Razy Daje Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Razy Daje Cytaty: Dwa razy daje, kto prędko daje. -Publiusz Syrus
Razy Daje Cytaty: Niewielu ludzi myśli dwa, trzy razy do roku. Ja zdobyłem sławę, robiąc to raz albo dwa razy na tydzień. -George Bernard Shaw
niewielu-ludzi-myśli-dwa-trzy-razy-do-roku-ja-zdobyłem-sławę-robiąc-to-raz-albo-dwa-razy-na-tydzień
Razy Daje Cytaty: Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy. -Johann Wolfgang Goethe
jestem-pewien-że-byłem-tutaj-tak-jak-jestem-teraz-tysią-razy-przedtem-i-mam-nadzieję-że-wrócę-tysią-razy
Razy Daje Cytaty: Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi. -Andrzej Maksymilian Fredro
kto-ę-dwa-razy-potknie-na-kamieniu-trzeci-raz-może-go-nim-w-łeb-nie-żadnej-wymówki-kto-w-jednym-dwa-razy-błądzi
Razy Daje Cytaty: Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz i tysiąc razy zanim czegoś zażądasz. -Marie Von Ebner - Eschenbach
zastanów-ę-raz-zanim-coś-dasz-dwa-razy-zanim-coś-przyjmiesz-i-tysiąc-razy-zanim-czegoś-zażądasz
Razy Daje Cytaty: Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często. -Giordano Bruno
kropla-przebija-kamień-upadając-nie-dwa-razy-lecz-często-tak-człowiek-staje-ę-rozumny-czytając-nie-dwa-razy-lecz-często
Razy Daje Cytaty: Daje dobrze i dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech. -Anonim
daje-dobrze-i-żo-kto-wraz-z-podarkiem-daje-uśmiech
Razy Daje Cytaty: Gdy daję Ci wszystko,to daję Ci siebie. Tyle samo pragnę otrzymać od Ciebie. -Anonim
gdy-daję-ci-wszystkoto-daję-ci-siebie-tyle-samo-pragnę-otrzymać-od-ciebie
Razy Daje Cytaty: Zalotność kobiety daje niekiedy więcej korzyści, niż miłość jej daje rozkoszy. -Honore de Balzac
zalotność-kobiety-daje-niekiedy-więcej-korzyś-ż-miłość-jej-daje-rozkoszy
Razy Daje Cytaty: Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli, co myślą kobiety, byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi; gdyby zaś kobiety o tym wiedziały, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami. -Alfons Karr
Razy Daje Cytaty: Psychiat­ra to fa­cet, który za­daje ci wiele kosztow­nych py­tań, ja­kie two­ja żona za­daje ci za darmo. -Samuel Beckett
psychiat­ra-to fa­cet-który-za­daje- wiele-kosztow­nych-py­ń-ja­kie-two­ja-żona-za­daje- za darmo
Razy Daje Cytaty: Wbrew ogólnej opinii, miłość nie daje cierpienia. Cierpienie daje instynkt posiadania, który jest przeciwieństwem miłości. -Antoine De Saint - Exupery
wbrew-ogólnej-opinii-miłość-nie-daje-cierpienia-cierpienie-daje-instynkt-posiadania-który-jest-przeciwieństwem-miłoś
Razy Daje Cytaty: A miłość daje to czego nie daje więcej niż myślisz bo cała jest stamtąd a śmierć to ciekawostka że trzeba iść dalej. -Jan Twardowski
a-miłość-daje-to-czego-nie-daje-więcej-ż-myślisz-bo-cała-jest-stamtąd-a-śmierć-to-ciekawostka-że-trzeba-iść-dalej
Razy Daje Cytaty: For­tu­na sprze­daje to, co sądzi­my, że daje. -Jean La Fontaine
for­­na-sprze­daje-to-co sądzi­my-że daje
Razy Daje Cytaty: Wspólnota daje nam ciepło, byt osobny daje nam światło. -Karol Jung
wspólnota-daje-nam-ciepło-byt-osobny-daje-nam-światło
