Przyjaciele To Złodzieje Cytaty

Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Przyjaciele to złodzieje czasu. -Anonim


przyjaciele-to-złodzieje-czasu
Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: gdy Pis wyg­ra wy­bory to wy­jadą z kra­ju --złodzieje niero­by ---aferzyści kryminaliści ----le­wi prokuratorzy -----sędziowie prze­kup­ni ------zdraj­cy i łaj­da­cy -------ogólnie rządo­we cwa­nia­czki --------I córka Ko­paczki a gdy PiS przeg­ra -co nie daj Boże to zos­taną w kra­ju --złodzieje nieroby ---aferzyści kryminaliści ----le­wi prokuratorzy -----sędziowie przekupni ------zdraj­cy i łajdacy -------ogólnie wsze­lakie cwaniaczki --------i córka Kopaczki  -RozaR


Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Przyjaciele nie dają ci maskotek ani czekoladek. Przynoszą ciepłe skarpetki, krem, który właśnie ci się skończyły, albo słoiki, kiedy robisz przetwory. Przyjaciele wiedzą, czego ci naprawdę potrzeba. -Pam Brown


Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: SA­MOT­NI złodzieje kradną wszys­tko dla siebie. -Kapitan


sa­mot­ni-złodzieje-kradną-wszys­tko-dla-siebie
Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: I złodzieje chodzą czasem w aureoli. Wcale nie kradzionej. -Stanisław Jerzy Lec


i-złodzieje-chodzą-czasem-w-aureoli-wcale-nie-kradzionej
Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Przyjaciele spotykają się, aby się lepiej poznać i pokochać. Przyjaciele są szczęśliwi, gdy się spotykają, mówią sobie wszystko, kim są i czym żyją. -Luciano Cian


przyjaciele-spotykają-ę-aby-ę-lepiej-poznać-i-pokochać-przyjaciele-są-szczęśliwi-gdy-ę-spotykają-mówią-sobie-wszystko-kim-są-i-czym
Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Ludzie złodzieje, zys­kując ja­kiś przedmiot. Tracą na wartości. -cytlopka


ludzie-złodzieje-zys­kując-ja­kiś-przedmiot-tracą-na wartoś
Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Kobiecy zmysł orientacyjny posiadają wśród rodzaju męskiego jedynie złodzieje. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


kobiecy-zmysł-orientacyjny-posiadają-wśród-rodzaju-męskiego-jedynie-złodzieje
Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Przyjaciele są złodziejami czasu. -Franciszek Bacon


Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Przyjaciele są częściej bardziej szkodliwi od wrogów. -Baltazar Gracian Y Morales


Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Prawdziwi przyjaciele razem szukają samotności. -Bonnard Abel


prawdziwi-przyjaciele-razem-szukają-samotnoś
Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Najlepsze są nowe ubrania i starzy przyjaciele. -Doug Horton


najlepsze-są-nowe-ubrania-i-starzy-przyjaciele
Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Gdzie jest bo­gac­two, tam są i przyjaciele. -Pakuwiusz


gdzie-jest bo­gac­two-tam-są i przyjaciele
Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Przyjaciele nie należą do was. To wy należycie do przyjaciół. -Agata Christie


przyjaciele-nie-należą-do-was-to-wy-należycie-do-przyjaciół
Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Cezarów zabijają najczęściej przyjaciele. Bo są wrogami. -Stanisław Jerzy Lec


cezarów-zabijają-najczęściej-przyjaciele-bo-są-wrogami
Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Przyjaciele nie należą do was, to wy należycie do przyjaciół. -Agata Christie


przyjaciele-nie-należą-do-was-to-wy-należycie-do-przyjaciół
Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: Przyjaciele przychodzą i odchodzą, wrogowie gromadzą się. -Artur Bloch


przyjaciele-przychodzą-i-odchodzą-wrogowie-gromadzą-ę
Przyjaciele To Złodzieje Cytaty: My jesteśmy tacy przyjaciele, co się nie lubią. -Stanisław Wyspiański