Razie Wątpliwości Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Razie Wątpliwości Cytaty: W razie wątpliwości opróżnij magazynek. -Anonim
w-razie-wątpliwoś-opróżnij-magazynek
Razie Wątpliwości Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości, a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności. -Franciszek Bacon
gdy-człowiek-na-początku-jest-pewny-kończy-na-wątpliwoś-a-gdy-zaczyna-od-wątpliwoś-kończy-na-pewnoś
Razie Wątpliwości Cytaty: Żyje w świecie ciągłych wątpliwości. -Aleksandra_Czarna
Razie Wątpliwości Cytaty: Tyl­ko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek
Razie Wątpliwości Cytaty: Tylko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek
Razie Wątpliwości Cytaty: Wiara jest mozaiką złożoną z wątpliwości. -Nikos Kazantzakis
wiara-jest-mozaiką-złożoną-z-wątpliwoś
Razie Wątpliwości Cytaty: Jeżeli masz wątpliwości - mów prawdę. -Mark Twain
jeżeli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę
Razie Wątpliwości Cytaty: Jeśli masz wątpliwości - mów prawdę. -Mark Twain
jeśli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę
Razie Wątpliwości Cytaty: Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz ją umacniają. -Franciszek Bacon
wątpliwoś-nie-rujnują-wiary-lecz-ją-umacniają
Razie Wątpliwości Cytaty: Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz umacniają ją. -Lew Tołstoj
wątpliwoś-nie-rujnują-wiary-lecz-umacniają-ją
Razie Wątpliwości Cytaty: Praw­da w us­tach kłam­cy zaw­sze budzi wątpliwości... -Papużka
praw­da-w us­tach-kłam­cy-zaw­sze-budzi-wątpliwoś
Razie Wątpliwości Cytaty: dzięki błyskowi co roz­wiał wątpliwości wiara mocniejsza  -Cykam
dzięki-błyskowi-co-roz­wiał-wątpliwoś-wiara-mocniejsza 
Razie Wątpliwości Cytaty: Gdy zrywa się wiatr wątpliwości, przestajemy latać. -Ewa Glińska
gdy-zrywa-ę-wiatr-wątpliwoś-przestajemy-latać
Razie Wątpliwości Cytaty: Na­leży być pew­nym przy­naj­mniej swoich wątpliwości. -Henryk Jagodziński
na­ży-być-pew­nym-przy­naj­mniej-swoich-wątpliwoś
Razie Wątpliwości Cytaty: szczęście jest  mil­cze­niem wątpliwości głuchotą sumienia pa­raliżem strachu  -thrillofit
szczęście-jest -mil­cze­niem-wątpliwoś-głuchotą-sumienia-pa­raliżem-strachu 
Razie Wątpliwości Cytaty: Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości. -Helmut Schmidt
cały-kłopot-polega-na-tym-że-głupcy-są-pewni-siebie-a-mądrzy-peł-wątpliwoś
Razie Wątpliwości Cytaty: Tam, gdzie prze­mawia ser­ce, nie wy­pada, aby ro­zum zgłaszał wątpliwości. -Milan Kundera
tam-gdzie-prze­mawia-ser­-nie wy­pada-aby ro­zum-zgłaszał-wątpliwoś
Razie Wątpliwości Cytaty: Nienawiść musi czynić produktywnym. W przeciwnym razie rozsądniej jest od razu kochać. -Karl Kraus
nienawiść-musi-czynić-produktywnym-w-przeciwnym-razie-rozsądniej-jest-od-razu-kochać
Razie Wątpliwości Cytaty: Mężczyzna głupi jest bliskim krewniakiem zwierzęcia, bo równie jak ono nie ma żadnych wątpliwości. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-głupi-jest-bliskim-krewniakiem-zwierzęcia-bo-równie-jak-ono-nie-żadnych-wątpliwoś
Razie Wątpliwości Cytaty: Człowiek głupi jest bliskim krewnym zwierzęcia, bo równie jak ono nie ma żadnych wątpliwości. -Aleksander Świętochowski
człowiek-głupi-jest-bliskim-krewnym-zwierzęcia-bo-równie-jak-ono-nie-żadnych-wątpliwoś
Razie Wątpliwości Cytaty: Za­siać ziar­no wątpliwości…
