Razy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Razy Cytaty: Niewielu ludzi myśli dwa, trzy razy do roku. Ja zdobyłem sławę, robiąc to raz albo dwa razy na tydzień. -George Bernard Shaw
niewielu-ludzi-myśli-dwa-trzy-razy-do-roku-ja-zdobyłem-sławę-robiąc-to-raz-albo-dwa-razy-na-tydzień
Razy Cytaty: Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy. -Johann Wolfgang Goethe
jestem-pewien-że-byłem-tutaj-tak-jak-jestem-teraz-tysią-razy-przedtem-i-mam-nadzieję-że-wrócę-tysią-razy
Razy Cytaty: Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi. -Andrzej Maksymilian Fredro
kto-ę-dwa-razy-potknie-na-kamieniu-trzeci-raz-może-go-nim-w-łeb-nie-żadnej-wymówki-kto-w-jednym-dwa-razy-błądzi
Razy Cytaty: Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz i tysiąc razy zanim czegoś zażądasz. -Marie Von Ebner - Eschenbach
zastanów-ę-raz-zanim-coś-dasz-dwa-razy-zanim-coś-przyjmiesz-i-tysiąc-razy-zanim-czegoś-zażądasz
Razy Cytaty: Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często. -Giordano Bruno
kropla-przebija-kamień-upadając-nie-dwa-razy-lecz-często-tak-człowiek-staje-ę-rozumny-czytając-nie-dwa-razy-lecz-często
Razy Cytaty: Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli, co myślą kobiety, byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi; gdyby zaś kobiety o tym wiedziały, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami. -Alfons Karr
Razy Cytaty: Donosił wilk razy kilka, donieśli i wilka. -Joanna Wyszkowska
donosił-wilk-razy-kilka-donieśli-i-wilka
Razy Cytaty: Dusza się rusza tyl­ko dwa razy. -topik
dusza ę-rusza-tyl­ko-dwa-razy
Razy Cytaty: Rzucić palenie? To łatwe. Robiłem to tysiące razy -Mark Twain
rzucić-palenie-to-łatwe-robiłem-to-tysią-razy
Razy Cytaty: Rozważać trzeba wiele razy postanawiać raz. -Anonim
rozważać-trzeba-wiele-razy-postanawiać-raz
Razy Cytaty: Rzucić palenie? To łatwe. Robiłem to ze sto razy. -Mark Twain
rzucić-palenie-to-łatwe-robiłem-to-ze-sto-razy
Razy Cytaty: Ileż razy człowiek umiera, nim umrze! -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse
Razy Cytaty: Skąpy dwa razy traci, a rozrzutny od jednego razu. -Alojzy Żółkowski
skąpy-dwa-razy-traci-a-rozrzutny-od-jednego-razu
Razy Cytaty: Zanim przemówisz, obróć siedem razy język w gębie. -Galileusz
zanim-przemówisz-obróć-siedem-razy-język-w-gębie
Razy Cytaty: Rzu­cić pa­lenie? To łat­we. Ro­biłem to ze sto razy. -Mark Twain
rzu­ć-pa­lenie-to łat­we-ro­biłem to ze sto-razy
Razy Cytaty: Naj­krótsze wy­razy
naj­krótsze-wy­razy-tak-i nie-wy­magają-najdłuższe­go-zastanowienia
Razy Cytaty: Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki. -Heraklit z Efezu
nie-da-ę-dwa-razy-wejść-do-tej-samej-rzeki
Razy Cytaty: Można kochać kilka razy ze wszystkich sił i z całej duszy. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Razy Cytaty: Pier­wszą miłość przeżywa­my naj­częściej kil­ka razy. -Aleksander Kumor
pier­wszą-miłość-przeżywa­my-naj­częściej-kil­ka-razy
Razy Cytaty: Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce. -Anonim
piorun-nigdy-nie-uderza-dwa-razy-w-to-samo-miejsce
Razy Cytaty: Za to, że błądził wiele razy, nie winił siebie, lecz drogowskazy. -Krystyna Sylwestrzak
za-to-że-błądził-wiele-razy-nie-winił-siebie-lecz-drogowskazy
Razy Cytaty: Kobieta to stworzenie, które trzy razy pomyśli, zanim zamknie usta. -Anonim
kobieta-to-stworzenie-które-trzy-razy-pomyśli-zanim-zamknie-usta
Razy Cytaty: Kto się kochał sto razy, ten nie zna miłości. -Wacław Szymanowski
Razy Cytaty: Lepiej jest kochać dwa razy za dużo niż raz za mało. -Jeanne Moreau
lepiej-jest-kochać-dwa-razy-za-żo-ż-raz-za-ło
Razy Cytaty: Ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary. -Bolesław Prus
ile-razy-mężczyzna-patrzy-na-kobietę-szatan-zakłada-mu-różowe-okulary
Razy Cytaty: Dziecko uczy się trzy razy więcej, gdy jest do nauki usposobione. -John Locke
dziecko-uczy-ę-trzy-razy-więcej-gdy-jest-do-nauki-usposobione
Razy Cytaty: Człowiek, który dwa razy w życiu się kaja, jest strasznym obłudnikiem. -Honore de Balzac
człowiek-który-dwa-razy-w-życiu-ę-kaja-jest-strasznym-obłudnikiem
Razy Cytaty: Człowiek rzadko myli się dwa razy na ogól trzy albo więcej. -John Perry Barlow
człowiek-rzadko-myli-ę-dwa-razy-na-ogól-trzy-albo-więcej
Razy Cytaty: W miłości trzeba mieć sto razy więcej rozumu niż w dowodzeniu armiami. -Ninon De Lenclos
w-miłoś-trzeba-mieć-sto-razy-więcej-rozumu-ż-w-dowodzeniu-armiami
Razy Cytaty: Nie ma większej za­razy, niż roz­kosz zmysłowa, da­na ludziom przez naturę. -Cyceron
nie- większej-za­razy-ż-roz­kosz-zmysłowa-da­na-ludziom-przez-naturę
Razy Cytaty: Nie jest bardziej zaskakujące narodzić się dwa razy, niż raz. -Voltaire
nie-jest-bardziej-zaskakują-narodzić-ę-dwa-razy-ż-raz
Razy Cytaty: Spróbuj sześć razy z rzędu z panną mówić - już możesz ślubny garnitur zamówić! -George Gordon Byron
spróbuj-sześć-razy-z-rzę-z-panną-mówić-już-możesz-ślubny-garnitur-zamówić
Razy Cytaty: Raz zobaczyć jakąś rzecz znaczy więcej, niż sto razy o niej słyszeć. -Epiktet z Hierapolis
raz-zobaczyć-jakąś-rzecz-znaczy-więcej-ż-sto-razy-o-niej-słyszeć
Razy Cytaty: Na pustyni ze dwa lub trzy razy dziennie można zobaczyć twarz Pana Boga. -Carlos Fuentes
na-pustyni-ze-dwa-lub-trzy-razy-dziennie-można-zobaczyć-twarz-pana-boga
Razy Cytaty: Zły język budzi najwięcej odrazy, Lecz rani srożej niż oszczepa razy. -Aliszer Nawoi
zły-język-budzi-najwięcej-odrazy-lecz-rani-srożej-ż-oszczepa-razy