Raza Pero No Cytaty

Raza Pero No Cytaty: Es indudable que los judíos son una raza pero no son humanos. -Adolf Hitler


Raza Pero No Cytaty: La televisión también es un medio unidireccional. Los individuos reciben pero no envían, escuchan pero no hablan, les dan información pero no la comparten, no hacen comentarios que los demás puedan escuchar. Por lo tanto, de manera automática, su capacida -Al Gore


Raza Pero No Cytaty: El PP lleva tres años pensando en las elecciones, pero hay que darle un consejo: que se preparen para seguir pensando, pero en las del 2012. -José Luis Rodríguez Zapatero


el-pp-lleva-tres-años-pensando-las-elecciones-pero-hay-darle-un-consejo-se-preparen-para-seguir-pensando-pero-las-del-2012
Raza Pero No Cytaty: Za­raża to, co przeraża. -Starlight


za­raża-to-co przeraża
Raza Pero No Cytaty: Kto pełza, ten na­raża się na podeptanie. -Wiesław Trzaskalski


Raza Pero No Cytaty: Tengo de mi raza el ascetismo y del diablo la soberbia. -Manuel Azaña


tengo-de-mi-raza-el-ascetismo-y-del-diablo-soberbia
Raza Pero No Cytaty: Po­lakom zag­raża nie ty­le wódka, ile wo­da sodowa. -Paweł Jasienica


po­lakom-zag­raża-nie ty­-wódka-ile-wo­da-sodowa
Raza Pero No Cytaty: Sko­ro prze­raża mo­wa ba­ranów, zacznij zja­dać lwy.   -wdech


sko­ro-prze­raża-mo­wa-ba­ranów-zacznij-zja­dać-lwy- 
Raza Pero No Cytaty: wy­raża wszystko co te­raz ma dla Ciebie kwiat życia pachnie  -Cykam


wy­raża-wszystko-co-te­raz- dla-ciebie-kwiat-życia-pachnie 
Raza Pero No Cytaty: Seks niebez­pie­czną za­bawą, na­raża ko­goś na życie. -Bolesław Paszkowski


seks-niebez­pie­czną-za­bawą-na­raża-ko­goś-na życie
Raza Pero No Cytaty: `Cza­sami nic niemówienie wy­raża więcej niż rwący po­tok słów. -bluecaffe


`cza­sami-nic-niemówienie-wy­raża-więcej-ż-rwący-po­tok-słów
Raza Pero No Cytaty: Piękno: siła, którą ko­bieta ocza­rowu­je kochan­ka, a prze­raża męża. -Ambrose Bierce


piękno-ła-którą-ko­bieta-ocza­rowu­-kochan­ka-a prze­raża-męża
Raza Pero No Cytaty: Wy­ciszo­na przestrzeń przeob­raża się w smu­tek i tęsknotę za oso­ba której wi­zeru­nek zna tyl­ko serce. -Ramizes


wy­ciszo­na-przestrzeń-przeob­raża ę-w smu­tek-i-tęsknotę-za oso­ba-której wi­zeru­nek-zna-tyl­ko-serce
Raza Pero No Cytaty: Ząb cza­su, je­dyny ząb, które­mu nie zag­raża próchnica. -Kazimierz Chyła


ząb-cza­su-­dyny-ząb-które­mu-nie zag­raża-próchnica
Raza Pero No Cytaty: Słowa. Nig­dy nie wy­rażą Cię w pełni. Zaw­sze to co ni­mi przed­sta­wisz będzie ubo­gie w jakąś część Ciebie. -patt_


słowa-nig­dy-nie wy­rażą-cię-w peł-zaw­sze to co ­mi-przed­sta­wisz-będzie-ubo­gie-w jakąś-część-ciebie
Raza Pero No Cytaty: Los pecados contra la sangre y la raza constituyen el pecado original de este mundo y el ocaso de una humanidad vencida. (Fuente: Mein Kampf) -Adolf Hitler


los-pecados-contra-sangre-y-raza-constituyen-el-pecado-original-de-este-mundo-y-el-ocaso-de-una-humanidad-vencida-fuente-mein-kampf
Raza Pero No Cytaty: Is­tnieją na tym świecie pa­sożyty i co mnie naj­bar­dziej prze­raża - na­wet w ra­zie woj­ny nuk­lear­nej : one przeżyją!  -Niusza


is­tnieją-na tym-świecie-pa­sożyty-i co mnie-naj­bar­dziej-prze­raża- na­wet-w ra­zie-woj­ny-nuk­lear­nej- one-przeżyją 
Raza Pero No Cytaty: Na samą myśl o woj­nie dos­taję drga­wek ob­rzyd­li­wej nu­dy. Małość te­go, dla cze­go by można zginąć, prze­raża mnie. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


na samą-myśl-o woj­nie-­taję-drga­wek-ob­rzyd­li­wej-nu­dy-małość te­go-dla-cze­go-by można-zginąć-prze­raża-mnie