Raczej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Raczej Cytaty: Trudno nazwać muzyką to, w czym gustuje publiczność; jest to raczej senne marzenie na przemian z nerwowym dreszczykiem. -George Santayana
trudno-nazwać-muzyką-to-w-czym-gustuje-publiczność-jest-to-raczej-senne-marzenie-na-przemian-z-nerwowym-dreszczykiem
Raczej Cytaty: Naj­szlachet­niej­sze ser­ce jest to, które raczej da się ska­leczyć, niż sa­mo zadraśnie. -Adam Asnyk
naj­szlachet­niej­sze-ser­-jest to-które-raczej-da ę-ska­leczyć-ż-­mo-zadraśnie
Raczej Cytaty: W pysznych pałacach można znaleźć takich, którzy winni raczej trzody pasać, niż ludami rządzić. -Giovanni Boccaccio
w-pysznych-pałacach-można-znaleźć-takich-którzy-winni-raczej-trzody-pasać-ż-ludami-rządzić
Raczej Cytaty: Kiedy wreszcie zrozumiesz, że bycie normalnym nie jest koniecznie cnotą? Wskazuje raczej na brak odwagi. -Autor nieznany
kiedy-wreszcie-zrozumiesz-że-bycie-normalnym-nie-jest-koniecznie-cnotą-wskazuje-raczej-na-brak-odwagi
Raczej Cytaty: Wolałabym raczej popełnić błędy w imię dobroci i miłości aniżeli czynić cuda żywiąc w sercu nieżyczliwość i surowość. -Matka Teresa z Kalkuty
wolałabym-raczej-popełć-błędy-w-imię-dobroci-i-miłoś-aniżeli-czynić-cuda-żywiąc-w-sercu-nieżyczliwość-i-surowość
Raczej Cytaty: Naj­szlachet­niej­sze ser­ce jest to, które właśnie raczej da się ska­leczyć, niż sa­mo zadraśnie. -Jan Nepomucen Kamiński
naj­szlachet­niej­sze-ser­-jest to-które-właśnie-raczej-da ę-ska­leczyć-ż-­mo-zadraśnie
Raczej Cytaty: Pół godzi­ny to jest mało Rzekła pan­na raczej śmiało Wiem Ci mo­ja Ty milutka Że dla Ciebie noc za krótka  -filutka
pół-godzi­ny-to jest ło-rzekła-pan­na-raczej-śmiało-wiem-ci mo­ja-ty milutka-Że-dla-ciebie-noc-za krótka 
Raczej Cytaty: Rozumowi więc ludzkiemu nie trzeba dodawać skrzydeł, lecz raczej ołowiu i ciężarów, ażeby hamowały wszelkie wyskoki. -Francis Bacon
rozumowi-więc-ludzkiemu-nie-trzeba-dodawać-skrzydeł-lecz-raczej-ołowiu-i-ężarów-ażeby-hamowały-wszelkie-wyskoki
Raczej Cytaty: Gdy­bym znów był młody, zos­tałbym tra­garzem raczej, bo wówczas miałbym choć mi­nimum niezależności. -Albert Einstein
gdy­bym-znów-był-młody-zos­łbym-tra­garzem-raczej-bo wówczas-miałbym-choć-mi­nimum-niezależnoś
Raczej Cytaty: Nie pysznij się żadną umiejętnością ani wiedzą, lecz raczej niech będą one dla ciebie źródłem bojaźni. -Tomasz Kempis
nie-pysznij-ę-żadną-umiejętnośą-ani-wiedzą-lecz-raczej-niech-będą-one-dla-ciebie-źródłem-bojaź
Raczej Cytaty: Prawdziwych przyjaciół poznajemy raczej nie w biedzie, ale po tym, czy potrafią się cieszyć z naszych sukcesów razem z nami. -Marcin Gnat
prawdziwych-przyjaciół-poznajemy-raczej-nie-w-biedzie-ale-po-tym-czy-potrafią-ę-cieszyć-z-naszych-sukcesów-razem-z-nami
