Py­tanie Cytaty

Py­tanie Cytaty: My jesteśmy tanie dranie. Dranie tanie niesłychanie. -Jeremi Przybora


my-jesteśmy-tanie-dranie-dranie-tanie-niesłychanie
Py­tanie Cytaty: Czy­tanie, po­wodu­je poznawanie. -Bujak Bogusław


Py­tanie Cytaty: Tanie sukcesy drogo kosztują. -Zbigniew Waydyk


Py­tanie Cytaty: Py­tanie jest po­bożnością myśli. -Martin Heidegger


Py­tanie Cytaty: Tanie sukcesy drogo kosztują -Zbigniew Waydyk


Py­tanie Cytaty: Ból jak py­tanie, łat­wo go zadać... -sprajtka


ból-jak py­tanie-łat­wo-go zadać
Py­tanie Cytaty: Wszystko, co można dostać za pieniądze, jest tanie. -Erich Maria Remarque


wszystko-co-można-dostać-za-pieniądze-jest-tanie
Py­tanie Cytaty: Czy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję. -Mieczysław Michał Szargan


Py­tanie Cytaty: Za­dając trud­ne py­tanie, nie spodziewaj się łat­wej odpowiedzi  -motylek96


za­dając-trud­ne-py­tanie-nie spodziewaj ę-łat­wej-odpowiedzi 
Py­tanie Cytaty: Kiedy nie ma dob­rej od­po­wie­dzi na py­tanie, po­zos­ta­je od­po­wiedź szczera. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Py­tanie Cytaty: Dzi­siaj za­daję so­bie py­tanie. Czym właści­wie jest miłość?  -Aleksandra_Czarna


dzi­siaj-za­daję-so­bie-py­tanie-czym-właś­wie-jest miłość 
Py­tanie Cytaty: Czy­tanie - oto naj­lep­szy sposób ucze­nia się. -Aleksander Puszkin


czy­tanie- oto-naj­lep­szy-sposób-ucze­nia-ę
Py­tanie Cytaty:


sko­ro-ziemia- zadłużenie-na $100-bi­lionów-to rodzi ę-py­tanie-ko­mu-  zapłacić-~pa­weł-rychlica 
Py­tanie Cytaty: ''Uk­ry­ta prawda''? By­wa, że py­tanie nie padło, a z góry można wyczy­tać zaprzeczenie... Krys­ty­na A.Sz. 30.05.2016r. -krysta


''uk­ry­-prawda''-by­wa-że py­tanie-nie padło-a z góry-można-wyczy­ć-zaprzeczenie-krys­ty­na-asz-30052016r
Py­tanie Cytaty: Czy­tanie jest in­te­ligen­tną me­todą oszczędze­nia so­bie sa­modziel­ne­go myślenia. -Walter Moers


czy­tanie-jest in­te­ligen­tną-me­todą-oszczędze­nia-so­bie-­modziel­ne­go-myślenia
Py­tanie Cytaty: Czy to przy­jaźń?? dlacze­go tak trud­no mi od­po­wie­dzieć na to py­tanie... Kiedy znów sa­ma pozostane... -Alicja


czy-to przy­jaźń-dlacze­go-tak-trud­no-mi od­po­wie­dzieć-na to py­tanie-kiedy znów-­-pozostane
Py­tanie Cytaty: Is­tnieje jed­nak py­tanie, na które nie ma od­po­wie­dzi, miano­wicie:


is­tnieje-jed­nak-py­tanie-na które-nie  od­po­wie­dzi-miano­wicie-co-to jest śmierć
Py­tanie Cytaty: Pow­sta­je py­tanie, czy kiedy­kol­wiek na­leży przedkładać no­wych przy­jaciół nad starych. -Cyceron


pow­sta­-py­tanie-czy-kiedy­kol­wiek-na­ży-przedkładać-no­wych-przy­jaciół-nad-starych