Równie Cytaty

Równie Cytaty: Krążenie ludzi koło siebie jest po­dob­ne do krążenia koło siebie gwiazd-jest równie sa­mot­ne i równie związane  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


krążenie-ludzi-koło-siebie-jest po­dob­ne-do krążenia-koło-siebie-gwiazd-jest-równie-­­ne-i równie-związane 
Równie Cytaty: Prawo może być obyczajem równie dobrze co i żandarmem. -Antoine De Saint - Exupery


Równie Cytaty: Nie ma mężczyzny, który byłby równie uczciwy w każdej sytuacji. -George Bernard Shaw


nie-mężczyzny-który-byłby-równie-uczciwy-w-każdej-sytuacji
Równie Cytaty: Nadmiar wiedzy jest równie szkodliwy jak jej brak. -Emil Zola


nadmiar-wiedzy-jest-równie-szkodliwy-jak-jej-brak
Równie Cytaty: Nic nie udaje się równie dobrze jak sukces. -Aleksander Dumas


nic-nie-udaje-ę-równie-dobrze-jak-sukces
Równie Cytaty: Niewiele jest słów równie pogardliwych jak słowo


niewiele-jest-słów-równie-pogardliwych-jak-słowo-mąż
Równie Cytaty: Nie ma nic równie pocieszającego jak starzejący się smutek. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Równie Cytaty: Myśl ludzka szybuje równie odważnie w świętości jak i w sprośności. -Thomas Hobbes


myśl-ludzka-szybuje-równie-odważnie-w-świętoś-jak-i-w-sprośnoś
Równie Cytaty: Nic nie rodzi się równie szybko jak uczucie antypatii. -Alfred Musset


nic-nie-rodzi-ę-równie-szybko-jak-uczucie-antypatii
Równie Cytaty: Nic równie nie szkodzi zdrowiu, jak częsta zmiana lekarstw. -Seneka Młodszy


nic-równie-nie-szkodzi-zdrowiu-jak-częsta-zmiana-lekarstw
Równie Cytaty: Obecnie dziesięcioro przykazań zastąpiono przepisami ruchu. I one równie często są przekraczane. -Ilona Bodden


obecnie-dziesięcioro-przykazań-zastąpiono-przepisami-ruchu-i-one-równie-często-są-przekraczane
Równie Cytaty: Dobro ma równie wielką moc czynienia dobra, jak zło zła. -Hochheim z Eckhart


dobro-równie-wielką-moc-czynienia-dobra-jak-zło-zła
Równie Cytaty: Żadna ofensywa nie jest równie trudna jak powrót do rozsądku. -Bertolt Brecht


Żadna-ofensywa-nie-jest-równie-trudna-jak-powrót-do-rozsądku
Równie Cytaty: Niczego równie trudno nie przebacza się komuś co jego zalet. -Denis Diderot


niczego-równie-trudno-nie-przebacza-ę-komuś-co-jego-zalet
Równie Cytaty: U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości. -Ludwig Boerne


u-kobiet-miłość-jest-równie-często-córką-jak-matką-zazdroś
Równie Cytaty: Równie dob­rze można za­robić na upad­ku cy­wili­zac­ji, co na jej budowie. -Margaret Mitchell


równie-dob­rze-można-za­robić-na upad­ku-cy­wili­zac­ji-co na jej-budowie
Równie Cytaty: Marne wykształcenie to rzecz niebezpieczna, ale rozległa niewiedza Jest równie zła. -Robert Burton


marne-wykształcenie-to-rzecz-niebezpieczna-ale-rozległa-niewiedza-jest-równie-zła
Równie Cytaty: Ko­bieta może nag­le stra­cić chęć na seks i równie szyb­ko ją odzyskać. -John Cray


ko­bieta-może-nag­-stra­ć-chęć-na seks-i równie-szyb­ko-ją odzyskać