za­siać-ziar­no-wątpliwoś-grzech-prze­ciw­ko-wie­rze-czy-też-akt-miłoś 
Razie Wątpliwości Cytaty: Nie ma ludzi niezastąpionych. W razie potrzeby szewcy pieką ciastka, a głupcy uczą filozofii. -Anonim
nie-ludzi-niezastąpionych-w-razie-potrzeby-szewcy-pieką-ciastka-a-głupcy-uczą-filozofii
Razie Wątpliwości Cytaty: W demokratycznej krainie ślepców jednooki nie zostałby królem. W najlepszym razie byłby politycznym marginesem. -Grzegorz Gigol
w-demokratycznej-krainie-ślepców-jednooki-nie-zostałby-królem-w-najlepszym-razie-byłby-politycznym-marginesem
Razie Wątpliwości Cytaty: Dlaczego ludzie mają nogi? Bo w przeciwnym razie ich głowy toczyłyby się jak kule. -Platon
dlaczego-ludzie-mają-nogi-bo-w-przeciwnym-razie-ich-głowy-toczyłyby-ę-jak-kule
Razie Wątpliwości Cytaty: Pomnąc, że i w ostatecznym razie odwaga pomoże, idźcie i z losem koniecznym sercami nie bądźcie w sporze. -Juliusz Słowacki
pomnąc-że-i-w-ostatecznym-razie-odwaga-pomoże-idźcie-i-z-losem-koniecznym-sercami-nie-bądźcie-w-sporze
Razie Wątpliwości Cytaty: Zły to pan, który wtedy sługę karesuje Gdy w złym razie pomocy jego potrzebuje. -Elżbieta Drużbacka
zły-to-pan-który-wtedy-sługę-karesuje-gdy-w-złym-razie-pomocy-jego-potrzebuje
Razie Wątpliwości Cytaty: Ten, który zaczyna z przekonaniem, kończy pełen wątpliwości, ale gdyby zaczynał wątpiąc, skończyłby będąc pewien. -Francis Bacon
ten-który-zaczyna-z-przekonaniem-kończy-peł-wątpliwoś-ale-gdyby-zaczynał-wątpiąc-skończyłby-będąc-pewien
Razie Wątpliwości Cytaty: Można mieć wątpliwości co do tego, jacy ludzie powinni posiadać potomstwo, ale niewątpliwie najmniej odpowiedni są rodzice. -Harlan Ellison
można-mieć-wątpliwoś-co-do-tego-jacy-ludzie-powinni-posiadać-potomstwo-ale-niewątpliwie-najmniej-odpowiedni-są-rodzice
Razie Wątpliwości Cytaty: Prawo musi być obiektywne. Może i niektórych karze niepotrzebnie, ale w każdym razie chroni pozostałych. -Anna Jokai
prawo-musi-być-obiektywne-może-i-niektórych-karze-niepotrzebnie-ale-w-każdym-razie-chroni-pozostałych
Razie Wątpliwości Cytaty: Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna. -Witold Gombrowicz
moralność-musi-być-sama-w-stosunku-do-wszystkich-w-przeciwnym-razie-staje-ę-niesprawiedliwa-a-więc-niemoralna
Razie Wątpliwości Cytaty: Wielkim problemem tego świata jest, że głupcy i fanatycy są tak pewni swych racji, a ludzie mądrzy - pełni wątpliwości -Bertrand Russel
wielkim-problemem-tego-świata-jest-że-głupcy-i-fanatycy-są-tak-pewni-swych-racji-a-ludzie-mądrzy-peł-wątpliwoś
Razie Wątpliwości Cytaty: Nie ma wątpliwości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów. -Herbert George Wells
Razie Wątpliwości Cytaty: Struś chowający głowę w piasek w każdym razie pragnie wywołać wrażenie, że jest ona najważniejszą częścią jego ciała. -Katherine Mansfield
struś-chowający-głowę-w-piasek-w-każdym-razie-pragnie-wywołać-wrażenie-że-jest-ona-najważniejszą-częśą-jego-ciała
Razie Wątpliwości Cytaty: To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości. -Bertrand Russell
to smut­ne-że głup­cy-są tak-pew­-siebie-a ludzie-mądrzy-tak-peł-wątpliwoś
Razie Wątpliwości Cytaty: To smutne, że głupcy są tacy pewni siebie, a ludzie rozsądni tacy pełni wątpliwości. -Bertrand Russel
to-smutne-że-głupcy-są-tacy-pewni-siebie-a-ludzie-rozsądni-tacy-peł-wątpliwoś