Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty

Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali... -cytlopka


Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Róże Różańca. Róże: Je­rycho, Wschodu,... Sta­ra pan­no rusz... -fyrfle


róże-różańca-róże-je­rycho-wschodu-sta­ra-pan­no-rusz
Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: róże i róże ku­je, ku­je i kuje ją opatruje  -Cykam


róże-i róże-ku­-ku­-i kuje-ją-opatruje 
Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Żenić się jedynie ze względu na piękno, to tyle, co kupować ziemię ze względu na róże. To ostatnie byłoby jeszcze rozsądniejsze, ponieważ róże zakwitają co roku. -August Kotzebue


Żenić-ę-jedynie-ze-wzglę-na-piękno-to-tyle-co-kupować-ziemię-ze-wzglę-na-róże-to-ostatnie-byłoby-jeszcze-rozsądniejsze-ponieważ-róże
Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Ludzie o niezmiennych zasadach są jak samochody jadące po szynach. -Roberto Rossellini


ludzie-o-niezmiennych-zasadach-są-jak-samochody-jadą-po-szynach
Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Marzenia, podobnie jak piękne samochody, rozbijają się w drodze. Zwłaszcza po przekroczeniu dozwolonej prędkości. -Renata Szuman - Fikus


marzenia-podobnie-jak-piękne-samochody-rozbijają-ę-w-drodze-zwłaszcza-po-przekroczeniu-dozwolonej-prędkoś
Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Gdy­bym był bogaty... Ku­piłbym Ci kwiaty Bo jak ku­puję Ci różę, Ty chcesz bu­kiety duże. Gdy­bym był bogaty Wyszedłbym z mo­jej chłop­skiej chaty I pos­ta­wił Ci dom prawdziwy W ko­lorach tęczy, całkiem urodziwy. Ale ja jes­tem biedakiem. Wy­cieram noc po­dar­tym frakiem. I je­dyne co mi pozostało To pa­lić swoją fajkę Nie dużą, nie małą. Z gi­tarą w ręku prze­mie­rzam park. Pieniądze grą zarabiam. Na jedną różę. Gdy­bym był bogaty Zos­ta­wiłbym Cię na dzień na dworze. A wpuścił do­piero wtedy Jak przy­niosła byś mi różę. -Egoista


Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: On tu był. Czuję za­pach je­go perfum. Zaw­sze tak pięknie pachniał i przy­nosił róże. Ta­kie czer­wo­ne, jak to wi­no, które pi­liśmy tam­tej nocy. Po­pat­rz mi w oczy. Widzisz? Tańczy­liśmy przy akom­pa­niamen­cie ciszy. To On był mo­ja muzyką. Drażnił słuch swym de­likat­nym szep­tem. Po­wodo­wał, że świat zaczy­nał wirować. Gdy umilkł - błagałam o więcej. Droczył się ze mną za każdym razem. Dop­ro­wadzał do szaleństwa. Kar­mił szczęściem. Sta­nowił moją oazę. -spokój


Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Czer­wo­na kurtka w ten sza­ry dzień rozświet­lić po­win­na świat. Jed­nak zos­tała pustka. Apa­tia i dziura po bólu tęsknoty na­wet nie zapłonęła na nowo choć powinna, bo czer­wo­na kurtka N i k o d e m a  -darkpassionplay


Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Wyglądasz jak lal­ka. Tyl­ko, że la­lek nikt nie chce. Lal­ki spra­wiają ra­dość dziew­czy­nom, fa­ceci ma­ja samochody. Nie jes­tem lalką... -Majka_Majdan


wyglądasz-jak lal­ka-tyl­ko-że ­lek-nikt-nie chce-lal­ki-spra­wiają-ra­dość-dziew­czy­nom-fa­ceci-­ja-samochody-nie-jes­tem
Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Róże pachną zawodowo. -Stanisław Jerzy Lec


Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Zna­jomy za­pytał mnie czy może choruję na nadciśnienie... - Nie, a dlacze­go py­tasz? - spytałem... - No bo jes­teś strasznie czer­wo­ny na twarzy... Mu­siałem po­wie­dzieć mu prawdę... - Widzisz, Waldku... Ja kocham psy... a kocham je tak bardzo, że aż sam jes­tem czer­wo­ny jak psi chuj... -Moon G


Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Laurów nie ma, a róże pomarły. -Stanisław Wyspiański


Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: I na sta­rym krza­ku róże kwitną. -Wolfgang Pauli


i na sta­rym-krza­ku-róże-kwitną
Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Róże więdną, ale kolce nie. -Anonim


róże-więdną-ale-kolce-nie
Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Go­reją pięknem Po­marańczo­we róże Zielo­ny pokój  -fyrfle


go­reją-pięknem-po­marańczo­we-róże-zielo­ny-pokój 
Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Miłość jest jak tęcza, jak bar­wy łączy ser­ca, jak błękit, a ty czer­wień, ta miłość jest już we mnie tak żyć będziemy sa­mi po­między ko­lora­mi a czer­wień na błęki­cie od­mieni daw­ne życie jes­teśmy w końcu sa­mi swoimi marzeniami. -Amorek


Róże I czer­wo­ne Samochody Cytaty: Na górze róże, Na do­le fiołki, Poez­ja jest trudna, Bekon. -RymCymCym


na górze-róże-na-do­-fiołki-poez­ja-jest trudna-bekon