Róża Cytaty

Róża Cytaty:


 dał-jej-różę-i po­wie­dział- wrócę-gdy-róża-zwiędnie-róża-była-sztuczna 
Róża Cytaty: na­zywała się róża i ją pokochałeś, roz­kwitła w twej duszy, złudze­nia rozwiałeś. Jes­tem oma­mem i zwykłym wspomnieniem. Naj­większym koszma­rem i przywidzeniem. A ona rośnie i łodygą ser­ce okala, kol­ce się chłoną, Róża cię oddala. Prze­mijasz, jak kwiat, który suszą usycha, gi­niesz jak róża gdy już nie oddycha. Róża jest ideałem da­nym przed ciebie ona zna cię le­piej niż samą siebie jest myślą ale nie swoją tyl­ko twoim rozumem różą twoją kol­cem i łodygą kwiatem czerwonokrwistym zabójcą twych myśli  -tissy


Róża Cytaty: Nic po cierniu, kiedy róża spadnie. -Jan Kochanowski


Róża Cytaty: Nic po cier­niu, kiedy róża spadnie. -Jan Kochanowski


nic-po cier­niu-kiedy-róża-spadnie
Róża Cytaty: Skle­roza nie bo­li. Cza­sem zaskakuję. -MarzycielS


skle­roza-nie bo­li-cza­sem zaskakuję
Róża Cytaty: Dy­lemat wielu ko­biet: być różą czy kolcem?  -Autor nieznany


dy­lemat-wielu-ko­biet-być-różą-czy-kolcem 
Róża Cytaty: Kobieta jest jak róża - na to ma kolce, by je owijać płatkami. -Julian Tuwim


kobieta-jest-jak-róża-na-to-kolce-by-owijać-płatkami
Róża Cytaty: Ko­bieta jest jak róża; na to ma kol­ce, aby je owi­jać płatkami. -Julian Tuwim


ko­bieta-jest jak róża-na to  kol­-aby  owi­jać-płatkami
Róża Cytaty: Miłość to ponętna róża, po którą chętnie sięgamy, choć rani kolcami. -Franciszek Hrabin


miłość-to-ponętna-róża-po-którą-chętnie-ęgamy-choć-rani-kolcami
Róża Cytaty:


miłość-jest jak róża-czer­wo­na- al­bo-zwiędnie- al­bo-pięknie-kwit­nie-~pa­weł-rychlica 
Róża Cytaty: Naj­gor­sze uczu­cie, to gdy róża naszych marzeń płonie w og­niach rzeczywistości. -Ryder


naj­gor­sze-uczu­cie-to gdy-róża-naszych-marzeń-płonie-w og­niach-rzeczywistoś
Róża Cytaty: Bo­gac­two i mądrość, jak nar­cyz i róża - nig­dy nie kwitną o jed­nym czasie. -Szahid z Balchu


bo­gac­two-i mądrość-jak nar­cyz-i róża- nig­dy-nie kwitną-o jed­nym-czasie
Róża Cytaty: Masz szczęście - jesteś człowiekiem. Róża jest piękna, ale nie wie dlaczego i dla kogo. -Anonim


masz-szczęście-jesteś-człowiekiem-róża-jest-piękna-ale-nie-wie-dlaczego-i-dla-kogo
Róża Cytaty:


 miłość-jest jak róża- zdo­bi-cały-świat-ła-czy-ża-po­zos­­wia-ślad- 
Róża Cytaty: Miłość jest jak róża, co zdobi cały świat. Maleńka czy duża, zostawia w sercu ślad. -Anonim


miłość-jest-jak-róża-co-zdobi-cały-świat-maleńka-czy-ża-zostawia-w-sercu-ślad
Róża Cytaty: Dziewczyna jest jak róża - ledwo się rozwinie jej piękny kwiat, już więdnie w tej samej godzinie. -Anonim


dziewczyna-jest-jak-róża-ledwo-ę-rozwinie-jej-piękny-kwiat-już-więdnie-w-tej-samej-godzinie
Róża Cytaty: Mała pla­neta Biała róża umiera Brak po­całun­ku P.S. dla wszys­kich wiel­bi­cieli


mała-pla­neta-biała-róża-umiera-brak-po­całun­ku-ps-dla wszys­kich-wiel­bi­cieli- małego-księcia 
Róża Cytaty: róża o płatkach jak na­miętne usta pachnące niewinnością z ru­mieńcem zaufania bez­bron­na nagość speszo­ny ze­gar na chwilę umieram  -Dima


róża-o płatkach-jak-na­miętne-usta-pachną-niewinnośą-z-ru­mieńcem-zaufania-bez­bron­na-nagość-speszo­ny-ze­gar-na-chwilę-umieram