Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty

Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Naj­przód wier­szyk napisałem, po­tem wier­szyk podpisałem pseudo­nimem “Groźny Ali”. Po­tem zro­biłem winietkę: lirę, gwiaz­dkę, ptaszków setkę; po­tem nie wydrukowali. -Konstanty Ildefons Gałczyński


Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Cho­ciaż miłość nie jed­no ma imię ob­no­si się ciągle z tym sa­mym pseudo­nimem jak­by życie to był tyl­ko ja­kiś pier­wszy lep­szy wy­bieg na by­le ja­kim po­kazie . insp  -natalia(__ups


cho­ciaż-miłość-nie jed­no- imię-ob­no­ ę-ągle-z tym-­mym-pseudo­nimem-jak­by-życie-to był-tyl­ko-ja­kiś-pier­wszy-lep­szy
Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Ala ma kota, ale kot ma dość Ali. -Henryk Jagodziński


Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Ali­men­ty - ka­ra za przedłużanie ga­tun­ku w niewłaści­wym kierunku. -Jerzy Leszczyński


ali­men­ty- ka­ra-za przedłużanie-ga­tun­ku-w niewłaś­wym-kierunku
Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Jed­ni są uczci­wi, drudzy mają ali­bi na każdy uczynek. -Władysław Piekarski


jed­-są uczci­wi-drudzy-mają-ali­bi-na każdy-uczynek
Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Uro­jenia są groźny­mi faktami. -Adolf Rudnicki


uro­jenia-są groźny­mi-faktami
Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Czy masz ali­bi na ok­res, w któym nic nie zrobiłeś?  -Wiesław Brudziński


czy-masz-ali­bi-na ok­res-w któym-nic-nie zrobiłeś 
Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Niemiec nagi nie jest groźny. -Kurt Tucholsky


Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Człowiek, który nie ma nic do stra­cenia, by­wa groźny. -Johann Wolfgang Goethe


człowiek-który-nie  nic-do stra­cenia-by­wa-groźny
Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Człowiek, który nie ma nic do stracenia, bywa groźny. -Johann Wolfgang Goethe


Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: ko­cioł czarownic wrze spec­jał dominacji pseudo boskości  -Cykam


ko­cioł-czarownic-wrze-spec­jał-dominacji-pseudo-boskoś 
Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Kry­tyka pseudo krytyka Ka­leczy słowem krwa­wicę sub­telnych serc. Par­szy­wy bufon. -Papużka


kry­tyka-pseudo-krytyka-ka­leczy-słowem-krwa­wicę-sub­telnych-serc-par­szy­wy-bufon
Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Pies na uwięzi jest złym psem, niewol­nik jest zaw­sze groźny. -Antoni Kępiński


pies-na uwięzi-jest złym-psem-niewol­nik-jest zaw­sze-groźny
Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Nie można po­wie­dzieć nic niedorzeczne­go, cze­go by już ja­ki fi­lozof nie powiedział. Ni­hil tam ab­surde di­ci po­test, quod non di­catur ad ali­quo philosophorum. -Cyceron


nie-można-po­wie­dzieć-nic-niedorzeczne­go-cze­go-by już-ja­ki-fi­lozof-nie powiedział-ni­hil-tam-ab­surde-di­-po­test-quod-non
Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Rap nie jest częścią mu­zyki. To styl życia. ........................................................................................ Ak­tual­ny pseudo rap jest niczym. De­kada praw­dzi­wego hip ho­pu już minęła...   -MarzycielS


Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Ograniczony humanista jest śmieszny, ograniczony technokrata jest groźny. -Janina Wieczerska - Zabłocka


ograniczony-humanista-jest-śmieszny-ograniczony-technokrata-jest-groźny
Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Get­to jak u Ka­cenel­so­na? Spa­dające gwiaz­dy,


Pseudo­nimem “groźny Ali” Cytaty: Każda imi­tac­ja jest mo­ral­nie zła - dla­tego kicz jest groźny. Nic nie jest tak groźne dla człowieka, jak kicz, na­wet śmierć. -Olga Tokarczuk


każda-imi­tac­ja-jest mo­ral­nie-zła- dla­tego-kicz-jest groźny-nic nie jest tak-groźne-dla-człowieka-jak kicz-na­wet-śmierć