Rąk Cytaty

Rąk Cytaty: Rak: Rak lubi styl retro. -Antoni Regulski


Rąk Cytaty: Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma. -Maria Szyszkowska


cha­rak­ter-można-uk­ształto­wać-pop­rzez-in­tensywną-pracę-nad-zmianą-cha­rak­te­ru-włas­ne­go-pisma
Rąk Cytaty: Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie. -William Makepeace Thackeray


Rąk Cytaty: W piórka ob­rosły, myśli, że dorosły. Ko­bieta od­po­wie­dzial­na to praw­da niepodważalna. Człowiek smędzący jest irytujący. Smu­tek się po­jawi, miłe słowo go odprawi. Aman­tem się stał i wianuszek ko­biet miał. Bu­rak się na­zywał i jak bu­rak się zachowywał. Bużkę ładną miała i chłopa­ka w so­bie rozkochała. -Elizabetta


Rąk Cytaty: Wraz z produkcją towarową, produkcją przeznaczoną już nie na własne spożycie, lecz na wymianę, produkty z konieczności przechodzą z rąk do rąk. Producent oddaje swój produkt przy wymianie i już nie wie, co się z nim dzieje. Gdy pieniądz, a wraz z pieniądzem kupiec, występuje jako pośrednik między producentami, proces wymiany staje się jeszcze bardziej [...] -Fryderyk Engels


Rąk Cytaty: Cmok-nonsens dotyczy TYLKO rąk! -Krecia Pataczkówna


Rąk Cytaty: Mężczyz­na to czy­rak na ko­biecym sercu. -Majka_Majdan


mężczyz­na-to czy­rak-na ko­biecym-sercu
Rąk Cytaty: Pełne kieszenie rąk mają lenie. -Stanisław Leszczyński


Rąk Cytaty: Sta­ra miłość jest jak rak. -Petroniusz Arbiter


Rąk Cytaty: Cha­rak­ter człowieka jest je­go przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu


cha­rak­ter-człowieka-jest ­go-przeznaczeniem
Rąk Cytaty: Królo­wie mają wiele uszu i rąk. -Ksenofont


królo­wie-mają-wiele-uszu-i rąk
Rąk Cytaty: Miłość jest cnotą serca a nie rąk. -Joseph Addison


miłość-jest-cnotą-serca-a-nie-rąk
Rąk Cytaty: Przypadek jest tym, co losowi wypada z rąk. -Władysław Grzeszczyk


Rąk Cytaty: Cha­rak­te­ru wyg­la­dem nie nadrobisz. Wnb  -klemens


cha­rak­te­ru-wyg­­dem-nie nadrobisz-wnb 
Rąk Cytaty: Nie wyciągaj rąk, bo pomyślą, że chcesz coś ofiarować. -Elżbieta Grabosz


nie-wyciągaj-rąk-bo-pomyślą-że-chcesz-coś-ofiarować
Rąk Cytaty: Cha­rak­te­ry z na­tury złe nie zmieniają się. -Menander


cha­rak­te­ry-z na­tury-złe-nie zmieniają-ę
Rąk Cytaty: Umywanie rąk od wszystkiego najwygodnie nazwać kompleksem higieny. -Zbigniew Waydyk


umywanie-rąk-od-wszystkiego-najwygodnie-nazwać-kompleksem-higieny
Rąk Cytaty: Kto przyjmuje wolność z cudzych rąk, uzależnia się. -Nikos Kazantzakis


kto-przyjmuje-wolność-z-cudzych-rąk-uzależnia-ę