Ręki Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ręki Cytaty: Zakończenie wojny nie przyniosło Polakom wyzwolenia, tam w tej przesmutnej środkowo-wschodniej Europie, stało się ono wymianą jednej nocy na drugą, wymianą zbirów Hitlera na zbirów Stalina. Gdy w kawiarniach paryskich rozmaite szlachetne duchy witały radosnym pieniem
Ręki Cytaty: Wściekłość wkłada broń do ręki. -Wergiliusz
wściekłość-wkłada-broń-do-ręki
Ręki Cytaty: Po możli­we nie war­to wy­ciągać ręki. -Włodzimierz Pietrzak
Ręki Cytaty: Po możliwe nie warto wyciągać ręki. -Włodzimierz Pietrzak
Ręki Cytaty: Kochające serce słyszy dotykiem ręki. -Antoni Regulski
Ręki Cytaty: Prze­można to po­kusa te­go, co płynie do ręki. -Mikołaj Gogol
prze­można-to po­kusa-te­go-co płynie-do ręki
Ręki Cytaty: Nie przyłożyłem do ciebie ręki mi­mo to doszłaś do te­go sama. -bystry.76
nie-przyłożyłem-do-ciebie-ręki-mi­mo-to doszłaś-do-te­go-sama
Ręki Cytaty: Psa głas­kaj, ale ki­ja z ręki nie puszczaj. -Samuel Adalberg
psa-głas­kaj-ale-ki­ja-z ręki-nie puszczaj
Ręki Cytaty: Piękno: owoc, na który patrzymy, nie wyciągając ręki. -Simone Weil
piękno-owoc-na-który-patrzymy-nie-wyciągając-ręki
Ręki Cytaty: Przy­jem­na to rzecz um­rzeć z włas­nej ręki. -Tacyt
przy­jem­na-to rzecz-um­rzeć-z włas­nej-ręki
Ręki Cytaty: Przyjaciel zaw­sze jest na wy­ciągnięcie ręki i pióra. -Indygoo
przyjaciel-zaw­sze-jest na wy­ągnięcie-ręki-i pióra
Ręki Cytaty: Radio to cudowny wynalazek! Jeden ruch ręki - i nic nie słychać. -Anonim
radio-to-cudowny-wynalazek-jeden-ruch-ręki-i-nic-nie-słychać
Ręki Cytaty: Mając każdą chmurę na wy­ciągniecie ręki oodałbym jej całe niebo. -sprawdzsam
mając-każdą-chmurę-na wy­ągniecie-ręki-oodałbym-jej-całe-niebo
Ręki Cytaty: Ra­dio to cu­dow­ny wy­nala­zek! Je­den ruch ręki - i nic nie słychać. -Julian Tuwim
ra­dio-to cu­dow­ny-wy­nala­zek-je­den-ruch-ręki- i nic-nie słychać
Ręki Cytaty: Ser­ce otacza ciepło twoich słów Proszę nie puszczaj mo­jej ręki... -Ewerina
ser­-otacza-ciepło-twoich-słów-proszę-nie puszczaj-mo­jej-ręki
Ręki Cytaty: Miłość to owoc każdej pory roku, więc zawsze jest w zasięgu ręki. -Matka Teresa z Kalkuty
miłość-to-owoc-każdej-pory-roku-więc-zawsze-jest-w-zasięgu-ręki
Ręki Cytaty: Trzeba Boga prosić o dar prostoty, aby każdego dnia otrzymywać go z Jego ręki. -Baden
trzeba-boga-prosić-o-dar-prostoty-aby-każdego-dnia-otrzymywać-go-z-jego-ręki
Ręki Cytaty: Na ciele kobiecym zawsze coś się znajdzie dla męskiej ręki i męskiego oka. -Bohumil Hrabal
na-ciele-kobiecym-zawsze-coś-ę-znajdzie-dla-męskiej-ręki-i-męskiego-oka
Ręki Cytaty: Książki o miłości biorą czasami do ręki kobiety aby odnaleźć jeszcze jeden sposób ujarzmienia mężczyzny. -Józef Maciejewski
książki-o-miłoś-biorą-czasami-do-ręki-kobiety-aby-odnaleźć-jeszcze-jeden-sposób-ujarzmienia-mężczyzny
Ręki Cytaty: Prze­cież nie można cze­kać, aż coś przyj­dzie sa­mo... sko­ro jest na wy­ciągnięcie ręki. -Zielona15
prze­cież-nie można-cze­kać-aż coś-przyj­dzie-­mo-sko­ro jest na wy­ągnięcie-ręki
Ręki Cytaty: A kiedy zaczęła cze­kać na je­go głos w słuchaw­ce, na do­tyk je­go ręki, zniknął z jej życia. Oni wszys­cy tak robią, prawda?  -Lisa Unger
a kiedy-zaczęła-cze­kać-na ­go-głos-w słuchaw­-na do­tyk-­go-ręki-zniknął-z jej-życia-oni wszys­cy-tak-robią-prawda 
Ręki Cytaty: - Tak bar­dzo przy­wiązałaś się do mo­jej ręki ? Mo­ze Ci ja zo­tawie - Nie wo­lała bym coś in­ne­go - Co ?  - Two­je ser­ce ... ON WSTAŁ I WYSZEDŁ ... -nasia
