Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty

Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Trzy­mała moc­no rękami siała miętę między połami płaszcza już chciała go przyszyć do piersi a on pa­sował do in­nej dziurki  -Sisto


trzy­ła-moc­no-rękami-siała-miętę-między-połami-płaszcza-już-chciała-go przyszyć-do piersi-a-on pa­sował-do in­nej-dziurki 
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Ci rękami na chleb pracują, a tamci uszami. -Alojzy Żółkowski


Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Kiedy upadniesz nie wstawaj z pustymi rękami. -przysłowie japońskie


Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Nie można tworzyć dobra brudnymi rękami. -Henryk Elzenberg


nie-można-tworzyć-dobra-brudnymi-rękami
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Gdy­bym mu­siała was ku­pić, nie by­libyście war­ci swo­jej ceny. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Raz obaliwszy prawdę nie podniesiesz jej własnymi rękami. -Jerzy Zawieyski


raz-obaliwszy-prawdę-nie-podniesiesz-jej-własnymi-rękami
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Kobiety noszą swoje twarze w torebkach, mężczyźni chodzą z pustymi rękami. -Louise de Vilmorin


kobiety-noszą-swoje-twarze-w-torebkach-mężczyź-chodzą-z-pustymi-rękami
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Nicze­go - a zwłaszcza ko­biet - nie zdo­bywa się z założony­mi rękami. -Janusz Roś


nicze­go- a zwłaszcza-ko­biet- nie zdo­bywa ę-z założony­mi-rękami
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach. -Philip Wylie


sukces-to-drabina-po-której-nie-sposób-wspiąć-ę-z-rękami-w-kieszeniach
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach -Philip Wylie


sukces-to-drabina-po-której-nie-sposób-wspiąć-ę-z-rękami-w-kieszeniach
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Samotność to taki interes, do którego nie można przystępować z pustymi rękami. -Maryla Wolska


samotność-to-taki-interes-do-którego-nie-można-przystępować-z-pustymi-rękami
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Miłość, która nie była po­wodem ani jed­nej łzy, mu­siała być kłamstwem. -Gold Fishy


miłość-która-nie była-po­wodem-ani-jed­nej-łzy-mu­siała-być-kłamstwem
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Ko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach, mężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękami. -Louise de Vilmorin


ko­biety-noszą-swo­-twarze-w to­reb­kach-mężczyź-chodzą-z pus­ty­mi-rękami
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Dżentelmen to mężczyzna, który potrafi opisać kobietę bez posługiwania się rękami. -Alec Guiness


dżentelmen-to-mężczyzna-który-potrafi-opisać-kobietę-bez-posługiwania-ę-rękami
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Osoby starzejące się chętnie biorą obiema rękami, ale dają tylko jedną. -Elżbieta I


osoby-starzeją-ę-chętnie-biorą-obiema-rękami-ale-dają-tylko-jedną
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Po­nieważ wyszliśmy so­bie nap­rze­ciw, skróciło to o połowę drogę, jaką du­ma każde­go z nas mu­siała przebyć. -Raymond Radiguet


po­nieważ-wyszliśmy-so­bie-nap­rze­ciw-skróło-to o połowę-drogę-jaką-­-każde­go-z nas-mu­siała-przebyć
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Szyb­ko przyz­wycza­jam się do ludzi, to mo­ja wada.. Bo później sa­ma będę mu­siała po­radzić so­bie z ich odejściem. -PróbujPatrzećKolorowo


szyb­ko-przyz­wycza­jam ę-do ludzi-to-mo­ja-wada-bo-później-­-będę-mu­siała-po­radzić-so­bie-z ich-odejściem
Rękami Siała Miętę Między Połami Cytaty: Pokój: w po­lity­ce między­naro­dowej, ok­res oszus­tw między wojnami. -Ambrose Bierce


pokój-w po­lity­-między­naro­dowej-ok­res-oszus­tw-między-wojnami