Przytłacza  Cytaty

Przytłacza  Cytaty: Coś przytłacza mnie Myślę że to świat który Niosę na rękach  -matijah


coś-przytłacza-mnie-myślę-że to świat-który-niosę-na rękach 
Przytłacza  Cytaty: Ko­nie­czność wy­boru przytłacza, bo po­dej­mując de­cyz­je zaw­sze coś tracimy. -MyBigDreams


ko­nie­czność-wy­boru-przytłacza-bo po­dej­mując-de­cyz­-zaw­sze-coś-tracimy
Przytłacza  Cytaty: Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ... -odmienna37.!


codzien­ność-dnia-pow­szed­niego-przytłacza-mnie-co­raz-bar­dziej-i bar­dziej
Przytłacza  Cytaty: Życie bez celu przytłacza nas. Spełnijmy więc co los nadarzy - lub rogu Śmierci usłuchajmy, w mrok wezwani. Gdy cel nam w życiu nie przyświeca, martwe są oczy udręką los albo pierś zbroczy samobójczy cios. -Dean R. Koontz


Przytłacza  Cytaty: boję się wszystkiego boję się dla Ciebie być (płomieniem co rozświet­li mrok) szu­kam sen­su wszystkiego szu­kam Cię wiecznie tak jak­byś był mi niezbędny jak­byś tworzył mą wie­czność do­tykam Cię w snach w myślach tworzę sce­nariu­sze gdzie wszys­tko ma in­ny smak gdzie się spla­tają nasze dusze czy­tać chcę Cię jak księgę chłonąc wiedzę wytrwale czuć smak twoich ust na ra­mieniu kłaść się os­pa­le chcę być, chcę czuć być częścią twe­go świata lecz boję się znów a ten strach mnie przytłacza  -apoo