Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty

Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzanie ich u innych. -Francois de la Rochefoucauld


gdybyśmy-sami-nie-mieli-wad-nie-sprawiałoby-nam-takiej-przyjemnoś-stwierdzanie-ich-u-innych
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Rodzaj ludzki zdaje się być na ogół bardziej wrażliwy na cierpienie niż na przyjemności, gdy przyczyny ich są równe. -Jeremy Bentham


rodzaj-ludzki-zdaje-ę-być-na-ogół-bardziej-wrażliwy-na-cierpienie-ż-na-przyjemnoś-gdy-przyczyny-ich-są-równe
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Twierdzę, że przyjemności należy unikać, jeśli ich skutkiem ma być większe od nich cierpienie, a pożądać tych cierpień, które przyniosą większą niż one przyjemność. -Michel de Montaigne


twierdzę-że-przyjemnoś-należy-unikać-śli-ich-skutkiem-być-większe-od-nich-cierpienie-a-pożądać-tych-cierpień-które-przyniosą-większą
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard


kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-potem-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard


kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-później-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Któż może zaprzeczyć, że przyjemności cielesne powstają przy udziale duszy, a przyjemności duchowe przy udziale ciała? -Lorenzo Valla


któż-może-zaprzeczyć-że-przyjemnoś-cielesne-powstają-przy-udziale-duszy-a-przyjemnoś-duchowe-przy-udziale-ciała
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec


Życie-człowieka-do-pewnego-wieku-składa-ę-z-własnych-trosk-i-własnych-przyjemnoś-zaś-na-starość-z-własnych-trosk-i-cudzych-przyjemnoś
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Szczęścia nie ma, ale istnieją przyjemności. -Albert Schweitzer


Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Pra­ca jest często oj­cem przyjemności. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Oczekiwać przyjemności jest też przyjemnością. -Gotthold Ephraim Lessing


Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Praca jest często ojcem przyjemności. -Wolter


praca-jest-często-ojcem-przyjemnoś
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Po­biera­my się z rozsądku, a kocha­my dla przyjemności. -Margaret Mitchell


po­biera­my ę-z rozsądku-a kocha­my-dla-przyjemnoś
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Pobierajmy się z rozsądku, a kochajmy dla przyjemności. -Margaret Mitchell


pobierajmy-ę-z-rozsądku-a-kochajmy-dla-przyjemnoś
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły. -Arystoteles


zdolność-doznawania-przyjemnoś-jest-dowodem-ły
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Pobierajmy się z rozsądku a kochajmy dla przyjemności. -Margaret Mitchell


pobierajmy-ę-z-rozsądku-a-kochajmy-dla-przyjemnoś
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Unikaj przyjemności, które potem przynoszą zmartwienie. -Menander


unikaj-przyjemnoś-które-potem-przynoszą-zmartwienie
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian


gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze
Przyjemności Stwierdzanie Ich Cytaty: Wszys­tko, co ro­bię, jest in­spi­rowa­ne przez dzieci. Lu­bię ich niewin­ność, ich czys­tość. Widzę Bo­ga w ich spojrzeniu. -Michael Jackson


wszys­tko-co ro­bię-jest in­spi­rowa­ne-przez-dzieci-lu­bię ich-niewin­ność-ich-czys­tość-widzę bo­ga-w ich-spojrzeniu