Przyrody Cytaty

Przyrody Cytaty: Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska. -Isaac Newton


istota-filozofii-przyrody-polega-na-tym-by-na-podstawie-zjawiska-ruchu-zbadać-ły-przyrody-a-na-podstawie-tych-ł-wyjaść-inne-zjawiska
Przyrody Cytaty: Wiatr to od­dech przyrody. -Koźma Prutkow


Przyrody Cytaty: Przed prawami przyrody nigdzie się nie skryjesz. -Menander


przed-prawami-przyrody-nigdzie-ę-nie-skryjesz
Przyrody Cytaty: Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie. -Czuang-Cy


kto-zna-działanie-przyrody-ten-żyje-z-ą-w-zgodzie
Przyrody Cytaty: Moc cza­ru koi Bar­wy, dźwięki przyrody Ra­dość poranka K.A.Sz. 2015r.07.06. -Cris


moc-cza­ru-koi-bar­wy-dźwięki-przyrody-ra­dość-poranka-kasz-2015r0706
Przyrody Cytaty: Zło leży nie w samej naturze rzeczy, lecz w odchyleniach umysłu od przyrody. -Aleksy Tołstoj


zło-ży-nie-w-samej-naturze-rzeczy-lecz-w-odchyleniach-umysłu-od-przyrody
Przyrody Cytaty: Nie można przyrody zwyciężyć inaczej niż przez to, że się jej słucha. -Francis Bacon


nie-można-przyrody-zwyciężyć-inaczej-ż-przez-to-że-ę-jej-słucha
Przyrody Cytaty: Genetyczno-krytyczna filozofia tak się ma do filozofii absolutnej, jak poglądy fizyki... do teologicznego rozpatrywania przyrody. -Ludwig Andreas Feuerbach


genetyczno-krytyczna-filozofia-tak-ę-do-filozofii-absolutnej-jak-poglądy-fizyki-do-teologicznego-rozpatrywania-przyrody
Przyrody Cytaty: Siła fizyczna to dzieło przyrody; ale umieć doradzić to, co korzystne dla ojczyzny, to właściwość duszy i rozumu. -Bias z Prieny


siła-fizyczna-to-dzieło-przyrody-ale-umieć-doradzić-to-co-korzystne-dla-ojczyzny-to-właściwość-duszy-i-rozumu
Przyrody Cytaty: Usiłując poznać i wytłumaczyć przyrodę, zyskujemy najpewniejsze poznanie samych siebie, nawet wtedy, kiedy błądzimy w poznaniu przyrody. -Adolf Dygasiński


usiłując-poznać-i-wytłumaczyć-przyrodę-zyskujemy-najpewniejsze-poznanie-samych-siebie-nawet-wtedy-kiedy-błądzimy-w-poznaniu-przyrody
Przyrody Cytaty: Usiłując poznać i wytłumaczyć przyrodę, zyskujemy najpewniejsze poznanie samych siebie, nawet wtedy, kiedy błądzimy w poznaniu przyrody -Adolf Dygasiński


usiłując-poznać-i-wytłumaczyć-przyrodę-zyskujemy-najpewniejsze-poznanie-samych-siebie-nawet-wtedy-kiedy-błądzimy-w-poznaniu-przyrody
Przyrody Cytaty: Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie. -Anonim


nadszedł-czas-aby-zrozumieć-że-przyroda-bez-człowieka-będzie-istniała-ale-człowiek-bez-przyrody-nie
Przyrody Cytaty: Serce dano nam do kochania. Działamy tedy wbrew intencjom przyrody, ilekroć z rzeczy, która powinna rozkosz nam przynosić, czynimy źródło udręki. -Charles de Saint - Evremond


serce-dano-nam-do-kochania-działamy-tedy-wbrew-intencjom-przyrody-ilekroć-z-rzeczy-która-powinna-rozkosz-nam-przynosić-czynimy-źródło-udręki
Przyrody Cytaty: Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym. -Pierre Joseph Proudhon


dzieła-sztuki-na-równi-z-dziełami-przyrody-są-tym-piękniejsze-i-tym-bardziej-zachwycają-im-bardziej-podporządkowują-ę-prawom-ścisłym
Przyrody Cytaty: Zmyślone cudy wywodzą się z naszej pychy, która każe nam wierzyć, że jesteśmy czymś na tyle ważjiym, aby Istota najwyższa burzyła dla nas porządek przyrody; z owej pychy, która sprawia, iż uważamy nasz naród, nasze miasto i naszą armię za bardziej umiłowane przez Bóstwo. Chcemy więc, by Bóg był istotą stronniczą, która nieustannie opowiada się za jednym ze swoich stworzeń przeciwko drugiemu... -Montesquieu