Różnica Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Różnica Cytaty: Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą
Różnica Cytaty: Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Różnica Cytaty: Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniem -Elias Canetti
różnica-między-obserwacją-a-ocenianiem-jest-jak-różnica-między-oddychaniem-a-kąsaniem
Różnica Cytaty: Każda różnica w rzeczach i w ludziach wzbogaca życie. -Karel Capek
każda-różnica-w-rzeczach-i-w-ludziach-wzbogaca-życie
Różnica Cytaty: Nie otchłań dzieli, lecz różnica poziomu. -Stanisław Jerzy Lec
Różnica Cytaty: Jest różnica między otwartym umysłem a dziurą w głowie. -Anonim
jest-różnica-między-otwartym-umysłem-a-dziurą-w-głowie
Różnica Cytaty: Różnica pomiędzy geniuszem a głupotą polega na tym, że geniusz ma granice. -Bill Watterson
różnica-pomiędzy-geniuszem-a-głupotą-polega-na-tym-że-geniusz-granice
Różnica Cytaty: Jakże wielka jest różnica między myśli, a wolnością słowa. -Anonim
jakże-wielka-jest-różnica-między-myśli-a-wolnośą-słowa
Różnica Cytaty: Niecnotą w zmianie przekonań nie jest ich różnica, ale nieszczerość. -Aleksander Świętochowski
niecnotą-w-zmianie-przekonań-nie-jest-ich-różnica-ale-nieszczerość
Różnica Cytaty: Życie to błędne koło, z tą jedną różnicą, że z każdym dniem coraz większe. -Kamil Ejsymont
Życie-to-błędne-koło-z-tą-jedną-różnicą-że-z-każdym-dniem-coraz-większe
Różnica Cytaty: Jedyną różnicą między kaprysem a wieczną miłością jest to, iż kaprys trwa trochę dłużej. -Oscar Wilde
jedyną-różnicą-między-kaprysem-a-wieczną-miłośą-jest-to-iż-kaprys-trwa-trochę-dłużej
Różnica Cytaty: Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci i wielka jest różnica między nimi. -Didache
dwie-są-drogi-jedna-droga-życia-a-druga-śmierci-i-wielka-jest-różnica-między-nimi
Różnica Cytaty: Różnica między Bogiem a historykami, polega głównie na tym, że Bóg nie może zmieniać przeszłości. -Samuel Butler
różnica-między-bogiem-a-historykami-polega-głównie-na-tym-że-bóg-nie-może-zmieniać-przeszłoś
Różnica Cytaty: Różnica między Polakiem a Francuzem polega na tym, że jeden lubi kobietę rozebraną, a drugi nagą. -Witold Gombrowicz
różnica-między-polakiem-a-francuzem-polega-na-tym-że-jeden-lubi-kobietę-rozebraną-a-drugi-nagą
Różnica Cytaty: Pra­ca bo­gaci każde­go, le­nis­two ok­ra­da wszys­tkich. Oto pod­sta­wowa między ni­mi różnica. -Władysław Grzeszczyk
pra­ca-bo­gaci-każde­go-­nis­two-ok­ra­da-wszys­tkich-oto pod­sta­wowa-między-­mi-różnica
Różnica Cytaty: Różnica między człowiekiem cywilizowanym a dzikusem polega na tym, że pierwszy jest pozłacany, a drugi tylko pomalowany. -Mark Twain
różnica-między-człowiekiem-cywilizowanym-a-dzikusem-polega-na-tym-że-pierwszy-jest-pozłacany-a-drugi-tylko-pomalowany
Różnica Cytaty: Różnica między grzesznikiem a świętym polega na tym, że święty ma zwykle ciekawą przyszłość, grzesznik zaś przeszłość. -Oscar Wilde
różnica-między-grzesznikiem-a-świętym-polega-na-tym-że-święty-zwykle-ciekawą-przyszłość-grzesznik-zaś-przeszłość
Różnica Cytaty: Różnica między grzesznikiem a świętym polega na tym, że święty ma zwykle ciekawą przeszłość - grzesznik zaś przyszłość. -Oscar Wilde
różnica-między-grzesznikiem-a-świętym-polega-na-tym-że-święty-zwykle-ciekawą-przeszłość-grzesznik-zaś-przyszłość
Różnica Cytaty: Już daw­no przes­tałam się zas­ta­nawiać nad różnicą między błęki­tem nieba a cierpieniem. -Mian Mian
już-daw­no-przes­łam ę-zas­­nawiać-nad-różnicą-między-błęki­tem-nieba-a cierpieniem
Różnica Cytaty: Przy­jaźń jest łańcuchem uczuć chłod­nych i ser­decznych, z tą tyl­ko różnicą, że chwi­le oziębienia na­leżą do rzadkości. -Helvetius (Claude Adrien Helwecjusz)
przy­jaźń-jest łańcuchem-uczuć-chłod­nych-i ser­decznych-z tą tyl­ko-różnicą-że chwi­-oziębienia-na­żą-do rzadkoś
