Psa Głas­kaj Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Psa Głas­kaj Cytaty: głas­kaj po­wieki przy­dymione Twoim spoj­rze­niem głas­kaj kąci­ki warg cze­kające na Two­je głas­kaj przes­trzeń między 3 a 4 żebrem, która pa­mięta Twój palec głas­kaj lędźwie le­we, sprag­nione Twych zim­nych dłoni głas­kaj duszę mą skrytą głębo­ko pod Twoją  -Minutowa
Psa Głas­kaj Cytaty: Psa głas­kaj, ale ki­ja z ręki nie puszczaj. -Samuel Adalberg
psa-głas­kaj-ale-ki­ja-z ręki-nie puszczaj
Psa Głas­kaj Cytaty: Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa. -Aldous Huxley
dla-psa-jego-pan-jest-napoleonem-stąd-ę-bierze-nieustająca-popularność-psa
Psa Głas­kaj Cytaty: Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa. -Martha Scott
nie-popełnij-błę-i-nie-traktuj-swojego-psa-jak-człowieka-albowiem-on-potraktuje-ę-jak-psa
Psa Głas­kaj Cytaty: Bóg stworzył ko­ta, żeby człowiek mógł głas­kać tygrysa. -Victor Marie Hugo
bóg-stworzył-ko­-żeby-człowiek-mógł-głas­kać-tygrysa
Psa Głas­kaj Cytaty: Wycie jest liryką psa. -Stanisław Czosnowski
Psa Głas­kaj Cytaty: Nie pchaj się między psa a latarnię. -John Peers
nie-pchaj-ę-między-psa-a-latarnię
Psa Głas­kaj Cytaty: Wierność psa zależy niekiedy od wytrzymałości smyczy. -Wiesław Trzaskalski
wierność-psa-zależy-niekiedy-od-wytrzymałoś-smyczy
Psa Głas­kaj Cytaty: Zazdrość jest szczekaniem psa, które wabi złodziei. -Karl Kraus
zazdrość-jest-szczekaniem-psa-które-wabi-złodziei
Psa Głas­kaj Cytaty: Nig­dy nie odpędzisz psa od tłus­tej skórki. -Horacy
nig­dy-nie odpędzisz-psa-od tłus­tej-skórki
Psa Głas­kaj Cytaty: Kiedy idziesz do wil­ka na ucztę, weź psa z sobą. -Stanisław Brzozowski
kiedy-idziesz-do wil­ka-na ucztę-weź-psa-z sobą
Psa Głas­kaj Cytaty: Naj­cięższe kaj­da­ny?-Sa­mot­ności-z powietrza. -Urszula Zybura
Psa Głas­kaj Cytaty: Kochasz swo­jego psa? A więc jes­teś człowiekiem. -Urszula Zybura
kochasz-swo­jego-psa-a więc-jes­teś-człowiekiem
Psa Głas­kaj Cytaty: Zaz­drość jest szcze­kaniem psa, które wa­bi złodziei. -Karl Kraus
zaz­drość-jest szcze­kaniem-psa-które-wa­bi-złodziei
Psa Głas­kaj Cytaty: Nie szu­kaj Bo­ga w zaświatach. On jest przy tobie. -Matka Teresa z Kalkuty
nie-szu­kaj-bo­ga-w zaświatach-on jest przy-tobie
Psa Głas­kaj Cytaty: Miłości led­wo na­rodzo­na, zni­kaj za­nimś ożywiona...!  -MistrzyniPióra
miłoś-led­wo-na­rodzo­na-zni­kaj-za­nimś-ożywiona 
Psa Głas­kaj Cytaty: Wier­ność psa za­leży niekiedy od wyt­rzy­małości smyczy. -Wiesław Trzaskalski
wier­ność-psa-za­ży-niekiedy-od wyt­rzy­łoś-smyczy
Psa Głas­kaj Cytaty: Nie bierz uwielbienia swojego psa za ostateczny dowód na to, że jesteś super. -Ann Landers
nie-bierz-uwielbienia-swojego-psa-za-ostateczny-dowód-na-to-że-jesteś-super
Psa Głas­kaj Cytaty: Nie boi się wilk psa, tyl­ko szcze­kania jego. -Samuel Adalberg
nie-boi ę-wilk-psa-tyl­ko-szcze­kania-jego
Psa Głas­kaj Cytaty: Nie szu­kaj miłości, tyl­ko kochaj jak umiesz. -Tośka_93
nie-szu­kaj-miłoś-tyl­ko-kochaj-jak umiesz
Psa Głas­kaj Cytaty: Ściągnij kaj­da­ny ze swoich ust, niech mówią to co krzyczy serce. -respirer
Śągnij-kaj­da­ny-ze swoich-ust-niech-mówią-to co krzyczy-serce
Psa Głas­kaj Cytaty: Płochli­wość kota Niezmąco­na wier­ność psa Wiej­ski trotuar  -fyrfle
płochli­wość-kota-niezmąco­na-wier­ność-psa-wiej­ski-trotuar 
Psa Głas­kaj Cytaty: Dyplomacja to sztuka głaskania psa tak długo, aż gotów będzie ubrać kaganiec. -Fletcher Knebel
dyplomacja-to-sztuka-głaskania-psa-tak-długo-aż-gotów-będzie-ubrać-kaganiec
Psa Głas­kaj Cytaty: Naj­większa jest miłość mat­ki, dru­ga – psa, trze­cia – kochanki.
