Raz Wystarczy Cytaty

Raz Wystarczy Cytaty: Zyje się raz! Ale jeśli żyje się dobrze to ten jeden raz wystarczy!! -Anonim


zyje-ę-raz-ale-śli-żyje-ę-dobrze-to-ten-jeden-raz-wystarczy
Raz Wystarczy Cytaty: Możesz żyć tylko, ale jeśli zrobisz to właściwie, jeden raz wystarczy. -Anonim


możesz-żyć-tylko-ale-śli-zrobisz-to-właściwie-jeden-raz-wystarczy
Raz Wystarczy Cytaty: A ona będzie dla niego raz zła, a raz dob­ra, raz będzie mu siebie da­wać, a raz od­bierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nig­dy, w żad­nej chwi­li nie wie­dział, cze­go po niej może się spodziewać. -Anna Onichimowska


Raz Wystarczy Cytaty: Cieka­we, że z po­kole­nia na po­kole­nie dzieci są co­raz gor­sze, na­tomiast rodzi­ce co­raz lep­si, a więc z co­raz gor­szych dzieci wy­ras­tają co­raz lep­si rodzice. -Wiesław Brudziński


cieka­we-że z po­kole­nia-na po­kole­nie-dzieci-są co­raz-gor­sze-na­tomiast-rodzi­-co­raz-lep­-a więc-z co­raz-gor­szych-dzieci
Raz Wystarczy Cytaty: Wiem, co to samotność i to mi wystarczy. -Konstantinos Tsatsos


Raz Wystarczy Cytaty: Jedna godzina wystarczy do obalenia potęgi. -Anonim


jedna-godzina-wystarczy-do-obalenia-potęgi
Raz Wystarczy Cytaty: Wystarczy słowo, reszta jest gadaniem. -Stanisław Jerzy Lec


Raz Wystarczy Cytaty: Świat realny jeden i to w zupełności wystarczy. -George Santayana


Świat-realny-jeden-i-to-w-zupełnoś-wystarczy
Raz Wystarczy Cytaty: Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę. -Antoine De Saint - Exupery


Raz Wystarczy Cytaty: Cza­sem może zab­raknąć cier­pli­wośći. Gdy po raz siódmy mu­sisz coś tłumaczyć. Po raz siedem­nasty pop­ra­wiać coś, po raz sie­dzem­dziesiąty wysłuchi­wać niewiary­god­nych us­pra­wied­li­wień. I ra­dość, gdy po raz siedem­dziesiąty siódmy zdo­bywasz się na to, by da­rować winę. -Agnieszka Bieńkowska


Raz Wystarczy Cytaty: Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. -Edward Stachura


Raz Wystarczy Cytaty: Jednemu wystarczy iskra boża, innemu pożar to za mało. -Krystyna Sylwestrzak


jednemu-wystarczy-iskra-boża-innemu-pożar-to-za-ło
Raz Wystarczy Cytaty: Umiem w dwunastu językach powiedzieć


umiem-w-dwunastu-językach-powiedzieć-nie-to-kobiecie-wystarczy
Raz Wystarczy Cytaty: By zachować posiadaną tajemnicę, nie wystarczy samo milczenie. -Paul Claudel


by-zachować-posiadaną-tajemnicę-nie-wystarczy-samo-milczenie
Raz Wystarczy Cytaty: Aby opływać w łaski wystarczy tylko być bezwstydnym. -Anonim


aby-opływać-w-łaski-wystarczy-tylko-być-bezwstydnym
Raz Wystarczy Cytaty: Pięć minut rozmowy z durniem wystarczy, by zidiocieć na rok. -Ben Akiba


pięć-minut-rozmowy-z-durniem-wystarczy-by-zidiocieć-na-rok
Raz Wystarczy Cytaty: Nie ma teorii - wystarczy zrozumieć, że przyjemność jest regułą. -Klaudiusz Debussy


nie-teorii-wystarczy-zrozumieć-że-przyjemność-jest-regułą
Raz Wystarczy Cytaty: Nienawiść nie potrzebuje instrukcji, wystarczy ją tylko sprowokować. -Katherine Anne Porte


nienawiść-nie-potrzebuje-instrukcji-wystarczy-ją-tylko-sprowokować