Psa Tak Długo Cytaty

Psa Tak Długo Cytaty: Dopóki prag­niesz, tak długo będziesz cierpiał. -AnDree


dopóki-prag­niesz-tak-długo-będziesz-cierpiał
Psa Tak Długo Cytaty: Nie możesz wygrać tak długo, dopóki chcesz wszystko stracić. -Kennedy Schultz


nie-możesz-wygrać-tak-długo-dopóki-chcesz-wszystko-stracić
Psa Tak Długo Cytaty: Człowiek śmieje się z miłości tak długo, póki ta go nie dosięgnie. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


Psa Tak Długo Cytaty: To się zaczeło od tak wziełam długo­wis w rękę i zaczełam wy­pisy­wać rużne bzdu­ry aż tak się zas­ta­nowiłam chwi­le i po­myślałam so­bie że będę pi­sała wier­sze smut­ne ożyciu co mi się przyt­ra­fiło it. -sala


Psa Tak Długo Cytaty: Tak długo, jak po­zos­ta­jemy na tym świecie, pot­rze­buje­my znaków. -Bede Griffiths


tak-długo-jak po­zos­­jemy-na tym-świecie-pot­rze­buje­my-znaków
Psa Tak Długo Cytaty: Pokusa to perfumy, które wdycha się tak długo, aż człowiek zapragnie mieć flakon. -Jean Paul Belmondo


pokusa-to-perfumy-które-wdycha-ę-tak-długo-aż-człowiek-zapragnie-mieć-flakon
Psa Tak Długo Cytaty: Gdyby kobiety ubierały się tylko dla jednego mężczyzny, nie trwałoby to tak długo. -Marcel Achard


gdyby-kobiety-ubierały-ę-tylko-dla-jednego-mężczyzny-nie-trwałoby-to-tak-długo
Psa Tak Długo Cytaty: Jesteśmy jak beczki bez dna tak długo, póki nie zrozumiemy, że mamy dno. -Simone Weil


jesteśmy-jak-beczki-bez-dna-tak-długo-póki-nie-zrozumiemy-że-mamy-dno
Psa Tak Długo Cytaty: Spory nie trwałyby tak długo, gdyby brak słuszności był tylko po jednej stronie. -Anonim


spory-nie-trwałyby-tak-długo-gdyby-brak-słusznoś-był-tylko-po-jednej-stronie
Psa Tak Długo Cytaty: Gdy­by ko­biety ubierały się tyl­ko dla jed­ne­go mężczyz­ny, nie trwałoby to tak długo. -Marcel Achard


gdy­by-ko­biety-ubierały ę-tyl­ko-dla-jed­ne­go-mężczyz­ny-nie trwałoby-to tak-długo
Psa Tak Długo Cytaty: Lenistwo to sztuka tak długo nic nie robić, aż minie niebezpieczeństwo, gdzie trzeba by coś zrobić. -Guntner Philipp


lenistwo-to-sztuka-tak-długo-nic-nie-robić-aż-minie-niebezpieczeństwo-gdzie-trzeba-by-coś-zrobić
Psa Tak Długo Cytaty: Tak długo, jak masz na swoich us­tach smak moich ust, mam powód, by do Ciebie wracać.. -Kullka


tak-długo-jak masz-na swoich-us­tach-smak-moich-ust-mam-powód-by do ciebie-wracać
Psa Tak Długo Cytaty: Cza­sem mam ochotę za­paść w wie­czny sen. Lecz później zdaję so­bie sprawę z te­go, że wie­czność to bar­dzo długo. Za długo. -littlethings


cza­sem-mam-ochotę-za­paść-w wie­czny-sen-lecz później-zdaję-so­bie-sprawę-z te­go-że wie­czność-to bar­dzo-długo-za długo
Psa Tak Długo Cytaty: Jak masło top­nieje na słońcu, tak ko­bieta w to­warzys­twie mężczyz­ny długo cno­ty nie zachowa. -Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah)


jak-masło-top­nieje-na słońcu-tak-ko­bieta-w to­warzys­twie-mężczyz­ny-długo-cno­ty-nie zachowa
Psa Tak Długo Cytaty: nie spodziewałam się, że na tak długo po­zos­ta­niesz w mo­jej głowie, że będziesz wy­pełniał każdą se­kundę mo­jego życia.. -szaralalka


nie spodziewałam-ę-że na tak-długo-po­zos­­niesz-w mo­jej-głowie-że będziesz-wy­pełniał-każdą-se­kundę-mo­jego-życia
Psa Tak Długo Cytaty: Człowiek jest tak długo mądry, dopóki szuka mądrości. Jeżeli mniema, że ją już znalazł, wówczas staje się błaznem. -Talmud


człowiek-jest-tak-długo-mądry-dopóki-szuka-mądroś-jeżeli-mniema-że-ją-już-znalazł-wówczas-staje-ę-błaznem
Psa Tak Długo Cytaty: Dość już długo - dość już długo Brzmiał na stru­nach wie­szczów żal! Czas uderzyć w strunę drugą W czynów stal!  -Zygmunt Krasiński


dość-już-długo- dość-już-długo-brzmiał-na stru­nach-wie­szczów-żal-czas-uderzyć-w strunę-drugą-w-czynów-stal 
Psa Tak Długo Cytaty: Cza­sami się śmieję, że naj­pierw jes­tem człowiekiem, po­tem fi­lozo­fem, po­tem długo, długo nic, a do­piero po­tem księdzem. -Józef Stanisław Tischner


cza­sami ę-śmieję-że naj­pierw-jes­tem-człowiekiem-po­tem-fi­lozo­fem-po­tem-długo-długo-nic-a do­piero-po­tem-księdzem