Raczej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Raczej Cytaty: In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Raczej Cytaty: Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
Raczej Cytaty: Dziewictwo jest raczej stanem umysłu. -Maxwell Anderson
Raczej Cytaty: Raczej siebie os­karżaj­my, a nie innych. -Jan Twardowski
raczej-siebie-os­karżaj­my-a nie innych
Raczej Cytaty: Podziw współczes­nych jest raczej krótkowzrocznością. -Victor Marie Hugo
podziw-współczes­nych-jest raczej-krótkowzrocznośą
Raczej Cytaty: Prawda powstaje z błądzenia raczej niż z zamętu. -Francis Bacon
prawda-powstaje-z-błądzenia-raczej-ż-z-zamę
Raczej Cytaty: Próżność jest raczej oznaką pokory aniżeli dumy. -Jonathan Swift
próżność-jest-raczej-oznaką-pokory-aniżeli-dumy
Raczej Cytaty: Kobieta powinna być raczej obsceniczna niż słyszana. -John Lennon
kobieta-powinna-być-raczej-obsceniczna-ż-słyszana
Raczej Cytaty: Raczej skłamać z miłości niż wyznać prawdę z nienawiści! -Anna Jokai
raczej-skłamać-z-miłoś-ż-wyznać-prawdę-z-nienawiś
Raczej Cytaty: Wolimy raczej mówić o sobie źle, niż wcale. -Francois de la Rochefoucauld
Raczej Cytaty: Młodym ludziom daje się raczej wykształcenie niż wychowanie. -Ilia Erenburg
młodym-ludziom-daje-ę-raczej-wykształcenie-ż-wychowanie
Raczej Cytaty: Niech ci raczej ząb z ust wyleci niż brzydkie słowo. -Pietro Aretino
niech-raczej-ząb-z-ust-wyleci-ż-brzydkie-słowo
Raczej Cytaty: Hu­maniści - uczuć ich zmien­ny los Ścisłow­cy są raczej const. -SirNobody
hu­maniś- uczuć-ich-zmien­ny-los-Ścisłow­cy-są raczej-const
Raczej Cytaty: Śmieję się śmier­ci w twarz. A raczej chichoczę. Cicho.Urągliwie. -Harlan Coben
Śmieję ę-śmier­-w twarz-a raczej-chichoczę-cichourągliwie
Raczej Cytaty: Niech ci raczej ząb z ust wyleci, niż brzydkie słowo. -Pietro Aretino
niech-raczej-ząb-z-ust-wyleci-ż-brzydkie-słowo
Raczej Cytaty: Nie wszystko w życiu można zdobyć. Trzeba raczej wybierać. -Safona
nie-wszystko-w-życiu-można-zdobyć-trzeba-raczej-wybierać
Raczej Cytaty: Ciąg dalszy ja podpowiem. Po grzybobraniu zaś, czy dewastacji raczej! -Włodzimierz Ścisłowski
ciąg-dalszy-ja-podpowiem-po-grzybobraniu-zaś-czy-dewastacji-raczej
Raczej Cytaty: Ludzie pozostają samotni, ponieważ budują raczej ściany, a nie mosty. -John Newton
ludzie-pozostają-samotni-ponieważ-budują-raczej-ściany-a-nie-mosty
Raczej Cytaty: Pekińczyk wcale nie jest psem do towarzystwa. To raczej niewyrośnięty lew. -Alexander Alan Milne
pekińczyk-wcale-nie-jest-psem-do-towarzystwa-to-raczej-niewyrośęty-lew
Raczej Cytaty: Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu. -Albert Einstein
głównym-powołaniem-człowieka-jest-raczej-służyć-ż-zmuszać-do-posłuchu
Raczej Cytaty: Gdy mowa o wolnych zawodach,
gdy-mowa-o-wolnych-zawodach-wolność-owa-brzmi-raczej-ironicznie
