Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty

Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Każdy ra­nek da­je szansę na to, by wie­czo­rem móc po­wie­dzieć: to był szczęśli­wy dzień. -Małgorzata Stolarska


każdy-ra­nek-da­-szansę-na to-by wie­czo­rem-móc-po­wie­dzieć-to był-szczęśli­wy-dzień
Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy. -Ville Valo


Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Różni­ce między ge­nerac­ja­mi spro­wadzają się do te­go, że ja­kiś czas piszą:


Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: (moich wypocin) Co­kol­wiek złego było - to te cho­re emoc­je, nie zamierzone. Da­waj­my so­bie zaw­sze drugą szansę, na­wet tam gdzie in­ni pos­ta­wili na nas krzyżyk. Szansę by stać się lep­szym, lub cho­ciaż zaak­cepto­wać to cze­go nie możemy zmienić. Poz­dra­wiam i kończę, Jest bo­wiem czas nat­chnienia i czas pow­ro­tu do życia... Obyśmy się nie spot­ka­li tu zbyt prędko. :)  -Duch_Sumienia


Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Daj (swe­mu) ge­niu­szo­wi szansę. -Persjusz


daj-swe­mu-ge­niu­szo­wi-szansę
Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Ser­ce jak kwiat rozkwita gdy miłość do je­go drzwi zawita pod wpływem słod­kich słów po­woli swe ta­jem­ni­ce odkrywa. Ona mu mówi ,, kocham Cię'' Ono nie wierzy Ona pow­tarza,, wyjdź za mnie '' Ono nie ufa. Lecz nadzieja je odwiedziła ,,zaufaj'' oznajmiła ,,szansę daj '' , ,, po­kochaj '' ,, nie odpychaj'' Ser­ce choć się wahało to jed­nak posłuchało wzięło i zaufało , szansę dało. I cóż ta miłość dokonała? zad­rwiła , oszukała ok­rutnie ser­ce wykorzystała bólem krwa­wiące zadała. -WIORRA


Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Test życia- nadzieja i szanse... Cris 06.06.2016r. -Cris


test-życia-nadzieja-i szanse-cris-06062016r
Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć -Demostenes


małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć
Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć. -Domostenes


małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć
Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Im więcej jest uczciwych, tym większe są szansę złodziei. -Ilija Marković


im-więcej-jest-uczciwych-tym-większe-są-szansę-złodziei
Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: W miłości nig­dy nie jest za późno na drugą szansę. -Nicholas Sparks


w miłoś-nig­dy-nie jest za późno-na drugą-szansę
Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse. -H. Jackson Brown


gdy-problemy-odchodzą-wraz-z-nimi-giną-szanse
Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Najpiękniejsze kobiety mają najmniejsze szanse zdobycia wartościowego mężczyzny. -Marlena Dietrich


najpiękniejsze-kobiety-mają-najmniejsze-szanse-zdobycia-wartościowego-mężczyzny
Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Naj­większą szansę na lep­sze jut­ro miałeś wczoraj. -respirer


naj­większą-szansę-na lep­sze-jut­ro-miałeś-wczoraj
Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Szansę, jakie stwarza los, rozmnażają się, gdy je chwytasz. -Tzu Sun


szansę-jakie-stwarza-los-rozmnażają-ę-gdy-chwytasz
Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Im dłużej pozostajesz w jednym miejscu, tym większą masz szansę na rozczarowanie -Art Spander


im-dłużej-pozostajesz-w-jednym-miejscu-tym-większą-masz-szansę-na-rozczarowanie
Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Masz większą szansę wyg­rać na lo­terii jeśli ku­pisz los. -Forrest Gump


masz-większą-szansę-wyg­rać-na lo­terii-śli-ku­pisz-los
Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Ot­rzy­mać szansę i po­dejść do niej z re­zyg­nacją, przeczy logice. -Logos


ot­rzy­ć-szansę-i po­dejść-do niej-z re­zyg­nacją-przeczy-logice