Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty

Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody. -Demokryt


Życie-bez-radoś-jest-jak-długa-podróż-bez-gospody
Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody -Demokryt z Abdery


Życie-bez-radoś-jest-jak-długa-podróż-bez-gospody
Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Każdy skurcz serca jest jak zepchnięcie łodzi w podróż dookoła świata. -Wisława Szymborska


każdy-skurcz-serca-jest-jak-zepchnięcie-łodzi-w-podróż-dookoła-świata
Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Droga przebyta po raz drugi nigdy nie jest tak długa, jak za pierwszym razem. -Rosalie Graham


droga-przebyta-po-raz-drugi-nigdy-nie-jest-tak-długa-jak-za-pierwszym-razem
Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Życie bez świąt jest jak długa droga bez zajazdów, w których podróżny mógłby się pokrzepić i wypocząć. -Demokryt


Życie-bez-świąt-jest-jak-długa-droga-bez-zajazdów-w-których-podróżny-mógłby-ę-pokrzepić-i-wypocząć
Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Człowiek jest, jak ta czapla: ma nogi w błocie, a radości niewiele. -Janina Ipohorska


Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: przyszedłeś w deszczu strugach noc po­tem była długa pa­rasol w kącie czekał lecz tyś z odejściem zwlekał od­szedłeś po­tem nagle mój okręt zwinął żagle nie straszna mi szaruga a każda noc jest długa prze­raża mnie czekanie dręczy mnie pożądanie pa­rasol da­lej czeka więc wróć ...nie zwlekaj *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Kto kocha ludzi, kocha też ich radości. Bez radości nie można żyć. -Fiodor Dostojewski


kto-kocha-ludzi-kocha-też-ich-radoś-bez-radoś-nie-można-żyć
Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Miłość jest jak nar­ko­tyk. Do za­kocha­nia je­den krok, a do od­kocha­nia długa te­rapia. Działać może z pa­re dni, miesiąc, rok, ale zaw­sze do niej wrócisz. -Kaye


miłość-jest jak nar­ko­tyk-do za­kocha­nia-­den-krok-a do od­kocha­nia-długa-te­rapia-działać może-z pa­re-dni-miesiąc-rok
Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: wi­zyta zaw­sze przys­parza radości! cza­sem jak wi­tasz,częściej jak żeg­nasz gości... -poeta wyklęty


wi­zyta-zaw­sze-przys­parza-radoś-cza­sem-jak wi­taszczęściej-jak żeg­nasz-goś
Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Życie jest krótkie, sztuka długa. -Hipokrates


Życie-jest-krótkie-sztuka-długa
Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Życie jest jedną długą lekcją pokory. -James Matthew Barrie


Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Długa jest dro­ga wiodąca od ro­zumu do serca. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Długa jest droga wiodąca od rozumu do serca. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Życie jest jedną długą lek­cją pokory. -James Matthew Barrie


Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Bywają jednak szczęścia trwałe, bo najsłodsze godziny życia zawierają w sobie pierwiastek nieśmiertelny, który zarówno jak kometa, zostawia za sobą długą smugę światła. -Malwina Meysenburg


bywają-jednak-szczęścia-trwałe-bo-najsłodsze-godziny-życia-zawierają-w-sobie-pierwiastek-nieśmiertelny-który-zarówno-jak-kometa-zostawia-za
Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Kochać jest rzeczą bar­dzo trudną, po­nieważ jest to długa wal­ka człowieka, którą to on po­winien wygrać. -Michel Quoist


kochać-jest rzeczą-bar­dzo-trudną-po­nieważ-jest to długa-wal­ka-człowieka-którą-to on po­winien-wygrać
Radości Jest Jak Długa Podróż Cytaty: Radości i smutki ludzkie mijają jak fale morza. -Pindar


radoś-i-smutki-ludzkie-mijają-jak-fale-morza