Que Acepte Usted La Mía Cytaty

Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Yo acepto su buena fe, espero que acepte usted la mía. -José Luis Rodríguez Zapatero


Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Szu­mią Jodły Emigrantom Szu­mią jodły zimą A Ha­lina limuzyną Od Jon­tka z Wysp Co w kra­ju kisł I za morza popłynął. -awatar


szu­mią-jodły-emigrantom-szu­mią-jodły-zimą-a-ha­lina-limuzyną-od-jon­tka-z wysp-co-w kra­ju-kisł-i-za morza-popłynął
Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Usted echa mucho de menos a Saddam Hussein -Jose Maria Aznar


usted-echa-mucho-de-menos-a-saddam-hussein
Que Acepte Usted La Mía Cytaty:


Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche. -Oscar Wilde


si-usted-quiere-saber-lo-una-mujer-dice-realmente-mírela-no-escuche
Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Pienso que si usted sabe lo que cree, será mucho más fácil responder a su pregunta. No puedo responder a su pregunta. -George W. Bush


pienso-usted-sabe-lo-cree-será-mucho-más-fácil-responder-a-su-pregunta-no-puedo-responder-a-su-pregunta
Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Si no puedo bajar los gastos y no puedo subir los ingresos, me puede explicar usted cómo se reduce el déficit público? Porque yo confieso que lo desconozco. (2012) -Mariano Rajoy


si-no-puedo-bajar-los-gastos-y-no-puedo-subir-los-ingresos-me-puede-explicar-usted-cómo-se-reduce-el-déficit-público-porque-yo-confieso-lo
Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Świat: ol­brzy­mia myśl, która przyjęła kształt. -Stefan Napierski


Świat-ol­brzy­mia-myśl-która-przyjęła-kształt
Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Amo a todas las religiones, pero estoy enamorada de la mía. -Madre Teresa de Calcuta


Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Niech moją ar­mią będą drze­wa, skały i pta­ki na niebie  -Aleksander Wielki


niech-moją-ar­mią-będą-drze­wa-skały-i pta­ki-na niebie 
Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Wszys­tko cze­go jest w nad­mia­rze, sta­je się problemem. -Duch_Sumienia


wszys­tko-cze­go-jest w nad­mia­rze-sta­ ę-problemem
Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Roz­kosz jest pre­mią na­tury za trud płodze­nia i rodzenia. -Zygmunt Freud


roz­kosz-jest pre­mią-na­tury-za trud-płodze­nia-i rodzenia
Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Jeśli miłość jest che­mią, rzeczy­wiście niektóre związki się utleniają. -Majka_Majdan


jeśli-miłość-jest che­mią-rzeczy­wiście-niektóre-związki ę-utleniają
Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Ma­li ludzie czer­pią ol­brzy­mią ra­dość z błędów i gaf po­pełnianych przez ludzi wielkich. -Arthur Schopenhauer


ma­li-ludzie-czer­pią-ol­brzy­mią-ra­dość-z błędów-i gaf-po­pełnianych-przez-ludzi-wielkich
Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Nie­chaj świado­mość naszej wiel­kości, uświada­mia nam naszą małość. -nicola-57


nie­chaj-świado­mość-naszej-wiel­koś-uświada­mia-nam-naszą-łość
Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Ta­len­ty, które zbyt długo w nas drze­mią, ogar­nia w końcu cho­rob­li­wa śpiączka. -Aleksander Kumor


ta­len­ty-które-zbyt-długo-w nas-drze­mią-ogar­nia-w końcu-cho­rob­li­wa-śpiączka
Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Bóg ma wszys­tkiego w nad­mia­rze, je­dynie spot­kań z człowiekiem zaw­sze Mu będzie za mało. -Matylda z Magdeburga


bóg- wszys­tkiego-w nad­mia­rze-­dynie-spot­kań-z człowiekiem-zaw­sze-mu będzie-za ło
Que Acepte Usted La Mía Cytaty: Ser­ce wyol­brzy­mia dob­re wspom­nienia, zagłuszjąc złe, dzięki te­mu pot­ra­fimy udzwignąć ciężar przeszłości... -kate-em


ser­-wyol­brzy­mia-dob­re-wspom­nienia-zagłuszjąc-złe-dzięki-te­mu-pot­ra­fimy-udzwignąć-ężar-przeszłoś