Przyszłości Cytaty

Przyszłości Cytaty: Kochając marzy się o przyszłości. -Stefan Żeromski


Przyszłości Cytaty: Modlitwa jest zwróceniem się ku przyszłości. -Gerhard Ebeling


Przyszłości Cytaty: miłość wy­maga przyszłości... a my ma­my tyl­ko chwilę..... -cala_ja


miłość-wy­maga-przyszłoś-a my ­my-tyl­ko-chwilę
Przyszłości Cytaty: Cechą życia jest pęd ku przyszłości. -Antoni Kępiński


Przyszłości Cytaty: Nasza przeszłość na­daje kształt naszej przyszłości. -Antoni Kępiński


nasza-przeszłość-na­daje-kształt-naszej-przyszłoś
Przyszłości Cytaty: O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek


o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś
Przyszłości Cytaty: Używaj dnia, jak najmniej ufając przyszłości. -Anonim


używaj-dnia-jak-najmniej-ufając-przyszłoś
Przyszłości Cytaty: We­seląc się dziś, nie do­wie­rzaj przyszłości. -Horacy


we­seląc ę-dziś-nie do­wie­rzaj-przyszłoś
Przyszłości Cytaty: Używaj życia, jak naj­mniej ufając przyszłości!  -Horacy


używaj-życia-jak naj­mniej-ufając-przyszłoś 
Przyszłości Cytaty: Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie -Peter Drucker


najlepszą-metodą-przewidywania-przyszłoś-jest-jej-tworzenie
Przyszłości Cytaty: Prog­no­zy są bar­dzo trud­ne, szczególnie w od­niesieniu do przyszłości. -Woody Allen


prog­no­zy-są bar­dzo-trud­ne-szczególnie-w od­niesieniu-do przyszłoś
Przyszłości Cytaty: dro­ga do lasu każdy ślad przydepnięty bu­tem z przyszłości  -Indygoo


dro­ga-do lasu-każdy-ślad-przydepnięty-bu­tem-z przyszłoś 
Przyszłości Cytaty: Kobieta ma tyle złudzeń w stosunku do swojej przeszłości, co mężczyzna do przyszłości. -Sidonie Gabrielle Colette


kobieta-tyle-złudzeń-w-stosunku-do-swojej-przeszłoś-co-mężczyzna-do-przyszłoś
Przyszłości Cytaty: Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości - ani przyszłości. -Robert A. Heinlein


pokolenie-które-ignoruje-historię-nie-przeszłoś-ani-przyszłoś
Przyszłości Cytaty: Naj­częściej kocha­my coś, za co w przyszłości przyj­dzie nam cierpieć. -respirer


naj­częściej-kocha­my-coś-za co w przyszłoś-przyj­dzie-nam-cierpieć
Przyszłości Cytaty: Kobieta to pamięć wieków ubiegłych, mężczyzna to wola twórcza i niesienie przyszłości. -Stanisław Breyer


kobieta-to-pamięć-wieków-ubiegłych-mężczyzna-to-wola-twórcza-i-niesienie-przyszłoś
Przyszłości Cytaty: Życie w obecnych czasach jest trudne, w przyszłości komiczne, a w przeszłości niemożliwe. -Tobias Mel


Życie-w-obecnych-czasach-jest-trudne-w-przyszłoś-komiczne-a-w-przeszłoś-niemożliwe
Przyszłości Cytaty: Pa­mięcią w przeszłość Niez­na­jomość przyszłości Wędrówka życia Krys­ty­na Sz.13.11.2014r. -krysta


pa­mięą-w przeszłość-niez­na­jomość-przyszłoś-wędrówka-życia-krys­ty­na-sz13112014r