Raczej Cytaty: O ero­tycznych przy­godach: Wielość tych przygód nie świad­czy o po­wodze­niu, lecz raczej o życiowej porażce. -Mariusz Maślanka
o ero­tycznych-przy­godach-wielość-tych-przygód-nie świad­czy-o po­wodze­niu-lecz-raczej-o życiowej-poraż
Raczej Cytaty: Cel mod­litwy znaj­dziemy raczej w miłości i w prak­tycznych efek­tach wo­li, niż w spe­kulac­jach intelektualnych. -św. Teresa z Ávila
cel-mod­litwy-znaj­dziemy-raczej-w miłoś-i w prak­tycznych-efek­tach-wo­li-ż-w spe­kulac­jach-intelektualnych
Raczej Cytaty: Ja lu­bię dzi­waków, Raczej trud­no zaufać ko­muś, kto na ta­kim świecie umie zwyczaj­nie wyglądać i nor­malnie żyć. -Haruki Murakami
ja lu­bię-dzi­waków-raczej-trud­no-zaufać-ko­muś-kto-na ­kim-świecie-umie-zwyczaj­nie-wyglądać-i nor­malnie-żyć
Raczej Cytaty: Ludzie najczęściej okłamują sami siebie, innych okłamują raczej wyjątkowo. -Friedrich Nietzsche
ludzie-najczęściej-okłamują-sami-siebie-innych-okłamują-raczej-wyjątkowo
Raczej Cytaty: Miłość i cierpienie wzajemnie się nie wykluczają, raczej uzupełniają się. -Walter Trobisch
miłość-i-cierpienie-wzajemnie-ę-nie-wykluczają-raczej-uzupełniają-ę
Raczej Cytaty: Nie próbuj pomnożyć mienia, próbuj raczej umniejszyć swe żądze. -Platon
nie-próbuj-pomnożyć-mienia-próbuj-raczej-umniejszyć-swe-żądze
Raczej Cytaty: Jestże się poetą, czyli raczej tylko bywa się? -Cyprian Kamil Norwid
Raczej Cytaty: Kobieta nie powinna chudnąć powinna raczej tyć i tak się na ogół dzieje. -Gertruda Stein
kobieta-nie-powinna-chudnąć-powinna-raczej-tyć-i-tak-ę-na-ogół-dzieje
Raczej Cytaty: Kobieta nie powinna chudnąć powinna raczej tyć i na ogół tak się dzieje. -Gertruda Stein
kobieta-nie-powinna-chudnąć-powinna-raczej-tyć-i-na-ogół-tak-ę-dzieje
Raczej Cytaty: Nikogo nie przeraża myśl, że Boga nie ma; ludzie boją się raczej, że jest. -Denis Diderot
nikogo-nie-przeraża-myśl-że-boga-nie-ludzie-boją-ę-raczej-że-jest
Raczej Cytaty: Raczej koniec z trwogą niż trwoga bez końca! -Anonim
raczej-koniec-z-trwogą-ż-trwoga-bez-końca
Raczej Cytaty: Wspomnienia rzadko bywają kontynuacją pejzażu, nastroju czy rozmowy, są raczej nawiązaniem do wewnętrznego wątku, podjęciem dialogu prowadzonego z samym sobą. -Ewa Szumańska
wspomnienia-rzadko-bywają-kontynuacją-pejzażu-nastroju-czy-rozmowy-są-raczej-nawiązaniem-do-wewnętrznego-wątku-podjęciem-dialogu-prowadzonego
Raczej Cytaty: Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę. -Soren Aabye Kierkegaard
pan-bóg-nigdy-nie-opuszcza-swojego-stworzenia-to-raczej-człowiek-porzuca-swojego-stwórcę
Raczej Cytaty: Kto rozprawia, powołując się na autorytet, nie posługuje się rozumem, lecz raczej pamięcią. -Leonardo da Vinci
kto-rozprawia-powołując-ę-na-autorytet-nie-posługuje-ę-rozumem-lecz-raczej-pamięą
