Przyszłości I ludzi Cytaty

Przyszłości I ludzi Cytaty: Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz, ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Geniusz ma wielki nos i świetny wąchalitis, którym kierunek wiatru przyszłości wyczuwa. -Fryderyk Chopin


Przyszłości I ludzi Cytaty: ,,Powodem, dla którego większość ludzi myśli o przyszłości z lękiem, zamiast z podekscytowaniem, jest fakt, że nie mają jej dobrze zaprojektowanej” -Jim Rohn


powodem-dla-którego-większość-ludzi-myśli-o-przyszłoś-z-lękiem-zamiast-z-podekscytowaniem-jest-fakt-że-nie-mają-jej-dobrze-zaprojektowanej
Przyszłości I ludzi Cytaty: Za­pom­nij o przeszłości, prze­cież wiesz, że już nig­dy nie za­da ciosu. Oba­wiaj się przyszłości i ludzi, których do niej zaprosisz. -respirer


za­pom­nij-o przeszłoś-prze­cież-wiesz-że już-nig­dy-nie za­da-ciosu-oba­wiaj ę-przyszłoś-i ludzi-których-do niej-zaprosisz
Przyszłości I ludzi Cytaty: Kochając marzy się o przyszłości. -Stefan Żeromski


Przyszłości I ludzi Cytaty: miłość wy­maga przyszłości... a my ma­my tyl­ko chwilę..... -cala_ja


miłość-wy­maga-przyszłoś-a my ­my-tyl­ko-chwilę
Przyszłości I ludzi Cytaty: Modlitwa jest zwróceniem się ku przyszłości. -Gerhard Ebeling


Przyszłości I ludzi Cytaty: Cechą życia jest pęd ku przyszłości. -Antoni Kępiński


Przyszłości I ludzi Cytaty: Używaj dnia, jak najmniej ufając przyszłości. -Anonim


używaj-dnia-jak-najmniej-ufając-przyszłoś
Przyszłości I ludzi Cytaty: O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek


o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś
Przyszłości I ludzi Cytaty: Nasza przeszłość na­daje kształt naszej przyszłości. -Antoni Kępiński


nasza-przeszłość-na­daje-kształt-naszej-przyszłoś
Przyszłości I ludzi Cytaty: Używaj życia, jak naj­mniej ufając przyszłości!  -Horacy


używaj-życia-jak naj­mniej-ufając-przyszłoś 
Przyszłości I ludzi Cytaty: Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie -Peter Drucker


najlepszą-metodą-przewidywania-przyszłoś-jest-jej-tworzenie
Przyszłości I ludzi Cytaty: We­seląc się dziś, nie do­wie­rzaj przyszłości. -Horacy


we­seląc ę-dziś-nie do­wie­rzaj-przyszłoś
Przyszłości I ludzi Cytaty: dro­ga do lasu każdy ślad przydepnięty bu­tem z przyszłości  -Indygoo


dro­ga-do lasu-każdy-ślad-przydepnięty-bu­tem-z przyszłoś 
Przyszłości I ludzi Cytaty: Prog­no­zy są bar­dzo trud­ne, szczególnie w od­niesieniu do przyszłości. -Woody Allen


prog­no­zy-są bar­dzo-trud­ne-szczególnie-w od­niesieniu-do przyszłoś
Przyszłości I ludzi Cytaty: Kobieta ma tyle złudzeń w stosunku do swojej przeszłości, co mężczyzna do przyszłości. -Sidonie Gabrielle Colette


kobieta-tyle-złudzeń-w-stosunku-do-swojej-przeszłoś-co-mężczyzna-do-przyszłoś
Przyszłości I ludzi Cytaty: Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości - ani przyszłości. -Robert A. Heinlein


pokolenie-które-ignoruje-historię-nie-przeszłoś-ani-przyszłoś
Przyszłości I ludzi Cytaty: Kobieta to pamięć wieków ubiegłych, mężczyzna to wola twórcza i niesienie przyszłości. -Stanisław Breyer


kobieta-to-pamięć-wieków-ubiegłych-mężczyzna-to-wola-twórcza-i-niesienie-przyszłoś