Razem Cytaty

Razem Cytaty: Miłość - to otwierać przed sobą wzajemnie dusze, razem myśleć, razem czuć. -Lew Tołstoj


miłość-to-otwierać-przed-sobą-wzajemnie-dusze-razem-myść-razem-czuć
Razem Cytaty: Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy. -Martin Luther King


musimy-nauczyć-ę-żyć-razem-jak-bracia-śli-nie-chcemy-zginąć-razem-jak-szaleńcy
Razem Cytaty: Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nia ma nas. -Ludwik Jerzy Kern


lato-lato-lato-czeka-razem-z-latem-czeka-rzeka-razem-z-rzeką-czeka-las-a-tam-ągle-nia-nas
Razem Cytaty: Bóg i ja - razem tworzymy większość. -Teresa z Avila Św


Razem Cytaty: Prawdziwi przyjaciele razem szukają samotności. -Bonnard Abel


prawdziwi-przyjaciele-razem-szukają-samotnoś
Razem Cytaty: Trwoga razem z potęgą na tronie zasiada. -Ludwik Osiński


trwoga-razem-z-potęgą-na-tronie-zasiada
Razem Cytaty: Nasze przyjaźnie starzeją się razem z nami. -Teresa Nietyksza


nasze-przyjaźnie-starzeją-ę-razem-z-nami
Razem Cytaty: Jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem -Zig Ziglar


jeśli-celujesz-w-nic-trafisz-za-każdym-razem
Razem Cytaty: Sprawność - to synteza skuteczności i gospodarności razem zespolonych. -Tadeusz Kotarbiński


sprawność-to-synteza-skutecznoś-i-gospodarnoś-razem-zespolonych
Razem Cytaty: Niektóre szczyty można zdobyć tylko razem. -Thomas Merton


niektóre-szczyty-można-zdobyć-tylko-razem
Razem Cytaty: Wierzę, że każde bycie razem jest czasem zyskanym. -Anonim


wierzę-że-każde-bycie-razem-jest-czasem-zyskanym
Razem Cytaty: Za każdym razem, gdy mrugasz, poruszają się gwiazdy. -Emerson


za-każdym-razem-gdy-mrugasz-poruszają-ę-gwiazdy
Razem Cytaty: Chłod­na zima- Nasze od­dechy razem Marzną w powietrzu. -Quysiaczek


chłod­na-zima-nasze-od­dechy-razem-marzną-w powietrzu
Razem Cytaty: Pytając kobietę o drogę, w końcu zbłądzisz razem z nią. -Krecia Pataczkówna


pytając-kobietę-o-drogę-w-końcu-zbłądzisz-razem-z-ą
Razem Cytaty: W wal­ce z sa­mym sobą po­kona­ny jest za­razem zwycięzcą. -Urszula Zybura


w wal­-z ­mym-sobą-po­kona­ny-jest za­razem-zwycięzcą
Razem Cytaty: Sil­na trucizna Za­razem cu­dow­ny lek Zwie się miłością  -Taiyono Kudarashi


sil­na-trucizna-za­razem-cu­dow­ny-lek-zwie ę-miłośą 
Razem Cytaty: Nikt z zewnątrz nie ro­zumie co trzy­ma dwo­je ludzi razem. -Helen Fielding


nikt-z zewnątrz-nie ro­zumie-co trzy­-dwo­-ludzi-razem
Razem Cytaty: Bój się za każdym razem, kiedy nie mówisz prawdy. -Lulio


bój-ę-za-każdym-razem-kiedy-nie-mówisz-prawdy