Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty

Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel. -Janusz Leon Wiśniewski


Żeby-przeżywać-życie-trze­ba-widzieć-w nim-sens-Żeby chcieć-ra­no-wstać-z łóżka-trze­ba-widzieć-w tym-ja­kiś-cel
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka  -samothnick


nie- naj­mniej­sze­go-sen­su-zas­­nawiać ę-nad-tym-czy-dzi­siej­szy-dzień-będzie-lep­szy-od poprzedniego-wys­tar­czy-tyl­ko-wstać
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Na­wet jeśli upad­niesz, war­to wstać. Dlacze­go? Bo upaść pot­ra­fi każdy, a wstać tyl­ko nieliczni. -NightHuntress


na­wet-śli-upad­niesz-war­to-wstać-dlacze­go bo upaść-pot­ra­fi-każdy-a wstać-tyl­ko-nieliczni
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Poczołgałam się z pow­ro­tem do łóżka i na­ciągnęłam prześcieradło na głowę. Po­nieważ jed­nak prze­puszczało światło, wtu­liłam twarz w po­duszkę, żeby stworzyć złudze­nie, że jest noc. Zas­ta­nawiałam się nad tym, czy nie na­leżałoby może wstać, ale nie mogłam zna­leźć żad­ne­go po­wodu. Nic ani nikt na mnie nie czekał. -czubv


Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Dro­gi Boże, Przez cały dzi­siej­szy dzień do tej po­ry postępuję jak na­leży. Nie złościłem się, nie byłem chci­wy, złośli­wy, sa­molub­ny, zaz­dros­ny ani uszczyp­li­wy, nic jeszcze nie wy­piłem ani nie faj­czyłem. Na­wet ani ra­zu nie skłamałem. Jes­tem Ci za to bar­dzo wdzięczny. Ale dro­gi Boże, za chwilę za­mie­rzam wstać z łóżka i od tej po­ry bar­dzo będę pot­rze­bował Two­jej pomocy. -Wojciech Cejrowski


Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Naj­pierw upa­damy, aby po­tem wstać. -szajbuss


naj­pierw-upa­damy-aby po­tem-wstać
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Złe nawyki są jak wygodne łóżko - łatwo do niego wejść, ale trudno wstać. -Josh Billings


złe-nawyki-są-jak-wygodne-łóżko-łatwo-do-niego-wejść-ale-trudno-wstać
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Pro­wadź mnie, ale nie pozwól upaść. Jeśli się pot­knę, obiecaj, że po­możesz mi wstać. -opuszczona


pro­wadź-mnie-ale-nie pozwól-upaść-jeśli ę-pot­knę-obiecaj-że po­możesz-mi wstać
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Gdy uczta trwa zbyt długo, człowiek musi zdobyć się na odwagę, by jako pierwszy wstać od stołu. -Luis Bunuel


gdy-uczta-trwa-zbyt-długo-człowiek-musi-zdobyć-ę-na-odwagę-by-jako-pierwszy-wstać-od-stołu
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Łóżka nie potrzebują już poduszek, bo brakuje głów. -Francois Chateaubriand


Łóżka-nie-potrzebują-już-poduszek-bo-brakuje-głów
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Piję by paść, padam by wstać, wstaję by pić, piję by żyć. -Anonim


piję-by-paść-padam-by-wstać-wstaję-by-pić-piję-by-żyć
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Wy­ciągnąłem oto rękę do wro­ga me­go, który nie mógł wstać. To co mi od­po­wie­działo to je­go wzrok. Tyl­ko ty­le, a poczułem jak­by nap­luł mi w dłoń. -Silvidian


wy­ągnąłem-oto-rękę-do wro­ga-me­go-który-nie mógł-wstać-to co mi od­po­wie­działo-to ­go-wzrok-tyl­ko ty­-a poczułem
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Dźwi­gając swój krzyż z dnia na dzień sta­je się on co­raz cięższy. Mam nadzieję, że gdy upadnę pod je­go ciężarem, po­możesz mi wstać. -CЯuelCOMA


dźwi­gając-swój-krzyż-z dnia-na dzień-sta­ ę-on co­raz-ęższy-mam nadzieję-że gdy-upadnę-pod-­go-ężarem-po­możesz-mi wstać
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Miłość - ciężka choroba, ponieważ obydwoje od razu muszą iść do łóżka. -Robert Lembke


miłość-ężka-choroba-ponieważ-obydwoje-od-razu-muszą-iść-do-łóżka
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Miło jest wstać ra­no , spoj­rzeć na nasze zdjęcie i nic nie czuć ... Nie każdy , może ro­zumieć ... -nasia


miło-jest wstać-ra­no- spoj­rzeć-na nasze-zdjęcie-i nic-nie czuć-nie-każdy- może-ro­zumieć
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Za­pada znów zmrok Spod łóżka wyłania się Trwa sen­na zjawa  -grafomanka


za­pada-znów-zmrok-spod-łóżka-wyłania-ę-trwa-sen­na-zjawa 
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: To, żad­na sztuka, Scho­wać się pod kołdrą i uda­wać trupa. Kiedy wiel­kie są oczekiwania, Na­leży wstać i ruszyć do działania... -Maly Majkel


to-żad­na-sztuka-scho­wać ę-pod-kołdrą-i uda­wać-trupa-kiedy-wiel­kie-są oczekiwania-na­ży-wstać-i ruszyć-do działania
Ra­no Wstać Z łóżka Cytaty: Przes­ta­liśmy szu­kać pot­worów pod naszy­mi łóżka­mi, gdy zro­zumieliśmy że one są w nas. -Hekatee


przes­­liśmy-szu­kać-pot­worów-pod-naszy­mi-łóżka­mi-gdy-zro­zumieliśmy-że one-są w nas