naj­większa-jest miłość-mat­ki-dru­ga- psa-trze­cia- kochanki
Psa Głas­kaj Cytaty: Przy­jaciel to ktoś, kto nie trzy­ma Cię na uwięzi jak psa. -Chemicals
przy­jaciel-to ktoś-kto-nie trzy­-cię-na uwięzi-jak psa
Psa Głas­kaj Cytaty: Kup sobie psa. To jedyny sposób, abyś mógł nabyć miłość za pieniądze. -Augustyn Św
kup-sobie-psa-to-jedyny-sposób-abyś-mógł-nabyć-miłość-za-pieniądze
Psa Głas­kaj Cytaty: • 
 - szu­kaj-mnie-w jut­rze-a nie w przed­wczo­raj- 
Psa Głas­kaj Cytaty: Jeśli nie możesz od­na­leźć coś co znikło, cze­kaj aż sa­mo wróci ... -Cykam
jeśli-nie możesz-od­na­źć-coś-co znikło-cze­kaj-aż ­mo-wró
Psa Głas­kaj Cytaty: To nie przy­padek, tak miało być pocze­kaj­my na wy­nik końcowy  -samothnick
to nie przy­padek-tak-miało-być-pocze­kaj­my-na-wy­nik-końcowy 
Psa Głas­kaj Cytaty: Chcesz być pew­nym młodej żony? Pocze­kaj, aż się zestarzeje. -Tadeusz Gicgier
chcesz-być-pew­nym-młodej-żony-pocze­kaj-aż ę-zestarzeje
Psa Głas­kaj Cytaty: Uni­kaj skarżące­go się na brak cza­su, chce ci zab­rać twój. -Hugo Dionizy Steinhaus
uni­kaj-skarżą­go ę-na brak-cza­su-chce- zab­rać-twój
Psa Głas­kaj Cytaty: Jeśli chcesz dostać od rodziców szczeniaka, najlepiej poproś o braciszka - zawsze zgadzają się na psa. -Winston Pedleton
jeśli-chcesz-dostać-od-rodziców-szczeniaka-najlepiej-poproś-o-braciszka-zawsze-zgadzają-ę-na-psa
Psa Głas­kaj Cytaty: A więc miałeś racje Ty Za­kuty w włas­ne kaj­da­ny starzec Ty Które­go mądrzy naz­wa­li
a więc-miałeś-racje-ty-za­kuty-w włas­ne-kaj­da­ny-starzec-ty-które­go-mądrzy-naz­wa­li-czasem
Psa Głas­kaj Cytaty: Kiedy głupo­ta jest wys­tar­czającym wy­jaśnieniem, nie szu­kaj innych. -Artur Bloch
kiedy-głupo­-jest wys­tar­czającym-wy­jaśnieniem-nie szu­kaj-innych
Psa Głas­kaj Cytaty: Cze­kaj na właści­wy mo­ment, na te­go mężczyznę, któy spra­wi, że two­je życie upi­je się miłością. -Janusz Leon Wiśniewski
cze­kaj-na właś­wy-mo­ment-na te­go-mężczyznę-któy-spra­wi-że two­-życie-upi­ ę-miłośą