Raczej Cytaty: Niech ci raczej ząb z ust wy­leci, niż brzyd­kie słowo. -Pietro Aretino
niech- raczej-ząb-z ust-wy­leci-ż-brzyd­kie-słowo
Raczej Cytaty: Współcześni cenią raczej człowieka niż jego zasługi, przyszłe pokolenia - odwrotnie. -Charles Caleb Colton
współcześ-cenią-raczej-człowieka-ż-jego-zasługi-przyszłe-pokolenia-odwrotnie
Raczej Cytaty: Wzrost liczby rozwodów świadczy nie o degrengoladzie małżeństwa, raczej o jego prosperowaniu. -Christian Delphy
wzrost-liczby-rozwodów-świadczy-nie-o-degrengoladzie-łżeństwa-raczej-o-jego-prosperowaniu
Raczej Cytaty: W naszym świecie ludzie bogacą się raczej ujmując innym, niż służąc. -Herbert George Wells
w-naszym-świecie-ludzie-bogacą-ę-raczej-ujmując-innym-ż-służąc
Raczej Cytaty: Większość ludzi raczej umrze, niż zacznie myśleć, i w istocie tak czyni. -Bertrand Russel
większość-ludzi-raczej-umrze-ż-zacznie-myść-i-w-istocie-tak-czyni
Raczej Cytaty: Nie wszys­tko w życiu można zdo­być. Trze­ba raczej wybierać. -Safona
nie-wszys­tko-w życiu-można-zdo­być-trze­ba raczej-wybierać
Raczej Cytaty: Od pocałunków mężczyzny usta kobiety nie bledną, raczej odnawiają się jak księżyc. -Giovanni Boccaccio
od-pocałunków-mężczyzny-usta-kobiety-nie-bledną-raczej-odnawiają-ę-jak-księżyc
Raczej Cytaty: Żyć bez pracy - raczej popełnić samobójstwo. A więc praca ważniejsza jest od życia. -Katherine Mansfield
Żyć-bez-pracy-raczej-popełć-samobójstwo-a-więc-praca-ważniejsza-jest-od-życia
Raczej Cytaty: Ludzie w większej liczbie odznaczają się raczej wielkimi uszami, niż wielkim rozsądkiem. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
ludzie-w-większej-liczbie-odznaczają-ę-raczej-wielkimi-uszami-ż-wielkim-rozsądkiem
Raczej Cytaty: Kobiecość nie jest bynajmniej obroną kobiety naprawdę fascynującej, a raczej prowokacją do napaści. -Oscar Wilde
kobiecość-nie-jest-bynajmniej-obroną-kobiety-naprawdę-fascynującej-a-raczej-prowokacją-do-napaś
Raczej Cytaty: Gdybym znów był młody, zostałbym tragarzem raczej, bo wówczas miałbym choć minimum niezależności. -Albert Einstein
gdybym-znów-był-młody-zostałbym-tragarzem-raczej-bo-wówczas-miałbym-choć-minimum-niezależnoś
Raczej Cytaty: To przecież wyczucie rytmu raczej niż wyuczone figury czynią z kobiety dobrą partnerkę w tańcu. -Thomas Hardy
to-przecież-wyczucie-rytmu-raczej-ż-wyuczone-figury-czynią-z-kobiety-dobrą-partnerkę-w-ńcu
Raczej Cytaty: Człowiek, który nieobeznany jest z wiedzą astrologii, zasługuje raczej na miano błazna, aniżeli lekarza. -Hipokrates
człowiek-który-nieobeznany-jest-z-wiedzą-astrologii-zasługuje-raczej-na-miano-błazna-aniżeli-lekarza
Raczej Cytaty: Mo­je ser­ce nie pu­ka. Odgłosu, jak wy­daje ta sta­ra pom­pa na­leżałoby szu­kać raczej w świecie hydrauliki. -B » Samuel Beckett » Molloy
mo­-ser­-nie pu­ka-odgłosu jak wy­daje- sta­ra-pom­pa-na­żałoby-szu­kać-raczej-w świecie-hydrauliki