Psów Cytaty

Psów Cytaty: Niena­widzę ludzi jak psów, a psów jak kotów... -roki


niena­widzę-ludzi-jak psów-a psów-jak kotów
Psów Cytaty: Wdzięczność to cecha psów. -Józef Stalin


Psów Cytaty: Wdzięczność to cecha psów. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Psów Cytaty: Kościelnych, muchy, psów, gachów - gdzie się ponęcą, trudu wygnać. -Jan Żabczyc


kościelnych-muchy-psów-gachów-gdzie-ę-ponęcą-trudu-wygnać
Psów Cytaty: Ludzkie uprzedzenia są podobne do tych kąśliwych psów, które tylko atakują bojaźliwych. -Isolde Kurz


ludzkie-uprzedzenia-są-podobne-do-tych-kąśliwych-psów-które-tylko-atakują-bojaźliwych
Psów Cytaty: Niektórzy ludzie nau­czy­li się ''szcze­kać'', ale na­dal nie ro­zumieją psów. -Niusza


niektórzy-ludzie-nau­czy­li ę-''szcze­kać''-ale-na­dal-nie ro­zumieją-psów
Psów Cytaty: Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dla kogo właściwie są wywieszki


czy-ktoś-mógłby-mi-wyjaść-dla-kogo-właściwie-są-wywieszki-psom-wstęp-wzbroniony-nie-dotyczy-psów-przewodników-dla-psa-czy-niewidomego
Psów Cytaty: Ze śmierci objęć nikt uciec nie zdoła, choć cię wciągnęła gonitwa wesoła. Psów śmierci sfora radośnie bieży. Pies każdy w uśmiechu swoje zęby szczerzy. Gonitwa ma kres swój; psy mięsa pragną. Wszystko się skończy gdy cię dopadną. -Dean R. Koontz


Psów Cytaty: I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane. -Rainer Maria Rilke


Psów Cytaty: Czy nig­dy nie zas­ta­nawiał się pan nad tym, dlacze­go chmu­ry i drze­wa, złotog­niade je­sienią, bu­re zimą, ten pejzaż dek­li­nowa­ny przez po­ry ro­ku, dlacze­go wszys­tko wa­li w nas pięknem jak młotem, ja­kim pra­wem tak się dzieje? Prze­cież po­win­niśmy być czar­nym prochem międzyg­wiez­dnym, strzępa­mi mgławi­cy Psów Gończych, prze­cież normą jest hucze­nie gwiazd, po­top me­teorów, próżnia, ciem­ność, śmierć... -Stanisław Lem