Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty

Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzanie ich u innych. -Francois de la Rochefoucauld


gdybyśmy-sami-nie-mieli-wad-nie-sprawiałoby-nam-takiej-przyjemnoś-stwierdzanie-ich-u-innych
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard


kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-potem-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard


kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-później-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Rodzaj ludzki zdaje się być na ogół bardziej wrażliwy na cierpienie niż na przyjemności, gdy przyczyny ich są równe. -Jeremy Bentham


rodzaj-ludzki-zdaje-ę-być-na-ogół-bardziej-wrażliwy-na-cierpienie-ż-na-przyjemnoś-gdy-przyczyny-ich-są-równe
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Twierdzę, że przyjemności należy unikać, jeśli ich skutkiem ma być większe od nich cierpienie, a pożądać tych cierpień, które przyniosą większą niż one przyjemność. -Michel de Montaigne


twierdzę-że-przyjemnoś-należy-unikać-śli-ich-skutkiem-być-większe-od-nich-cierpienie-a-pożądać-tych-cierpień-które-przyniosą-większą
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Któż może zaprzeczyć, że przyjemności cielesne powstają przy udziale duszy, a przyjemności duchowe przy udziale ciała? -Lorenzo Valla


któż-może-zaprzeczyć-że-przyjemnoś-cielesne-powstają-przy-udziale-duszy-a-przyjemnoś-duchowe-przy-udziale-ciała
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec


Życie-człowieka-do-pewnego-wieku-składa-ę-z-własnych-trosk-i-własnych-przyjemnoś-zaś-na-starość-z-własnych-trosk-i-cudzych-przyjemnoś
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą. -Michel Quoist


czerp-z-innych-ale-nie-kopiuj-ich-bądź-sobą
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Żony nigdy nie wiedzą, co ich mężom podoba się w innych kobietach. -Luise Rinser


Żony-nigdy-nie-wiedzą-co-ich-mężom-podoba-ę-w-innych-kobietach
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Wielkość człowieka nie polega na poniżaniu innych, lecz na wysławianiu ich zasług. -Anonim


wielkość-człowieka-nie-polega-na-poniżaniu-innych-lecz-na-wysławianiu-ich-zasług
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Komentatorzy to ludzie, którzy drapią innych, kiedy ich samych coś zaswędzi. -Robert McNamara


komentatorzy-to-ludzie-którzy-drapią-innych-kiedy-ich-samych-coś-zaswędzi
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Są ludzie, którzy śpią sami, powołanie lub nieszczęście odcięło ich od innych, i ci śpią co dzień w jednym łóżku ze śmiercią. -Albert Camus


są-ludzie-którzy-śpią-sami-powołanie-lub-nieszczęście-odcięło-ich-od-innych-i-śpią-co-dzień-w-jednym-łóżku-ze-śmiercią
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-jest-odpowiedzialny-nie-tylko-za-uczucia-które-dla-innych-ale-i-za-te-które-w-innych-budzi
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Każdy z nas nosi dwie sakwy, jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie widzimy. -Ezop


każdy-z-nas-nosi-dwie-sakwy-jedną-z-przodu-drugą-z-tyłu-do-tej-z-przodu-składamy-błędy-innych-do-tej-z-tyłu-nasze-własne-i-dlatego-ich-nie
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Każdy na nas nosi dwie sakwy: jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu. składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie zauważamy. -Ezop


każdy-na-nas-nosi-dwie-sakwy-jedną-z-przodu-drugą-z-tyłu-do-tej-z-przodu-składamy-błędy-innych-do-tej-z-tyłu-nasze-własne-i-dlatego-ich-nie
Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Oczekiwać przyjemności jest też przyjemnością. -Gotthold Ephraim Lessing


Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Pra­ca jest często oj­cem przyjemności. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Przyjemności Stwierdzanie Ich U Innych Cytaty: Szczęścia nie ma, ale istnieją przyjemności. -Albert Schweitzer