Pustki Cytaty

Pustki Cytaty: Ironia jest potwierdzeniem pustki. -Safona


ironia-jest-potwierdzeniem-pustki
Pustki Cytaty: Na szyi trzy chustki, a w kieszeni pustki. -Franciszek Zabłocki


Pustki Cytaty: Próżnością nie zasłoni się wewnętrznej pustki. -Wiesław Trzaskalski


Pustki Cytaty: Każdy grzech jest próbą wypełnienia pustki. -Simone Weil


każdy-grzech-jest-próbą-wypełnienia-pustki
Pustki Cytaty: Coś się skończyło smu­tek ogarnął serce... uczu­cie pustki  -to_tylko_łzy


coś ę-skończyło-smu­tek-ogarnął-serce-uczu­cie-pustki 
Pustki Cytaty: W mo­men­cie śmier­ci blis­kiego uderza człowieka świado­mość niczym nie dającej się za­pełnić pustki. -Józef Stanisław Tischner


w mo­men­cie-śmier­-blis­kiego-uderza-człowieka-świado­mość-niczym-nie dającej ę-za­pełć-pustki
Pustki Cytaty: Za­nim wy­powiem słowo


Pustki Cytaty: Człowiek, który lubi swój zawód, zawsze wybić się musi. Kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie, ten chleb może znajdzie, ale pustki w życiu tym sposobem nie wypełni. -Władysław Biegański


człowiek-który-lubi-swój-zawód-zawsze-wybić-ę-musi-kto-szuka-tylko-chleba-w-swoim-zawodzie-ten-chleb-może-znajdzie-ale-pustki-w-życiu-tym