Przysiada W Duszy Cytaty

Przysiada W Duszy Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nigdy nie ustaje, a jej najsłodsze dźwięki słychać nawet podczas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja-skrzydła-przysiada-w-duszy-i-śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nigdy-nie-ustaje-a-jej-najsłodsze-dźwięki-słychać-nawet-podczas
Przysiada W Duszy Cytaty: Szczęście to motyl, który jest zawsze poza zasięgiem, kiedy próbujemy go złapać, ale przysiada na naszym ramieniu, gdy tylko usiądziemy. -Nathaniel Hawthorne


szczęście-to-motyl-który-jest-zawsze-poza-zasięgiem-kiedy-próbujemy-go-złapać-ale-przysiada-na-naszym-ramieniu-gdy-tylko-usiądziemy
Przysiada W Duszy Cytaty: -Sko­ro uważasz, że nie po­siadam duszy, czy tym sa­mym sądzisz, że mo­je łzy, na­rodziły się z niczego? (


sko­ro-uważasz-że nie po­siadam-duszy-czy-tym-­mym-sądzisz-że mo­-łzy-na­rodziły ę-z niczego-Łzy-są krop­­mi-krwi-duszy
Przysiada W Duszy Cytaty: Ciężar duszy to nie worek z kartoflami. Worek z kartoflami łatwiej nieść we dwójkę. Ciężar duszy - lepiej samemu. -Barbara Gordon


ciężar-duszy-to-nie-worek-z-kartoflami-worek-z-kartoflami-łatwiej-nieść-we-dwójkę-ciężar-duszy-lepiej-samemu
Przysiada W Duszy Cytaty: Dwois­tość duszy i ciała zasłoniły ter­mi­ny nauko­we i możemy się z niej śmiać jak ze sta­romod­ne­go przesądu. Ale wys­tar­czy, że człowiek za­kocha się jak wa­riat, a jed­nocześnie mu­si słuchać bur­cze­nia swych kiszek, by jed­ność ciała i duszy, ta li­ryczna iluz­ja wieku nauki, rozpłynęła się natychmiast. -Milan Kundera


Przysiada W Duszy Cytaty: Życie zaświatowe jest dla duszy zrealizowaniem wszystkich wyższych idei i pragnień, w życiu cielesnym nie urzeczywistnionych, jest kwintesencją naszych aspiracji psychicznych, atmosferą z pragnień tych utworzoną, czystą a jasną sferą bytu, którą się nasza jaźń najwyższa po mękach cielesnego bytowania upaja i krzepi. Ten Eden duszy jest momentem zbierania owoców z ziarn psychicznego posiewu cielesnej egzystencji naszej... jest chwilą upojeń, złożoną z marzeń i snów złotych o szczęściu brutalną sferą życia rozwianych. -Maria Grossek - Korycka


Przysiada W Duszy Cytaty: Sen: furtka duszy. -Stefan Napierski


Przysiada W Duszy Cytaty: Kobieta to telefon duszy. -Józef Haller


Przysiada W Duszy Cytaty: Muzyka - kąpiel duszy. -Zenta Maurina


Przysiada W Duszy Cytaty: Krajobrazy są stanami duszy. -Henri Frederic Amiel


Przysiada W Duszy Cytaty: Obojętność to paraliż duszy. -Antoni Czechow


Przysiada W Duszy Cytaty: Wiedza jest lekarstwem duszy. -Filimon Joannis


Przysiada W Duszy Cytaty: Łzy są kroplami krwi duszy. -Augustyn Św


Przysiada W Duszy Cytaty: Złość jest chorobą duszy. -Eliza Orzeszkowa


Przysiada W Duszy Cytaty: Milczenie pokojem jest duszy. -Urszula Ledóchowska


Przysiada W Duszy Cytaty: Zawiść jest raną duszy. -Seneka


zawiść-jest-raną-duszy
Przysiada W Duszy Cytaty: Ciało jest narzędziem duszy. -Plutarch


ciało-jest-narzędziem-duszy
Przysiada W Duszy Cytaty: I garderoba duszy ma swoje żurnale. -Stanisław Jerzy Lec