Razy Cytaty

Razy Cytaty: Niewielu ludzi myśli dwa, trzy razy do roku. Ja zdobyłem sławę, robiąc to raz albo dwa razy na tydzień. -George Bernard Shaw


niewielu-ludzi-myśli-dwa-trzy-razy-do-roku-ja-zdobyłem-sławę-robiąc-to-raz-albo-dwa-razy-na-tydzień
Razy Cytaty: Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy. -Johann Wolfgang Goethe


jestem-pewien-że-byłem-tutaj-tak-jak-jestem-teraz-tysią-razy-przedtem-i-mam-nadzieję-że-wrócę-tysią-razy
Razy Cytaty: Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi. -Andrzej Maksymilian Fredro


kto-ę-dwa-razy-potknie-na-kamieniu-trzeci-raz-może-go-nim-w-łeb-nie-żadnej-wymówki-kto-w-jednym-dwa-razy-błądzi
Razy Cytaty: Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz i tysiąc razy zanim czegoś zażądasz. -Marie Von Ebner - Eschenbach


zastanów-ę-raz-zanim-coś-dasz-dwa-razy-zanim-coś-przyjmiesz-i-tysiąc-razy-zanim-czegoś-zażądasz
Razy Cytaty: Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często. -Giordano Bruno


kropla-przebija-kamień-upadając-nie-dwa-razy-lecz-często-tak-człowiek-staje-ę-rozumny-czytając-nie-dwa-razy-lecz-często
Razy Cytaty: Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli, co myślą kobiety, byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi; gdyby zaś kobiety o tym wiedziały, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami. -Alfons Karr


Razy Cytaty: Donosił wilk razy kilka, donieśli i wilka. -Joanna Wyszkowska


donosił-wilk-razy-kilka-donieśli-i-wilka
Razy Cytaty: Dusza się rusza tyl­ko dwa razy. -topik


dusza ę-rusza-tyl­ko-dwa-razy
Razy Cytaty: Rzucić palenie? To łatwe. Robiłem to tysiące razy -Mark Twain


rzucić-palenie-to-łatwe-robiłem-to-tysią-razy
Razy Cytaty: Rozważać trzeba wiele razy postanawiać raz. -Anonim


rozważać-trzeba-wiele-razy-postanawiać-raz
Razy Cytaty: Rzucić palenie? To łatwe. Robiłem to ze sto razy. -Mark Twain


rzucić-palenie-to-łatwe-robiłem-to-ze-sto-razy
Razy Cytaty: Ileż razy człowiek umiera, nim umrze! -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse


Razy Cytaty: Skąpy dwa razy traci, a rozrzutny od jednego razu. -Alojzy Żółkowski


skąpy-dwa-razy-traci-a-rozrzutny-od-jednego-razu
Razy Cytaty: Zanim przemówisz, obróć siedem razy język w gębie. -Galileusz


zanim-przemówisz-obróć-siedem-razy-język-w-gębie
Razy Cytaty: Rzu­cić pa­lenie? To łat­we. Ro­biłem to ze sto razy. -Mark Twain


rzu­ć-pa­lenie-to łat­we-ro­biłem to ze sto-razy
Razy Cytaty: Naj­krótsze wy­razy


naj­krótsze-wy­razy-tak-i nie-wy­magają-najdłuższe­go-zastanowienia
Razy Cytaty: Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki. -Heraklit z Efezu


nie-da-ę-dwa-razy-wejść-do-tej-samej-rzeki
Razy Cytaty: Można kochać kilka razy ze wszystkich sił i z całej duszy. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant