Psem A Człowiekiem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Psem A Człowiekiem Cytaty: Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-zaopiekujesz-ę-zbłąkanym-psem-i-zapewnisz-mu-spokojny-żywot-nie-ugryzie-ę-to-podstawowa-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Psem A Człowiekiem Cytaty: Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To główna różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-zaopiekujesz-ę-zbłąkanym-psem-i-zapewnisz-mu-spokojny-żywot-nie-ugryzie-ę-to-główna-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Psem A Człowiekiem Cytaty: Aby właściwie nacieszyć się psem, nie wystarczy po prostu nauczyć go być prawie człowiekiem. Chodzi o to, by otworzyć się na możliwość stania się po części psem. -Edward Hoagland
aby-właściwie-nacieszyć-ę-psem-nie-wystarczy-po-prostu-nauczyć-go-być-prawie-człowiekiem-chodzi-o-to-by-otworzyć-ę-na-możliwość-stania-ę
Psem A Człowiekiem Cytaty: Jeśli przygarniesz głodnego psa i zaopiekujesz się nim, nie ugryzie cię. To zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-przygarniesz-głodnego-psa-i-zaopiekujesz-ę-nim-nie-ugryzie-ę-to-zasadnicza-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Psem A Człowiekiem Cytaty: Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-przyjmiesz-do-siebie-zabiedzonego-psa-i-sprawisz-że-zacznie-mu-ę-dobrze-powodzić-nie-ugryzie-ę-na-tym-polega-zasadnicza-różnica
Psem A Człowiekiem Cytaty: Jeśli przyj­miesz do siebie za­bie­dzo­nego psa i spra­wisz, że zacznie mu się dob­rze po­wodzić - nie ug­ry­zie cię. Na tym po­lega za­sad­nicza różni­ca między psem a człowiekiem. -Mark Twain
Psem A Człowiekiem Cytaty: Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym -Albert Einstein
nie-staraj-ę-zostać-człowiekiem-sukcesu-lecz-człowiekiem-wartościowym
Psem A Człowiekiem Cytaty: Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński kard
nie-wystarczy-urodzić-ę-człowiekiem-trzeba-jeszcze-być-człowiekiem
Psem A Człowiekiem Cytaty: Nie wys­tar­czy urodzić się człowiekiem, trze­ba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński
nie-wys­tar­czy-urodzić ę-człowiekiem-trze­ba-jeszcze-być-człowiekiem
Psem A Człowiekiem Cytaty: Pekińczyk wcale nie jest psem do towarzystwa. To raczej niewyrośnięty lew. -Alexander Alan Milne
pekińczyk-wcale-nie-jest-psem-do-towarzystwa-to-raczej-niewyrośęty-lew
Psem A Człowiekiem Cytaty: Dzi­siaj po uszku mnie polizałeś szko­da, że psem się okazałeś... -Papużka
dzi­siaj-po uszku-mnie-polizałeś-szko­da-że psem ę-okazałeś
Psem A Człowiekiem Cytaty: Jeśli jesteś psem i twój właściciel zaproponuje ci włożenie gustownego sweterka - zasugeruj mu gustowny ogonek. -Fran Lebowitz
jeśli-jesteś-psem-i-twój-właściciel-zaproponuje-włożenie-gustownego-sweterka-zasugeruj-mu-gustowny-ogonek
Psem A Człowiekiem Cytaty: Zap­rawdę po­wiadam - szyb­ciej po­rozu­miesz się z człowiekiem, które­mu
zap­rawdę-po­wiadam- szyb­ciej-po­rozu­miesz ę-z człowiekiem-które­mu-nic-co ludzkie-ż-z człowiekiem-porządnym-świętoś-pra­wa
Psem A Człowiekiem Cytaty: Człowiek sta­je się człowiekiem przez in­te­ligen­cję, ale jest człowiekiem tyl­ko przez serce. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny
Psem A Człowiekiem Cytaty: Życie jest twardą walką między człowiekiem a człowiekiem, pierwszym zaś przeciwnikiem mężczyzny jest jego ojciec. -Giovanni Guareschi
Życie-jest-twardą-walką-między-człowiekiem-a-człowiekiem-pierwszym-zaś-przeciwnikiem-mężczyzny-jest-jego-ojciec
Psem A Człowiekiem Cytaty: Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużo -Albert Camus
nie-każdy-musi-być-wielkim-człowiekiem-być-człowiekiem-to-już-bardzo-żo
Psem A Człowiekiem Cytaty: Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które robi interesy. Czy wi­dział kto, by pies wymieniał kości z drugim psem? -Adam Smith
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-robi-interesy-czy-wi­dział-kto-by-pies-wymieniał-koś-z-drugim-psem
Psem A Człowiekiem Cytaty: Różnica między człowiekiem obyczajnym i człowiekiem honoru polega na tym, że ten drugi żałuje niegodnego czynu, nawet wtedy, jeśli przyniósł mu on korzyść i nie został na jego popełnieniu przyłapany. -Henry Louis Mencken
Psem A Człowiekiem Cytaty: Pies na uwięzi jest złym psem, niewol­nik jest zaw­sze groźny. -Antoni Kępiński
pies-na uwięzi-jest złym-psem-niewol­nik-jest zaw­sze-groźny
Psem A Człowiekiem Cytaty: Dobroczynność nie polega na dawaniu kości psu. Dobroczynność to kość dzielona z psem wówczas, gdy jesteś równie głodny jak on. -Jack London
dobroczynność-nie-polega-na-dawaniu-koś-psu-dobroczynność-to-kość-dzielona-z-psem-wówczas-gdy-jesteś-równie-głodny-jak-on
Psem A Człowiekiem Cytaty: Na tej przy­pad­ko­wej pla­necie jes­teśmy sa­mot­ni. Między wszys­tki­mi otaczający­mi nas for­ma­mi życia żad­na, po­za psem, nie za­warła z na­mi przymierza. -Maurice Maeterlinck
Psem A Człowiekiem Cytaty: Przy­puszczam, że kiedy już roz­waży się wszys­tko na­leżycie, każdy z nas oka­zuje się czyimś psem. -Terry Pratchett
przy­puszczam-że kiedy-już-roz­waży ę-wszys­tko-na­życie-każdy-z nas-oka­zuje ę-czyimś-psem
Psem A Człowiekiem Cytaty: Człowiekiem się nie rodzi. Człowiekiem się staje... -Papillondenuit
człowiekiem ę-nie rodzi-człowiekiem ę-staje
Psem A Człowiekiem Cytaty:
Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Psem A Człowiekiem Cytaty: Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata. -R » Anne Rice » Wampir Armand
stu­diowa­nie-ob­razów-pro­wadzi-do stu­diów-nad-człowiekiem-a stu­dia-nad-człowiekiem-pro­wadzą-do zasępienia-nad-sta­nem-świata
Psem A Człowiekiem Cytaty: Jesteśmy ciągle więźniami komunizmu, a przecież dla nas w Rosji komunizm jest zdechłym psem, podczas gdy dla wielu ludzi na Zachodzie jest ciągle żyjącym lwem. -Aleksander Sołżenicyn
jesteśmy-ągle-więźniami-komunizmu-a-przecież-dla-nas-w-rosji-komunizm-jest-zdechłym-psem-podczas-gdy-dla-wielu-ludzi-na-zachodzie-jest-ągle
Psem A Człowiekiem Cytaty: Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ. -Piotr Galon
Psem A Człowiekiem Cytaty: Jestem człowiekiem. -Pliniusz Młodszy
Psem A Człowiekiem Cytaty: Pamiętaj, że jesteś człowiekiem. -Simonides
pamiętaj-że-jesteś-człowiekiem
Psem A Człowiekiem Cytaty: Pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem. -Włochaty
pamiętaj-że-jesteś-tylko-człowiekiem
Psem A Człowiekiem Cytaty: Pa­miętaj, że jes­teś człowiekiem. -Symonides z Keos
Psem A Człowiekiem Cytaty: Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie. -Fiodor Dostojewski
z-mądrym-człowiekiem-to-i-pogadać-ciekawie
Psem A Człowiekiem Cytaty: Stać się człowiekiem to sztuka. -Novalis
stać ę-człowiekiem-to sztuka
Psem A Człowiekiem Cytaty: Ludożerca nie gardzi człowiekiem. -Stanisław Jerzy Lec
Psem A Człowiekiem Cytaty: W życiu trze­ba być ludzkim człowiekiem. -Lilliana
w życiu-trze­ba-być-ludzkim-człowiekiem