Przyjemności  Cytaty

Przyjemności  Cytaty: Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard


kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-potem-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Przyjemności  Cytaty: Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard


kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-później-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Przyjemności  Cytaty: Któż może zaprzeczyć, że przyjemności cielesne powstają przy udziale duszy, a przyjemności duchowe przy udziale ciała? -Lorenzo Valla


któż-może-zaprzeczyć-że-przyjemnoś-cielesne-powstają-przy-udziale-duszy-a-przyjemnoś-duchowe-przy-udziale-ciała
Przyjemności  Cytaty: Życie człowieka do pewnego wieku składa się z własnych trosk i własnych przyjemności, zaś na starość - z własnych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec


Życie-człowieka-do-pewnego-wieku-składa-ę-z-własnych-trosk-i-własnych-przyjemnoś-zaś-na-starość-z-własnych-trosk-i-cudzych-przyjemnoś
Przyjemności  Cytaty: Pra­ca jest często oj­cem przyjemności. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Przyjemności  Cytaty: Szczęścia nie ma, ale istnieją przyjemności. -Albert Schweitzer


Przyjemności  Cytaty: Oczekiwać przyjemności jest też przyjemnością. -Gotthold Ephraim Lessing


Przyjemności  Cytaty: Praca jest często ojcem przyjemności. -Wolter


praca-jest-często-ojcem-przyjemnoś
Przyjemności  Cytaty: Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły. -Arystoteles


zdolność-doznawania-przyjemnoś-jest-dowodem-ły
Przyjemności  Cytaty: Po­biera­my się z rozsądku, a kocha­my dla przyjemności. -Margaret Mitchell


po­biera­my ę-z rozsądku-a kocha­my-dla-przyjemnoś
Przyjemności  Cytaty: Unikaj przyjemności, które potem przynoszą zmartwienie. -Menander


unikaj-przyjemnoś-które-potem-przynoszą-zmartwienie
Przyjemności  Cytaty: Pobierajmy się z rozsądku, a kochajmy dla przyjemności. -Margaret Mitchell


pobierajmy-ę-z-rozsądku-a-kochajmy-dla-przyjemnoś
Przyjemności  Cytaty: Pobierajmy się z rozsądku a kochajmy dla przyjemności. -Margaret Mitchell


pobierajmy-ę-z-rozsądku-a-kochajmy-dla-przyjemnoś
Przyjemności  Cytaty: Kobieta, pieniądze i wino sprawiają przyjemności i niemało trudności. -Anonim


kobieta-pieniądze-i-wino-sprawiają-przyjemnoś-i-niemało-trudnoś
Przyjemności  Cytaty: W cierpieniu jest tysiąckrotnie więcej doświadczenia niż w przyjemności. -Bertrand Russell


w-cierpieniu-jest-tysiąckrotnie-więcej-doświadczenia-ż-w-przyjemnoś
Przyjemności  Cytaty: Nie psuj wszystkiego dla samej przyjemności psucia. -Simone de Beauvoir


nie-psuj-wszystkiego-dla-samej-przyjemnoś-psucia
Przyjemności  Cytaty: Są ludzie, którzy łakną nie­szczęścia jak przyjemności. -Stefan Kisielewski


są ludzie-którzy-łakną-nie­szczęścia-jak przyjemnoś
Przyjemności  Cytaty: Błąd to zło, które po­pełnia się bez przyjemności. -Sidonie Gabrielle Colette