Równa­nie Miłości Cytaty

Równa­nie Miłości Cytaty: Równa­nia są dla mnie ważniej­sze, gdyż po­lity­ka jest czymś is­totnym tyl­ko dzi­siaj, a równa­nia są wieczne. -Albert Einstein


równa­nia-są dla-mnie-ważniej­sze-gdyż-po­lity­ka-jest czymś-is­totnym-tyl­ko-dzi­siaj-a równa­nia-są wieczne
Równa­nie Miłości Cytaty: i zro­biło się cicho tyl­ko nasze serca ga­lopo­wały jak szalone pędząc na swo­je spotkanie cisza pogłebiła się kiedy nasze usta spot­kały się w pocałunku two­je dłonie z czułością otoczyły mnie ciepłem miłości czując całym sobą bezwstydność two­jego ciała zrozumiałem stałem się przezroczystością spełniając równa­nie miłości cisza trwała jeszcze długo aż ga­lop naszych serc ucichł za ho­ryzon­tem spełnienia *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Równa­nie Miłości Cytaty: Złoto równa narody. -Teogonis


Równa­nie Miłości Cytaty: Zak­reśle­nie gra­nic równa się już ich przekraczaniu. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Równa­nie Miłości Cytaty: Dialog półinteligentów równa się monologowi ćwierćinteligenta. -Stanisław Jerzy Lec


dialog-półinteligentów-równa-ę-monologowi-ćwierćinteligenta
Równa­nie Miłości Cytaty: Jest prawie niemożliwością znaleźć równą mi kobietę. -Zofia Loren


jest-prawie-niemożliwośą-znaleźć-równą-mi-kobietę
Równa­nie Miłości Cytaty: Miłość równa się poświęceniu i zatraceniu sobie. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


Równa­nie Miłości Cytaty: Zakreślenie granic równa się już ich przekraczaniu. -Fryderyk Hegel


zakreślenie-granic-równa-ę-już-ich-przekraczaniu
Równa­nie Miłości Cytaty: Życie równa wszystkich ludzi; śmierć tylko wybitnych. -George Bernard Shaw


Życie-równa-wszystkich-ludzi-śmierć-tylko-wybitnych
Równa­nie Miłości Cytaty: Sumienie sprawuje władzę z równą surowością jak autorytety zewnętrzne. -Erich Fromm


sumienie-sprawuje-władzę-z-równą-surowośą-jak-autorytety-zewnętrzne
Równa­nie Miłości Cytaty: Śmierć równa żywych, ale nag­robki różnią umarłych. -Jan Włodak


Śmierć-równa-żywych-ale-nag­robki-różą-umarłych
Równa­nie Miłości Cytaty: Cza­sem różni­ca poglądów równa się su­mie wy­pite­go alkoholu. -Henryk Jagodziński


cza­sem-róż­ca-poglądów-równa ę-su­mie-wy­pite­go-alkoholu
Równa­nie Miłości Cytaty: Ro­zumiem równa­nie wte­dy, gdy nie roz­wiązując go, mogę so­bie wyob­ra­zić cechy cha­rak­te­rys­tyczne rozwiązania. -Paul Dirac


ro­zumiem-równa­nie-wte­dy-gdy-nie roz­wiązując-go-mogę-so­bie-wyob­ra­zić-cechy-cha­rak­te­rys­tyczne-rozwiązania
Równa­nie Miłości Cytaty: Pra­wo ka­riero­logii: kąt wspi­nania równa się kąto­wi spadania. -Włodzimierz Scisłowski


pra­wo-ka­riero­logii-kąt-wspi­nania-równa ę-kąto­wi-spadania
Równa­nie Miłości Cytaty: Ofiara albo tyraństwo... Jedno i drugie wnosi w życie kobiety równą sumę cierpień. -Honore de Balzac


ofiara-albo-tyraństwo-jedno-i-drugie-wnosi-w-życie-kobiety-równą-sumę-cierpień
Równa­nie Miłości Cytaty: Miłość Boga jest wtedy czysta, kiedy równą wdzięczność budzi w nas radość i cierpienie. -Simone Weil


miłość-boga-jest-wtedy-czysta-kiedy-równą-wdzięczność-budzi-w-nas-radość-i-cierpienie
Równa­nie Miłości Cytaty: Sekret sukcesu to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej -Henry Ford


sekret-sukcesu-to-umiejętność-przyjmowania-cudzego-punktu-widzenia-i-patrzenia-z-tej-perspektywy-z-równą-łatwośą-jak-z-własnej
Równa­nie Miłości Cytaty: Bogaty mariaż podobny jest do chrztu, z równą szybkością umywa bowiem wszystko, czym się uprzednio zbrukaliśmy. -Karol Fourier


bogaty-mariaż-podobny-jest-do-chrztu-z-równą-szybkośą-umywa-bowiem-wszystko-czym-ę-uprzednio-zbrukaliśmy