Równiez Odłączyć Cytaty

Równiez Odłączyć Cytaty:


Równiez Odłączyć Cytaty:


Równiez Odłączyć Cytaty: Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy. -Donald Rumsfeld


Równiez Odłączyć Cytaty: Woj­na to również przer­wa w obojętności. -Kazimierz Brandys


woj­na-to również-przer­wa-w obojętnoś
Równiez Odłączyć Cytaty: Istnieje również snobizm rewolucyjny. -Stefan Żeromski


istnieje-również-snobizm-rewolucyjny
Równiez Odłączyć Cytaty: Kompozytor jest również poetą. -Ludwik Van Beethoven


Równiez Odłączyć Cytaty: Kom­po­zytor jest również poetą. -Ludwig van Beethoven


Równiez Odłączyć Cytaty: Pokój jest niepodzielny. Wojna również. -Harold Wilson


pokój-jest-niepodzielny-wojna-również
Równiez Odłączyć Cytaty: Wieczność jest również podporą czci. -Rabindranath Tagore


Równiez Odłączyć Cytaty: Jeśli wróg jest w zasięgu strzału, ty również. -Anonim


jeśli-wróg-jest-w-zasięgu-strzału-ty-również
Równiez Odłączyć Cytaty: Również umieranie jest jednym z naszych życiowych zadań. -Marek Aureliusz


również-umieranie-jest-jednym-z-naszych-życiowych-zadań
Równiez Odłączyć Cytaty: Również oczy mają swój chleb powszedni - niebo. -Ralph Waldo Emerson


również-oczy-mają-swój-chleb-powszedni-niebo
Równiez Odłączyć Cytaty: Grzechy kurtyzany są w pewnym względzie również jej cnotami. -Pietro Aretino


grzechy-kurtyzany-są-w-pewnym-względzie-również-jej-cnotami
Równiez Odłączyć Cytaty: Kiedy wejrzysz w otchłań wejrzy również w głąb ciebie. -Stephen King


kiedy-wejrzysz-w-otchłań-wejrzy-również-w-głąb-ciebie
Równiez Odłączyć Cytaty: Mo­ral­ność jest sprawą również naszych nawyków. -Mieczysław Jastrun


mo­ral­ność-jest sprawą-również-naszych-nawyków
Równiez Odłączyć Cytaty: Nocą wszys­tkie kro­wy są czar­ne, również blondynki. -Karl Kraus


nocą-wszys­tkie-kro­wy-są czar­ne-również-blondynki
Równiez Odłączyć Cytaty: Dać życie to również zgodzić się na cierpienie, przyjmując radość. -Michel Quoist


dać-życie-to-również-zgodzić-ę-na-cierpienie-przyjmując-radość
Równiez Odłączyć Cytaty: Odpowiedzialni jesteśmy za wszystkie nasze czyny, również za te nie popełnione. -Molier


odpowiedzialni-jesteśmy-za-wszystkie-nasze-czyny-również-za-te-nie-popełnione