Różnica Cytaty: Jeśli przygarniesz głodnego psa i zaopiekujesz się nim, nie ugryzie cię. To zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-przygarniesz-głodnego-psa-i-zaopiekujesz-ę-nim-nie-ugryzie-ę-to-zasadnicza-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Różnica Cytaty: Różnica między prawdziwymi a zafałszowanymi wspomnieniami jest taka, jak w przypadku biżuterii: to fałszywe klejnoty wyglądają na prawdziwe, bardziej błyszczą. -Salvador Dali
różnica-między-prawdziwymi-a-zafałszowanymi-wspomnieniami-jest-taka-jak-w-przypadku-biżuterii-to-fałszywe-klejnoty-wyglądają-na-prawdziwe
Różnica Cytaty: Jedyna różnica między mną a wariatem to fakt, że nie jestem wariatem. -Salvador Dali
jedyna-różnica-między-mną-a-wariatem-to-fakt-że-nie-jestem-wariatem
Różnica Cytaty: Różnica między filmem a życiem polega u mnie na tym, że dla mnie film jest rzeczywistością. -Zofia Loren
różnica-między-filmem-a-życiem-polega-u-mnie-na-tym-że-dla-mnie-film-jest-rzeczywistośą
Różnica Cytaty: Cała różnica między komedią a trajedią jest ta, że w komedii amant bierze kochankę, czasem nawet z posagiem, a w tragedii nigdy jej nie dostaje. -Alojzy Żółkowski
cała-różnica-między-komedią-a-trajedią-jest-że-w-komedii-amant-bierze-kochankę-czasem-nawet-z-posagiem-a-w-tragedii-nigdy-jej-nie-dostaje
Różnica Cytaty: Różnica między ludźmi polega tylko na tym, że dla jednych bardziej, a dla innych mniej dostępna jest wiedza. -Lew Tołstoj
różnica-między-ludźmi-polega-tylko-na-tym-że-dla-jednych-bardziej-a-dla-innych-mniej-dostępna-jest-wiedza
Różnica Cytaty: Różnica pomiędzy ludźmi sukcesu, a nieudacznikami polega na tym, że Ci pierwsi niemal nałogowo robią rzeczy, których Ci drudzy unikają jak diabeł święconej wody. -Brian Tracy
różnica-pomiędzy-ludźmi-sukcesu-a-nieudacznikami-polega-na-tym-że-ci-pierwsi-niemal-nałogowo-robią-rzeczy-których-ci-drudzy-unikają-jak
Różnica Cytaty: Biurok­racja od cza­su upad­ku ko­muny roz­rosła się trzyk­rotnie Z tą różnicą, że za­miast jed­nej sta­nowis­ka ob­sadzają czte­ry partie  -Kazik Staszewski
biurok­racja-od cza­su-upad­ku-ko­muny-roz­rosła ę-trzyk­rotnie-z-tą różnicą-że za­miast-jed­nej-sta­nowis­ka-ob­sadzają
Różnica Cytaty: Różnica między kochankiem a kochanką polega na tym, że kobieta potrafi kochać całymi dniami, mężczyzna zaś tylko od czasu do czasu. -William Somerset Maugham
różnica-między-kochankiem-a-kochanką-polega-na-tym-że-kobieta-potrafi-kochać-całymi-dniami-mężczyzna-zaś-tylko-od-czasu-do-czasu
Różnica Cytaty: Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-zaopiekujesz-ę-zbłąkanym-psem-i-zapewnisz-mu-spokojny-żywot-nie-ugryzie-ę-to-podstawowa-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Różnica Cytaty: Pomiędzy paradoksem a prawdą zachodzi ta różnica, że pierwszy rozjaśnia przedmiot silnym światłem z jednej strony, a druga słabym światłem z wielu. -Aleksander Świętochowski
pomiędzy-paradoksem-a-prawdą-zachodzi-różnica-że-pierwszy-rozjaśnia-przedmiot-silnym-światłem-z-jednej-strony-a-druga-słabym-światłem-z
Różnica Cytaty: Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To główna różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-zaopiekujesz-ę-zbłąkanym-psem-i-zapewnisz-mu-spokojny-żywot-nie-ugryzie-ę-to-główna-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Różnica Cytaty: Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-przyjmiesz-do-siebie-zabiedzonego-psa-i-sprawisz-że-zacznie-mu-ę-dobrze-powodzić-nie-ugryzie-ę-na-tym-polega-zasadnicza-różnica
Różnica Cytaty: Ludzie, którzy mnie oglądają przypominają widzów na meczu tenisowym. Z tą tylko różnicą, że ich głowy nie poruszają się z lewa na prawo, lecz z dołu do góry. -Marlena Dietrich
ludzie-którzy-mnie-oglądają-przypominają-widzów-na-meczu-tenisowym-z-tą-tylko-różnicą-że-ich-głowy-nie-poruszają-ę-z-lewa-na-prawo-lecz
Różnica Cytaty: Różnica pomiędzy siłą narodu a jednostki jest tak ogromna, że wystarczy, by naród z bliska ogarnął ulubieńca swym ciepłem, co będzie dla niego dostateczną ochroną. -Franz Kafka
różnica-pomiędzy-łą-narodu-a-jednostki-jest-tak-ogromna-że-wystarczy-by-naród-z-bliska-ogarnął-ulubieńca-swym-ciepłem-co-będzie-dla-niego