Raczej Cytaty: Z dwu istniejących dróg, jednej na mównicę, a drugiej do Podziemia, człowiek rozsądny wybierze raczej drogę do Podziemia... -Demostenes
z-dwu-istniejących-dróg-jednej-na-mównicę-a-drugiej-do-podziemia-człowiek-rozsądny-wybierze-raczej-drogę-do-podziemia
Raczej Cytaty: To,co się pos­po­licie na­zywa in­te­lek­tualiz­mem,po­win­no się raczej naz­wać szablonem. -Karol Irzykowski
toco ę-pos­po­licie-na­zywa-in­te­lek­tualiz­mempo­win­no ę-raczej-naz­wać-szablonem
Raczej Cytaty: Kiedy wydaje nam się, że piękno opuściło świat, uznajemy raczej, że opuściło ono nasze serca. -Georges Duhamel
kiedy-wydaje-nam-ę-że-piękno-opuśło-świat-uznajemy-raczej-że-opuśło-ono-nasze-serca
Raczej Cytaty: Nie wyśmiewaj zbytnio swoich bliźnich. Raczej lękaj się tych, których nie możesz pokochać. -Umberto Eco
nie-wyśmiewaj-zbytnio-swoich-bliźnich-raczej-lękaj-ę-tych-których-nie-możesz-pokochać
Raczej Cytaty: Stu­diowa­nie his­to­rii przy­goto­wuje raczej do ro­zumienia te­raźniej­szości, niż do ucieka­nia od niej w za­mie­rzchłą przeszłość. -Elizabeth Kostova
stu­diowa­nie-his­to­rii-przy­goto­wuje-raczej-do ro­zumienia-te­raźniej­szoś-ż-do ucieka­nia-od niej-w za­mie­rzchłą
Raczej Cytaty: Raczej należy zwiedzać życie niż żyć, a jeśli już koniecznie chce się w życiu na coś postawić, to stawiać na konie, na swoje ja i na kobiety. -Urszula Kozioł
raczej-należy-zwiedzać-życie-ż-żyć-a-śli-już-koniecznie-chce-ę-w-życiu-na-coś-postawić-to-stawiać-na-konie-na-swoje-ja-i-na-kobiety
Raczej Cytaty: Na próżno mnożysz pogróżki, jeśli wiesz, że się ciebie nie boją; tę pogardę dla twoich gróźb uprzedź raczej zatajeniem tego, co myślisz. -Andrzej Maksymilian Fredro
na-próżno-mnożysz-pogróżki-śli-wiesz-że-ę-ciebie-nie-boją-tę-pogardę-dla-twoich-gróźb-uprzedź-raczej-zatajeniem-tego-co-myślisz
Raczej Cytaty: Co bez przyjaciół za żywot? Więzienie, W którym niesmaczne żadne dobre mienie. (...) Uchowaj Boże takiego żywota, Daj raczej miłość, a chocia mniej złota! -Jan Kochanowski
co-bez-przyjaciół-za-żywot-więzienie-w-którym-niesmaczne-żadne-dobre-mienie-uchowaj-boże-takiego-żywota-daj-raczej-miłość-a-chocia
Raczej Cytaty: Zysk nie jest wy­jaśnieniem, przyczyną czy rac­jo­nalną przesłanką zacho­wań i de­cyz­ji biz­ne­sowych, lecz raczej tes­tem ich zasadności. -Peter Drucker
zysk-nie jest wy­jaśnieniem-przyczyną-czy-rac­jo­nalną-przesłanką-zacho­wań-i de­cyz­ji-biz­ne­sowych-lecz-raczej-­tem-ich
Raczej Cytaty: Gdy ustawodawca ustanawiając karę uraża uświęcony sposób myślenia, przypuszczamy, że myślał raczej o wzbudzeniu strachu niż o podjęciu środków zapewniających wykonanie tego prawa. -Montesquieu
gdy-ustawodawca-ustanawiając-karę-uraża-uświęcony-sposób-myślenia-przypuszczamy-że-myśł-raczej-o-wzbudzeniu-strachu-ż-o-podjęciu-środków