Przynajmniej Z Trzech Cytaty

Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Komitet to coś, co składa się przynajmniej z trzech osób nie nadających się do tego, co mają robić, wyznaczonych przez kogoś, kto sam nie ma chęci robić tego, co po dokładnym namyśle okazuje się niepotrzebne. -Winston Churchill


Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Pe­wien mudżahe­din po­wie­dział mi kiedyś, że przez­nacze­nie da­je nam w życiu trzech nau­czy­cieli, trzech przy­jaciół, trzech wrogów i trzy wiel­kie miłości. Ta dwu­nas­tka jest jed­nak zaw­sze zak­ry­ta, tak że nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie po­kocha­my, nie zos­ta­wimy lub nie pokonamy. -Gregory David Roberts


Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Przynajmniej raz w życiu zrób coś co podpowiada Ci serce, a nie rozum. Przynajmniej raz zrób spontanicznie coś czego pragniesz z całego serca. -Kamil Ejsymont


przynajmniej-raz-w-życiu-zrób-coś-co-podpowiada-ci-serce-a-nie-rozum-przynajmniej-raz-zrób-spontanicznie-coś-czego-pragniesz-z-całego-serca
Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Trzech stanowi kolegium. -Lucius Neratius Priscus


Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Szczyt aforystyki: trylogia w trzech słowach. -Urszula Zybura


szczyt-aforystyki-trylogia-w-trzech-słowach
Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Szczyt afo­rys­ty­ki-try­logia w trzech słowach. -Urszula Zybura


szczyt-afo­rys­ty­ki-try­logia-w trzech-słowach
Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Oj­czyz­na? To dwóch, trzech ludzi, których znam. -Jean Genet


oj­czyz­na-to dwóch-trzech-ludzi-których-znam
Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Takich dwóch, jak was trzech, to nie ma ani jednego. -Anonim


takich-dwóch-jak-was-trzech-to-nie-ani-jednego
Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Nieproszony gość musi umieć przynajmniej wyjść w porę. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Kulturę bakterii można przynajmniej obejrzeć przez mikroskop. -Jadwiga Rutkowska


kulturę-bakterii-można-przynajmniej-obejrzeć-przez-mikroskop
Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Jeśli psu pośliźnie się noga, stoi jeszcze na trzech. -Owidiusz


jeśli-psu-pośliźnie-ę-noga-stoi-jeszcze-na-trzech
Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli. -Antyfanes


mądrość-uzależniona-jest-od-trzech-rzeczy-osobowoś-wiedzy-samokontroli
Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki. -Simon Flexner


medycyna-składa-ę-z-trzech-rzeczy-przesądów-empirii-i-nauki
Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Gdyby trójkąty stworzyły sobie boga, zrobiłyby go o trzech bokach. -Charles Louis Montesquieu


gdyby-trójkąty-stworzyły-sobie-boga-zrobiłyby-go-o-trzech-bokach
Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Do trzech ra­zy sztuka Ale co, gdy za czwar­tym wypłynie ta nauka  -Kazik Staszewski


do trzech-ra­zy-sztuka-ale-co-gdy-za czwar­tym-wypłynie- nauka 
Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Komitet to stworzenie o trzech lub więcej nogach i bez mózgu. -Robert A. Heinlein


komitet-to-stworzenie-o-trzech-lub-więcej-nogach-i-bez-mózgu
Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Zła fortuna to ma przynajmniej dobrego, że rozumu nauczy, a przyjaciela pokaże. -Andrzej Maksymilian Fredro


zła-fortuna-to-przynajmniej-dobrego-że-rozumu-nauczy-a-przyjaciela-pokaże
Przynajmniej Z Trzech Cytaty: Marzysz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych. -Renard Jules


marzysz-o-rzeczach-wielkich-to-przynajmniej-pozwoli-zrobić-kilka-łych