Każde życie to książka. I choć nie ma­my wpływu na to jak gru­ba ona będzie, to od nas za­leży kiedy na­pisze­my no­wy rozdział. -Laurix


każde-życie-to książka-i choć-nie ­my-wpływu-na to jak gru­ba-ona-będzie-to od nas-za­ży-kiedy-na­pisze­my-no­wy-rozdział
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Nic tak nie zat­ru­wa po­wiet­rza jak rozkładająca się przyjaźń. -Henryk Elzenberg


nic-tak-nie zat­ru­wa-po­wiet­rza-jak rozkładająca ę-przyjaźń
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Przyjaźń jest jak dające cień drzewo, pod którym szukam wytchnienia. -Samuel Coleridge


przyjaźń-jest-jak-dają-cień-drzewo-pod-którym-szukam-wytchnienia
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Młodość jest jak przedmowa do książki: czasem książka co innego zawiera, nie to, co obiecywała przedmowa. -Alojzy Żółkowski


młodość-jest-jak-przedmowa-do-książki-czasem-książka-co-innego-zawiera-nie-to-co-obiecywała-przedmowa
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Młodość jest jak przedmowa do książki; czasem książka co innego zawiera, nie to, co obiecywała przedmowa. -Alojzy Żółkowski


młodość-jest-jak-przedmowa-do-książki-czasem-książka-co-innego-zawiera-nie-to-co-obiecywała-przedmowa
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Połowa tego, co piszemy, jest szkodliwa; druga połowa jest niepotrzebna. -Tristan Bernard


połowa-tego-co-piszemy-jest-szkodliwa-druga-połowa-jest-niepotrzebna
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Połowa tego, co piszemy jest szkodliwa, druga połowa jest niepotrzebna. -Tristan Bernard


połowa-tego-co-piszemy-jest-szkodliwa-druga-połowa-jest-niepotrzebna
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Nigdy człowiek sam siebie tak znać nie potrafi, jak zna nas przyjaźń prawdziwa. -Klementyna Hoffmanowa


nigdy-człowiek-sam-siebie-tak-znać-nie-potrafi-jak-zna-nas-przyjaźń-prawdziwa
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: A każda książka, jak każdy człowiek, jest czymś wyjątko­wym, jest je­dyną his­to­rią i całym od­dziel­nym światem. -Arturo Pérez-Reverte


a każda-książka-jak każdy-człowiek-jest czymś-wyjątko­wym-jest ­dyną-his­to­rią-i całym-od­dziel­nym-światem
Przyjaźń Jak Szkodliwa Książka Cytaty: Wszędzie szu­kałem spo­koju i nig­dzie nie zna­lazłem, jak tyl­ko w kąci­ku z książką. In om­ni­bus re­quiem quaesi­vi, et nus­quam in­ve­ni in an­gu­lo cum libro. -Umberto Eco


wszędzie-szu­kałem-spo­koju-i nig­dzie-nie zna­lazłem-jak tyl­ko-w ką­ku-z książką-in-om­­bus-re­quiem-quaesi­vi- nus­quam