Przyszłość Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Przyszłość Cytaty: Jeśli zdradzić ludziom, co kry­je przyszłość, przyszłość przes­ta­nie kryć. -Terry Pratchett
jeśli-zdradzić-ludziom-co kry­-przyszłość-przyszłość-przes­­nie-kryć
Przyszłość Cytaty:
sa­mi-so­bie-tworzy­my-przyszłość-i ­mi-so­bie-tą przyszłość-jes­teśmy-w sta­nie-odeb­rać-~pa­weł-rychlica 
Przyszłość Cytaty: Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. -Jan Paweł II
oto-dekalog-dziesięć-słów-od-tych-słów-zależy-przyszłość-człowieka-i-społeczeństw-przyszłość-narodu-państwa-europy-świata
Przyszłość Cytaty: Od historii wolę przyszłość, bo tylko patrzący w przyszłość przechodzą do historii. -Marcin Gnat
od-historii-wolę-przyszłość-bo-tylko-patrzący-w-przyszłość-przechodzą-do-historii
Przyszłość Cytaty: Przyszłość jest zaw­sze trochę chwiej­na. Do­wol­ny dro­biazg, jak upa­dek płata śniegu al­bo upuszcze­nie niewłaści­wego rodza­ju łyżeczki, może pchnąć przyszłość na całkiem inną ścieżkę. Al­bo nie. -Terry Pratchett
Przyszłość Cytaty: Bab­cia Wea­ther­wax nie lu­biła zaglądać w przyszłość, ale te­raz czuła, że przyszłość ga­pi się na nią. I Bab­ci wca­le się nie po­dobała jej mina. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
Przyszłość Cytaty: (...) Je­den mo­ment, de­cydujący o całej reszcie. al­bo uda im się poskładać na no­wo i ura­tują szczęśliwą przyszłość, al­bo już na zaw­sze od­dalą się, by przez resztę życia tęsknić i żałować. Al­bo, albo. JE­DEN MO­MENT, JED­NA SZANSA. Przyszłość pod zna­kiem zapytania. (...)  -lazurowa
Przyszłość Cytaty: Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy. -Blaise Pascal
Przyszłość Cytaty: Przyszłość ma każdy dopóki żyje. -Katarzyna Grochola
Przyszłość Cytaty: Historycy fałszują przeszłość, ideolodzy przyszłość. -Anonim
historycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy-przyszłość
Przyszłość Cytaty: His­to­rycy fałszują przeszłość, ideolodzy - przyszłość. -Żarko Petan
his­to­rycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy- przyszłość
Przyszłość Cytaty: Na przyszłość za ple­cami, nie ma­my wpływu  -Walenty
na przyszłość-za ple­cami-nie ­my-wpływu 
Przyszłość Cytaty: Przyszłość, zanim wkracza, zawsze przedtem puka. -Francois Mauriac
przyszłość-zanim-wkracza-zawsze-przedtem-puka
Przyszłość Cytaty: Teraźniejszość obciążona jest przeszłością i brzemienna w przyszłość. -Gottfried Wilhelm Leibniz
teraźniejszość-obciążona-jest-przeszłośą-i-brzemienna-w-przyszłość
Przyszłość Cytaty: Pamiętaj, że szczęśliwa przyszłość zaczyna się od teraz. -H. Jackson Brown
pamiętaj-że-szczęśliwa-przyszłość-zaczyna-ę-od-teraz
Przyszłość Cytaty: Przeszłość bu­duje naszą te­raźniej­szość i przyszłość. -Pan Życie
przeszłość-bu­duje-naszą-te­raźniej­szość-i przyszłość
Przyszłość Cytaty: W chwi­li de­cyz­ji przyszłość za­mienia się w przeszłość. -Antoni Kępiński
w chwi­li-de­cyz­ji-przyszłość-za­mienia ę-w przeszłość
Przyszłość Cytaty: Przyszłość - to coś co sta­je się w nas dziś. -Czesław Banach
przyszłość- to coś-co sta­ ę-w nas-dziś
Przyszłość Cytaty: Przeszłość można medytować, przyszłość trzeba tworzyć. -Edward Schillebeeckx
przeszłość-można-medytować-przyszłość-trzeba-tworzyć
Przyszłość Cytaty: NIE MA NADZIEI NA PRZYSZŁOŚĆ. JES­TEM TYL­KO JA. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo
Przyszłość Cytaty: Przyszłość budzi niepokój, ale też ciekawość. -Antoni Kępiński
przyszłość-budzi-niepokój-ale-też-ciekawość
Przyszłość Cytaty: Przyszłość - to coś, co staje się w nas dziś. -Czesław Banach
Przyszłość Cytaty: Zamężna: kobieta, która ma wspaniałą przyszłość za sobą. -Ambrose Bierce
zamężna-kobieta-która-wspaniałą-przyszłość-za-sobą
Przyszłość Cytaty: Przyszłość dziec­ka war­ta jest każde­go poświęcenia. -PoznajPrawdę
przyszłość-dziec­ka-war­-jest każde­go-poświęcenia
Przyszłość Cytaty: Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. -Jan Paweł II
przyszłość-zaczyna-ę-dzisiaj-nie-jutro
Przyszłość Cytaty: Otu­lona te­raźniej­szością pat­rzę w przyszłość  -Mała Mi
otu­lona-te­raźniej­szośą-pat­rzę-w przyszłość 
Przyszłość Cytaty: Przyszłość literatury jest w aforyzmie. Nie można go sfilmować. -Anonim
przyszłość-literatury-jest-w-aforyzmie-nie-można-go-sfilmować
Przyszłość Cytaty: Starzy ludzie są niezwykle niebezpieczni. Przyszłość jest im obojętna. -Anonim
starzy-ludzie-są-niezwykle-niebezpieczni-przyszłość-jest-im-obojętna
Przyszłość Cytaty: Korzystaj z każdego dnia nie oglądając się na przyszłość. -Horacy
korzystaj-z-każdego-dnia-nie-oglądając-ę-na-przyszłość
Przyszłość Cytaty: My żyjemy cieniem przeszłości, czym będzie żyła przyszłość? -Ernest Renan
my-żyjemy-cieniem-przeszłoś-czym-będzie-żyła-przyszłość
Przyszłość Cytaty: Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. -Andre Maleaux
przyszłość-jest-prezentem-jaki-robi-nam-przeszłość
Przyszłość Cytaty: Przyszłość ludzkości jest w oddechach dzieci spieszących do szkoły. -Krzysztof Manikowski
przyszłość-ludzkoś-jest-w-oddechach-dzieci-spieszących-do-szkoły
Przyszłość Cytaty: Cokolwiek czynim, czyńmy tak, by przyszłość rosła z pracy. -Maria Konopnicka
cokolwiek-czynim-czyńmy-tak-by-przyszłość-rosła-z-pracy
Przyszłość Cytaty: Nikt nie może obiecywać sobie czegoś na przyszłość. -Seneka
nikt-nie-może-obiecywać-sobie-czegoś-na-przyszłość
Przyszłość Cytaty: Bywają straty będące nieocenioną korzyścią sięgającą w przyszłość. -Maurice Maeterlinck
bywają-straty-będą-nieocenioną-korzyśą-ęgającą-w-przyszłość