Razy Daje Cytaty: Aby nas ćwiczyć w męstwie, daje nam los nieprzyjaciela, aby ćwiczyć w cierpliwości, daje przyjaciela. -Johann Wolfgang Goethe
aby-nas-ćwiczyć-w-męstwie-daje-nam-los-nieprzyjaciela-aby-ćwiczyć-w-cierpliwoś-daje-przyjaciela
Razy Daje Cytaty: Ktokolwiek wie gdzie się podziewa współczucie - niech daje znać! Niech daje znać! -Wisława Szymborska
ktokolwiek-wie-gdzie-ę-podziewa-współczucie-niech-daje-znać-niech-daje-znać
Razy Daje Cytaty: Rozważać trzeba wiele razy postanawiać raz. -Anonim
rozważać-trzeba-wiele-razy-postanawiać-raz
Razy Daje Cytaty: Rzucić palenie? To łatwe. Robiłem to ze sto razy. -Mark Twain
rzucić-palenie-to-łatwe-robiłem-to-ze-sto-razy
Razy Daje Cytaty: Ileż razy człowiek umiera, nim umrze! -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse
Razy Daje Cytaty: Donosił wilk razy kilka, donieśli i wilka. -Joanna Wyszkowska
donosił-wilk-razy-kilka-donieśli-i-wilka
Razy Daje Cytaty: Dusza się rusza tyl­ko dwa razy. -topik
dusza ę-rusza-tyl­ko-dwa-razy
Razy Daje Cytaty: Rzucić palenie? To łatwe. Robiłem to tysiące razy -Mark Twain
rzucić-palenie-to-łatwe-robiłem-to-tysią-razy
Razy Daje Cytaty: Po­ra zacząć od no­wa, spo­koj­nie. Bez niepot­rzeb­nych myśli. Z jed­nym py­taniem. Czy wrócę kiedyś tam, gdzie wszys­tko wy­daje się piękniej­sze? I w tej sa­mej chwi­li, w której so­bie to py­tanie za­daje, już znam odpowiedź. -Federico Moccia
Razy Daje Cytaty: Zanim przemówisz, obróć siedem razy język w gębie. -Galileusz
zanim-przemówisz-obróć-siedem-razy-język-w-gębie
Razy Daje Cytaty: Rzu­cić pa­lenie? To łat­we. Ro­biłem to ze sto razy. -Mark Twain
rzu­ć-pa­lenie-to łat­we-ro­biłem to ze sto-razy
Razy Daje Cytaty: Skąpy dwa razy traci, a rozrzutny od jednego razu. -Alojzy Żółkowski
skąpy-dwa-razy-traci-a-rozrzutny-od-jednego-razu
Razy Daje Cytaty: myślę wlokę się po kon­tach i nie daję ra­dy ura­tuj mnie ra­tuj proszę pot­rze­buję cię cze­mu nie ruszasz mi na po­moc no po­wiedz ... ra­tuj .. jes­tem sa­ma nie daję ra­dy pomóż ...... -łożysko śmierci
Razy Daje Cytaty: Za to, że błądził wiele razy, nie winił siebie, lecz drogowskazy. -Krystyna Sylwestrzak
za-to-że-błądził-wiele-razy-nie-winił-siebie-lecz-drogowskazy
Razy Daje Cytaty: Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki. -Heraklit z Efezu
nie-da-ę-dwa-razy-wejść-do-tej-samej-rzeki
Razy Daje Cytaty: Można kochać kilka razy ze wszystkich sił i z całej duszy. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Razy Daje Cytaty: Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce. -Anonim
piorun-nigdy-nie-uderza-dwa-razy-w-to-samo-miejsce
Razy Daje Cytaty: Pier­wszą miłość przeżywa­my naj­częściej kil­ka razy. -Aleksander Kumor
pier­wszą-miłość-przeżywa­my-naj­częściej-kil­ka-razy
Razy Daje Cytaty: Naj­krótsze wy­razy
naj­krótsze-wy­razy-tak-i nie-wy­magają-najdłuższe­go-zastanowienia
Razy Daje Cytaty: Wszystko, co daje rozkosz jest dobre, a wszystko, co rani, jest złe. Nigdy nie odwracałam się plecami od seksu... Przeciętny romans trwa dopóty, dopóki daje rozkosz.[...] Czasami myślę o zakończeniu romansu, który dopiero co rozpoczęłam. -Frida Kahlo