Rację Cytaty

Rację Cytaty: W Pol­sce ciągle rację ma sil­ny, a nie ten, kto ma rację. -Donald Tusk


w pol­sce-ągle-rację- sil­ny-a nie ten-kto- rację
Rację Cytaty: Mieć rację to niewiele, nawet stary nieczynny zegar dwa razy na dobę ma rację. -Jean Cocteau


mieć-rację-to-niewiele-nawet-stary-nieczynny-zegar-dwa-razy-na-dobę-rację
Rację Cytaty: Nie zaw­sze ma rację ten, kto ma rację. -Olgierd Terlecki


Rację Cytaty: Oczywiście, że on ma rację. Porządni ludzie zawsze mają rację. Tylko, że oni nie są sami na tym świecie. A ten kto żyje, jest jak nitka w olbrzymim dywanie - związana ciasno i nierozerwalnie z innymi figurami i nitkami. -Hans Helmut


Rację Cytaty: Jed­ni przyz­nają rację tyl­ko przy­jaciołom, drudzy przy­jaźnią się tyl­ko z ty­mi, którzy mają rację. -Wiesław Brudziński


jed­-przyz­nają-rację-tyl­ko-przy­jaciołom-drudzy-przy­jaźą ę-tyl­ko-z ty­mi-którzy-mają-rację
Rację Cytaty: Gdybym próbował czytać wszystkie słowa krytyki skierowane przeciwko mnie - mógłbym równie dobrze zamknąć swoje biuro i wziąć się za coś innego. Robię to, co według mnie najlepsze, najlepiej jak potrafię. I mam zamiar robić tak do końca. I jeśli przy końcu okaże się, że mam rację, wszystko, co o mnie powiedziano, przestanie się liczyć. A jeśli koniec pokaże, że się myliłem, nie zmieni tego nawet 10 aniołów, które będą przysięgać, że miałem rację. -Abraham Lincoln


Rację Cytaty: Miłość zawsze ma rację. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Rację Cytaty: Silniejszy zawsze ma rację. -Jean De La Fontaine


Rację Cytaty: Ni­by doj­rzały po długiej przer­wie znów tam byłem.. tym łat­wiej stwier­dzić mogę, że to było nieunik­nione, a ludzi ska­zanych na uli­ce naj­bar­dziej unie­szczęśli­wiają rządzące tam re­guły.. Podłe, narzu­cone, wiele sil­niej­sze od zgro­madzo­nego dob­ra, re­guły ta­kie jak: -Każdy ma rację więc rację mu­si mieć pięść, -mówisz twar­do al­bo cię nie ma, niepew­ność roz­pa­kuj w domu.. I ta że, nikt im bied­nym nie zab­ro­ni żyć bogato. -Smurf007


Rację Cytaty: Mieć rację to wiel­ki nietakt towarzyski. -Wiesław Brudziński


Rację Cytaty: Bądź silniejszy, a będziesz miał rację. -Antoine De Saint - Exupery


Rację Cytaty: Naj­cichsze wib­racje na­dają trwałość ... -Cykam


naj­cichsze-wib­racje-na­dają-trwałość
Rację Cytaty: Nieszczęście polega na tym, że wszyscy mają rację. -Charles de Gaulle


nieszczęście-polega-na-tym-że-wszyscy-mają-rację
Rację Cytaty: Doznajesz radości, gdy wiesz, że masz rację. -Aleksander Sołżenicyn


Rację Cytaty: Cynicy mają rację w dziewięciu przypadkach na dziesięć. -Henry Louis Mencken


cynicy-mają-rację-w-dziewięciu-przypadkach-na-dziesięć
Rację Cytaty: Racje niekoniecznie muszą być po lewej stronie. -Anonim


racje-niekoniecznie-muszą-być-po-lewej-stronie
Rację Cytaty: Sil­niej­szy zaw­sze ma rację. -Jean La Fontaine


Rację Cytaty: Klient ma zawsze rację, gdy nie zawraca głowy. -Anonim


klient-zawsze-rację-gdy-nie-zawraca-głowy