Rękojmie Cytaty

Rękojmie Cytaty: Nie bądź przyjacielem człowiekowi gniewliwemu ani się łącz z tymi, którzy czynią rękojmię za cudze długi. -Salomon


nie-bądź-przyjacielem-człowiekowi-gniewliwemu-ani-ę-łącz-z-tymi-którzy-czynią-rękojmię-za-cudze-długi
Rękojmie Cytaty: Każdy rzeczy pot­rzeb­ne do zba­wienia poj­mie, nie trze­ba mu tłumacza, nie trze­ba rękojmie. -Wacław Potocki


każdy-rzeczy-pot­rzeb­ne-do zba­wienia-poj­mie-nie trze­ba-mu tłumacza-nie trze­ba-rękojmie
Rękojmie Cytaty: Samobójstwo jest tą ostatnią rezerwą, tą ostatnią linią obronną, stanowiąca dla nas rękojmię, że poniżej pewnego poziomu poniżenia, upokorzenia, rozbicia wewnętrznego itp. nic i nikt nas zepchnąć nie może. Świadomość, że zawsze można popełnić samobójstwo, to nasze kryte tyły w walce życiowej. Zupełnie inaczej można się wtedy ustosunkować do każdej sprawy; życie nie tylko jest spokojniejsze, ale i o wiele piękniejsze. -Henryk Elzenberg