 tak-bar­dzo-przy­wiązałaś ę-do mo­jej-ręki- mo­ze-ci ja zo­tawie-nie-wo­ła-bym-coś-in­ne­go-co  -two­-ser­-on
Ręki Cytaty: krzyk pus­tej ręki tęskno­ta za do­tykiem zos­ta­je pa­mięć pa­mięci dziec­ko dłonie znają swe miej­sca wiele beztroski  -bez.odwagi
krzyk-pus­tej-ręki-tęskno­-za do­tykiem-zos­­-pa­mięć-pa­mię-dziec­ko-dłonie-znają-swe-miej­sca-wiele-beztroski 
Ręki Cytaty: Zawsze należy być swoją własną wersją, nie wersją kogoś innego, jakby z drugiej ręki. -Judy Garland
zawsze-należy-być-swoją-własną-wersją-nie-wersją-kogoś-innego-jakby-z-drugiej-ręki
Ręki Cytaty: Źle ten przypatrywał się życiu, komu nie zdążyło się widzieć ręki, która w dobrotliwy sposób - zabija. -Friedrich Nietzsche
Ź-ten-przypatrywał-ę-życiu-komu-nie-zdążyło-ę-widzieć-ręki-która-w-dobrotliwy-sposób-zabija
Ręki Cytaty: Pa­radoks ludzkich is­tot - nie dos­trze­gamy nieba, które ma­my na wy­ciągnięcie ręki, a sięga­my po nie, kiedy jest już po­za zasięgiem. -Papużka
pa­radoks-ludzkich-is­tot- nie ­trze­gamy-nieba-które-­my-na wy­ągnięcie-ręki-a ęga­my-po nie-kiedy-jest już-po­za-zasięgiem
Ręki Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki -Thomas Carlyle
naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Ręki Cytaty: Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki. -Thomas Carlyle
naszym-głównym-celem-nie-powinno-być-wypatrywanie-tego-co-odległe-i-niewyraźne-lecz-czynienie-tego-co-ży-w-zasięgu-naszej-ręki
Ręki Cytaty: Gdy nieśmiałe po­ran­ki mus­kają swoim ciepłem, aż do cichej me­lodii w duszy tańczy tęcza, ciągle jes­tem i wciąż czuję jed­wab two­jej ręki... -Papużka
gdy-nieśmiałe-po­ran­ki-mus­kają-swoim-ciepłem-aż do cichej-me­lodii-w duszy-ńczy-tęcza-ągle-jes­tem-i wciąż-czuję-jed­wab
Ręki Cytaty: jeszcze nie wiem czy zostać na stałe na odejście i zat­rzeć sche­mat miłości szyb­szej niż noc kiedy jesz mi z ręki ciężki­mi wyrazami na zawołanie  -szpulka
jeszcze-nie wiem-czy-zostać-na-stałe-na-odejście-i-zat­rzeć-sche­mat-miłoś-szyb­szej-ż-noc-kiedy-jesz-mi z ręki-ężki­mi-wyrazami-na
Ręki Cytaty: Gdy się pot­knęłam, nikt nie po­dał mi ręki. Wstałam sil­niej­sza niż przed­tem. Mądrzej­sza o ko­lejną porażkę... -starry night
gdy ę-pot­knęłam-nikt-nie po­dał-mi ręki-wstałam sil­niej­sza-ż-przed­tem-mądrzej­sza o ko­lejną-porażkę
Ręki Cytaty: Człowiek kwęka na gołe portfele, a do pra­cy ni ręki nie przyłoży. Choć tej pra­cy nie ma wiele, zaw­sze na później ją odłoży. -~~Lotta
człowiek-kwęka-na gołe-portfele-a-do pra­cy- ręki-nie przyłoży-choć-tej pra­cy-nie  wiele-zaw­sze-na później-ją odłoży
Ręki Cytaty: Utrata kogoś kogo kochamy jest jak utrata ręki, albo nogi: czas może zaleczyć ranę, ale strata jest bezpowrotna. -Anonim
utrata-kogoś-kogo-kochamy-jest-jak-utrata-ręki-albo-nogi-czas-może-zaleczyć-ranę-ale-strata-jest-bezpowrotna
Ręki Cytaty: Jak al­ko­holik upa­ja się al­ko­holem, tak ja upa­jam się Twoim za­pachem kiedy jes­teś przy mnie na wy­ciągnięcie ręki. -opuszczona
jak-al­ko­holik-upa­ja ę-al­ko­holem-tak-ja upa­jam ę-twoim-za­pachem-kiedy-jes­teś-przy-mnie-na wy­ągnięcie-ręki
Ręki Cytaty: Gwiaz­dy nig­dy nie są na wy­ciągnięcie ręki. Są nies­kończe­nie od­ległe, to oz­nacza ból, który człowiek od­czu­wa, spoglądając na nie w górę. To de­likat­ne rwa­nie w głębi serca. -Isabel Abedi