Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty

Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Czyż jest na świecie zja­wis­ko bar­dziej różno­rod­ne od cudzołóstwa? Nie ma. -Kurt Vonnegut


czyż-jest na świecie-zja­wis­ko-bar­dziej-różno­rod­ne-od cudzołóstwa-nie
Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: ko­biety to różno­rod­ne figury mężczyźni to matematycy po­le po­wie­rzchni wpierw liczą za­pomi­nając o objętości. -bystry.76


ko­biety-to różno­rod­ne-figury-mężczyź-to matematycy-po­-po­wie­rzchni-wpierw-liczą-za­pomi­nając-o objętoś
Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Świat jest tak wiel­ki i bo­gaty, a życie tak pełne różno­rod­ności, że nig­dy nie brak okaz­ji do wierszy. -Johann Wolfgang Goethe


Świat-jest tak-wiel­ki-i bo­gaty-a życie-tak-pełne-różno­rod­noś-że nig­dy-nie brak-okaz­ji-do wierszy
Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Rozwód, to sakrament cudzołóstwa. -Anonim


rozwód-to-sakrament-cudzołóstwa
Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Jako ogień a woda różno sobie chodzą, tak miłość a powaga nigdy się nie zgodzą. -Cyprian Kamil Kochanowski


jako-ogień-a-woda-różno-sobie-chodzą-tak-miłość-a-powaga-nigdy-ę-nie-zgodzą
Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Niezliczony jest ród głupców. -Simonides


niezliczony-jest-ród-głupców
Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Finanse to podstawa wszystkiego. Polityki, wojny, małżeństwa, zbrodni, cudzołóstwa. Wszystko, co istnieje na świecie, ma jakiś związek z pieniędzmi. Nawet religia. Ksiądz musi kupić sobie chleb i wino, a przestępca broń i samolot... -Graham Greene


Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Ród ludzki wnet od praw­dy odwyknie. -Alighieri Dante


ród-ludzki-wnet-od praw­dy-odwyknie
Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Niez­liczo­ny jest ród głupców. -Symonides z Keos


Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Cały ród męski jest na łas­ce kobiet. -Isaac Bashevis Singer


Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Znam dobrze mężczyzn, ten ród krokodyli. -Aleksander Fredro


Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Ród gałganów ma, jak wiadomo, wielkie wpływy polityczne. -Karol Dickens


ród-gałganów-jak-wiadomo-wielkie-wpływy-polityczne
Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód. -Alexander Alan Milne


dziwny-jest-niedźwiedzi-ród-że-tak-bardzo-lubi-miód
Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: roz­bierał ją wzro­kiem do­rod­ne kształty piep­rznik jadalny  -onejka


roz­bierał-ją-wzro­kiem-do­rod­ne-kształty-piep­rznik-jadalny 
Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Nie dba miłość na świecie o wysokie stany, wielkie majętności, o ród zawołany. -Daniel Naborowski


nie-dba-miłość-na-świecie-o-wysokie-stany-wielkie-majętnoś-o-ród-zawołany
Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: (nie)mat­ka wy­rod­na mat­ka z pod Częstocho­wy poz­była się dziec­ka dla wy­gody przed ka­me­ra­mi płakała pok­rzyw­dzoną uda­wała ut­rud­niała za­cierając śladdy  -annak


niemat­ka-wy­rod­na-mat­ka-z pod-częstocho­wy-poz­była ę-dziec­ka-dla-wy­gody-przed-ka­me­ra­mi-płakała-pok­rzyw­dzoną-uda­wała
Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, Nie damy pogrześć mowy! Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy. Nie damy, by nas zniemczył wróg, Tak nam dopomóż Bóg! -Maria Konopnicka


nie-rzucim-ziemi-skąd-nasz-ród-nie-damy-pogrześć-mowy-polski-my-naród-polski-lud-królewski-szczep-piastowy-nie-damy-by-nas-zniemczył-wróg-tak
Różno­rod­ne Od cudzołóstwa Cytaty: A kiedy na początku biło ser­ce Ziemi, błękit nieba się zle­wał z bar­wa­mi zieleni. A tęcza rodziła ko­loro­we motyle, zwierzęta i pta­ki, a było ich tyle! I kwiatów różno­bar­wnych dy­wany magiczne. A stru­mienie wo­dy kryształowej bystrej. Lek­ki po­wiew wiat­ru wpra­wiał w ruch te cuda... I słońce tak pro­mien­ne i po­wiet­rze czyste, że nie da się wszys­tkiego wy­razić słowem! A po­tem to już tyl­ko był człowiek. -Niusza